Transkripsjon av lyd / video / bilde

Du kan transkribere ved å laste opp lyd- / video- / bildefiler fra skjemaet nedenfor.
Du kan søke etter lyd- og videofiler med transkribert tekst, noe som gjør administrasjonen enklere.

Mr. Transkripsjon

UPLOAD
NOW

stemme gjenkjenning
Dra filen hit

Støttede filformater: (Maksimalt 90 minutter per fil, opptil 1 GB)
stemme: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
bilde: .jpg .jpeg .png .webp .avif .tiff
Setning: .pdf

    Hvis du bruker den gratis, blir de første 60 sekundene transkribert.

    Hvis du ikke har en lydfil for å prøve å transkribere, kan du opprette en ved å lese høyt.