Kullanım Şartları

Madde 1: Bu anlaşma

Bay Transkripsiyon tarafından satılan ürünleri kullanın (bu site)
Tüm müşterilere (bundan böyle "kullanıcılar" olarak anılacaktır) ve bu siteye göz atın
Bu web sitesini kullanarak, tüm müşteriler (bundan böyle "tarayıcı" olarak anılacaktır) aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır.
Ayrıca, bu sözleşmenin içeriğini ve her bir kılavuzu, kendi takdirimize bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmaksızın gerektiği şekilde değiştirebiliriz.
Kullanıcı, işbu sözleşme değiştirildikten ve bu sitede yayınlandıktan sonra bu siteyi kullanmakla bu sözleşmenin değiştirilmesine muvafakat etmiş sayılacaktır.
"Sıkça Sorulan Sorular" gibi blogda yayınlanan içerikler ve bu web sitesinin belirli hizmetlerine eklenen hükümler bu sözleşmenin bir parçasını oluşturacaktır.

Madde 2: Hak ve Yükümlülüklerin Devrinin Yasaklanması

Bu sitede sağlanan her bir hizmetin (bundan böyle "her hizmet" olarak anılacaktır) ve makalenin içeriğinin doğruluğunu garanti etmiyoruz. Ayrıca, her bir hizmetin kullanıcı tarafından kullanılmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan Şirket sorumlu olmayacaktır.
Böyle bu sitede vs. tüm bilgileri virüsler, makale, görüntü, gibi zararlı maddeler içermez, üçüncü taraflardan yetkisiz erişimi yoktur ve bu sitenin güvenliğine ilişkin her şey. Biz garanti yok.

Madde 3: Kullanıcı kimliği ve parola yönetimi

Kullanıcı, bu hizmetin kullanıcı kimliğini ve şifresini kendi sorumluluğunda yönetecektir.
Kullanıcı, kullanıcı kimliğini ve şifresini hiçbir koşulda üçüncü bir kişiye devredemez veya ödünç veremez. Kullanıcı kimliği ve şifre kombinasyonu kayıtlı bilgilerle eşleşirse ve oturum açtıysanız, bu kullanıcı kimliğini kaydeden kullanıcı tarafından kullanıldığını kabul edeceğiz.

Madde 4: Bilgilerin yeniden basılmasının yasaklanması, vb.

Bu siteyi oluşturan tüm verilerin, makalelerin, görsellerin vb. tüm telif hakları Şirkete ve görsellerin yaratıcılarına vb. aittir. Bu hizmeti kullanan kullanıcı tarafından yayınlanan veya düzenlenen metin, resim, video vb.'nin telif hakları kullanıcıya veya mevcut diğer hak sahiplerine aittir. Ancak Şirket, bu hizmet kullanılarak yayınlanan veya düzenlenen cümleler, resimler, videolar vb. kullanabilecek ve kullanıcı bu kullanımla ilgili olarak yazarın manevi haklarını kullanmayacaktır.
Bir önceki paragrafın ana metninde belirtilenler dışında, bu hizmete ilişkin tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları ve bu hizmete ilişkin tüm bilgiler bize veya bu hizmeti kullanmamız için bize lisans veren hak sahibine aittir ve kullanıcının hiçbir izni. kopyalayabilir olmayabilir, transfer, borç, iletim, kamuya iletim (etkinleştirerek iletim dahil), değiştirmek, yeniden yazdırma tercüme dağıtmak, yayımlamak veya iş için kullanılması.
Bu sitede yayınlanan bilgilerin önceki paragrafta aykırı olarak izinsiz olarak yeniden basıldı ise, Şirket ihlal edenlere karşı Telif Hakkı Kanunu dayalı çeşitli önlemler (hasarlar, emirler, rehabilitasyon uyarılar, şikayetleri, iddiaları) sürecektir. İsteği önlemler için, vb.).

Madde 5: Hakların Atfedilmesi

Bu siteyi oluşturan tüm programlar, yazılımlar, hizmetler, ticari markalar ve ticari unvanlar ile Şirket tarafından sağlanan hizmetler, ürünler ve ilgili teknolojiler ve Şirket'in iş birliği içinde olduğu işletmeler, Şirket ile iş birliği içinde olan işletmelerin haklarıdır. hangi Firma programa vb vb veya bilgi sağlayıcısı olan hak sahibine aittir, vb. bir iş ittifak vardır ve kullanıcı, vb o hakkını ihlal hakkı vb herhangi bir eylemi gerçekleştirmek etmemelidir
Kullanıcılar, vb. bu siteyi oluşturan tüm programları, yazılımları vb. ihlal etmemeli veya değiştirmemelidir.
Bu madde hükümlerine aykırı bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, kullanıcı vb., anlaşmazlığı masrafları ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere çözecek ve her durumda Şirketi sorumluluktan muaf tutacaktır.

Madde 6: Garanti Reddi ve Sorumluluk Reddi

Biz neredeyse veya tüzel bu hizmette kusurları (güvenlik, güvenilirlik, doğruluk, tamlık, etkinlik, belirli bir amaç için uygunluk, güvenlik kusurları, hataları ve sorunları, hak ihlali vs.) dahildir var.) Biz de açıkça değil, garanti yapmak ya da dolaylı olarak, böyle bir şey yoktur.
Bu hizmet nedeniyle kullanıcıya verilen zararlardan firmamız sorumlu değildir. Ancak, Şirket ile kullanıcı arasında bu hizmete ilişkin sözleşme (işbu sözleşme dahil) Tüketici Sözleşmeleri Kanununda öngörülen bir tüketici sözleşmesi ise bu sorumluluk reddi geçerli değildir.
Şirket, bir önceki fıkra hükmünde öngörüldüğü halde dahi, kullanıcının kusuru veya hukuka aykırı fiilleri nedeniyle kullanıcıya verdiği zararlardan özel durumlardan doğan zararlardan (ağır ihmal hariç) (Şirket veya kullanıcı). Biz öngörmenin veya hasar oluşumunu öngören hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, ihmalimiz (ağır ihmal hariç) nedeniyle temerrüt veya hukuka aykırı eylemler nedeniyle kullanıcıya verilen zararların tazmini, hasarın meydana geldiği ayda kullanıcıdan alınan kullanım ücreti miktarı ile sınırlı olacaktır.

Madde 7: Fikri mülkiyet haklarının ihlali

(1) Kullanıcı, bu web sitesine yüklenen görsellerin ve diğer içeriklerin üçüncü şahısların telif haklarını ihlal etmediğini bizzat teyit etmekle yükümlüdür.
Buna mecbur kalmayacağız.

(2) Bu web sitesini kullanan kullanıcılar tarafından oluşturulan cümlelerle ilgili olarak
Üçüncü bir şahıs tazminat talebinde bulunduğunda veya telif hakkı ihlali vb. gerekçelerle itiraz ettiğinde.
Kullanıcı, riski kendisine ait olmak üzere ele alacaktır ve Şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 8: Hizmet içeriğindeki değişiklikler vb.

Kullanıcıya haber vermeden bu hizmetin içeriğinde değişiklik talep edebiliriz. Kullanıcı talebimizi reddedemez.

Madde 9: Her hizmetin geçici olarak askıya alınması

Aşağıdaki durumlarda Şirket, her bir hizmetin sağlanmasını önceden bildirimde bulunmaksızın geçici olarak askıya alabilecektir. İçerik veya mod ne olursa olsun, her bir hizmetin askıya alınması nedeniyle kullanıcı veya üçüncü bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu herhangi bir kayıp veya zarardan Şirket sorumlu olmayacaktır.
Sistemimizi gerçekleştirirken bakım, muayene, onarım vb. her hizmeti iyi çalışır durumda tutmak için.
Bir yangın veya elektrik kesintisi nedeniyle her hizmet sağlanamadığında.
Bir doğal afet nedeniyle her hizmet verilemediğinde.
Ayrıca, operasyonel veya teknik nedenlerle her bir hizmetin sağlanmasının geçici olarak durdurulması gerektiğinde.
Sebebi ne olursa olsun, bu hizmetin sağlanmasının askıya alınması veya kesintiye uğraması nedeniyle kullanıcının veya üçüncü bir kişinin maruz kaldığı herhangi bir dezavantaj veya zarardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

Madde 10: Hizmetin Sonlandırılması

Şirket, her hizmeti en az 7 gün önceden kullanıcıya bildirmek suretiyle sonlandırabilecektir.
Bir önceki paragrafta yer alan her bir hizmetin sona erme bildirimi ile ilgili olarak Şirket, bu sitede ilan vererek kullanıcıyı ve izleyiciyi bilgilendirecektir.
İçeriği ne olursa olsun ya da modu, kayıp veya kullanıcının hasar veya 1. paragrafta her hizmetin sona ermesi ile doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu bir üçüncü taraf ile ilgili olarak, Şirket kullanıcı veya üçüncü tarafa başvurun edecektir. Biz herhangi bir sorumlu değildir zararlar.
İade işlemi ve iptal işlemi, hizmetin kapatıldığı günden itibaren günlük olarak gerçekleştirilecektir.

Madde 11: Rıza

(1) Bu web sitesi aracılığıyla sipariş verirken, kullanıcılar ve izleyiciler bu sözleşmeyi ve bu sözleşmenin bir parçasını oluştururlar.
"Belirtilen Ticari İşlemler Hukuku Ekranı", "Kişisel Bilgilerin Korunması Politikası" ve "Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde açıklanan içerikleri kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.
(2) Şirket, bu internet sitesi ile ilgili işi başka bir şirkete devrederse,
İşletme devri nedeniyle kullanım sözleşmesi kapsamındaki durum,
Bu sözleşmeye dayalı hak ve yükümlülükler, kullanıcı kayıt bilgileri ve diğer müşteri bilgileri, işletme devrinin devralanına devredilebilir.
Kullanıcı, bu tür bir aktarımla ilgili olarak bu bölümde peşinen kabul eder. Bu bölümde belirtilen iş devri, sadece olağan iş devrini değil, aynı zamanda şirket bölünmelerini ve işin devredildiği diğer tüm durumları da içerecektir.

Madde 12: Kullanıcının eylemleri

Bu hizmeti internet üzerinden kullanıcılara sunuyoruz. İnternete bağlanmak için tüm cihazlar, iletişim araçları, yazılımlar vb. kullanıcı tarafından risk ve masraflar kendisine ait olmak üzere uygun şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Operasyondan sorumlu değiliz.
Kullanıcının ayrı haberleşme ücreti vs. kullanabilir veya vs kullanıcının İnternet bağlantısı ortamına bağlı olarak bu hizmeti gözatmak için gerekli olacağını kabul eder ve kullanıcı I will vb iletişim ücretinin tamamı, ödeyecektir.
Kullanıcı, bu hizmetin bir kısmının, kullanıcının İnternet bağlantı ortamına bağlı olarak görüntülenemeyebileceğini veya kullanılamayacağını peşinen kabul eder.

Madde 13: Kullanım ücreti

Kullanıcı, bu hizmetten yararlanmanın bedeli olarak, Şirket tarafından ayrıca belirlenen ve bu sitede gösterilen kullanım ücretini Şirketin belirlediği yöntemle ödeyecektir.
Kullanıcı, kullanım ücretini son ödeme tarihine kadar Şirket'e ödeyecektir.

Madde 14: Bu anlaşmadaki değişiklikler

Şirket, gerekli gördüğü takdirde bu sözleşmeyi kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilecektir. Kullanıcı revizyon sonrası her hizmeti kullanırsa revizyonu kabul etmiş sayılır. Şirket, içeriği ne olursa olsun, bu Kullanım Koşullarını onaylamadan kullanıcılara veya üçüncü şahıslara verilen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Madde 15: Kayıt

 1. Kullanıcı, sadece üye olurken değil, bu hizmeti kullanırken de yanlış kayıt yapmamalı, doğru ve gerçek bilgilerle kayıt yaptırmalıdır.
 2. Üyelik kaydı başvuru sahipleri, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin geçerli olması durumunda üye olarak kaydolmamalıdır. Ayrıca Şirket, üyelik kaydı başvurusunda bulunan kişinin aşağıdakilerden herhangi birinin kapsamına girdiğini tespit ederse, Şirket üyelik kaydını onaylamayabilir. Herhangi bir hasar nedeniyle maliyetler bile üyelik kayıt bizim reddedilmesine üye kaydı başvuru veya üçüncü bir tarafa kayıp veya masraflar (doğrudan hasarlar, dolaylı hasarlar, şarta hasarlar, özel zarar cezai zarar, hasarların, kayıp kar, avukatlar) bunlarla sınırlı katlanılan değil, hepimiz sorumluluk (bakılmaksızın ancak önümüzdeki olup olmadığı olarak herhangi başka bir yasal dayanaktan sözleşme sorumluluk ve haksız fiil sorumluluğu ile sınırlı, ama dayanmaz) sürecektir. Biz) herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 3. Üye kayıt başvurusunda bulunan kişi, üye kayıt işlemi sırasında sahte kayıtlar yaptığında
 4. Üye kayıt başvurusunda bulunan kişi, üye kayıt prosedürü sırasında bu hizmetin zaten bir üyesi olduğunda
 5. Üye kaydı başvurusunda bulunan kişi, üyeliğin askıya alınması, zorla geri çekilme veya bu hizmetin kullanımına ilişkin daha önce Şirket'ten kısıtlamalar gibi önlemler aldıysa,
 6. Ne olursa olsun üye kaydı başvuru niyeti veya ihmal, (örneğin şikayet ve iddialardan yanı sıra denemeler gibi tüm sorunlar dahil) bu hizmetle ilgili geçmişte diğer kullanıcıların veya üçüncü taraflarla anlaşmazlıklar varsa
 7. Üye kayıt başvurusunda bulunan kişinin bu sözleşmeyi ihlal eden bir eylemi fiilen veya gerçekleştirme olasılığı bulunduğunda
 8. Üye kayıt başvuru sahipleri vb gangsterler, gangsterler az beş yıl süreyle gangsterler üyesi olmamıştır olanlar, gangster yarı üyeleri, gangsterlere ilgili şirketler, genel kurul mağazalar, şiddet, güç veya sahte kullanarak ekonomik faydalar peşinde olanlar şunlardır yöntem veya aşağıdakilerden herhangi biri uyarınca veya sonbahar (bundan böyle toplu olarak "anti-sosyal güçler" olarak anılacaktır), bu eşdeğer olanlar. bulursa
 9. Antisosyal güçlerin kontrol yönetimi olarak kabul edildiği bir ilişkiye sahip olmak
 10. Antisosyal güçlerin yönetimde önemli ölçüde yer aldığı kabul edilen bir ilişkiye sahip olmak
 11. Kendinin veya üçüncü bir şahsın haksız çıkarlarını elde etmek veya üçüncü bir şahsa zarar vermek gibi, antisosyal güçleri haksız yere kullandığı kabul edilen bir ilişkiye sahip olmak.
 12. Fon sağlamaya vb. dahil olduğu veya antisosyal güçlere kolaylık sağladığı kabul edilen bir ilişkiye sahip olmak
 13. Yönetime önemli ölçüde dahil olan memurlar veya kişiler, antisosyal güçlerle sosyal olarak eleştirilen bir ilişkiye sahiptir.
 14. Şirkete veya kullanıcılara, kendilerinin veya bağlı kuruluşlarının antisosyal güçler olduğunu belirtmişler
 15. Üye kayıt başvurusunda bulunan kişi, şirketimiz veya bağlı şirketlerimiz tarafından verilen bu hizmet dışındaki hizmetlerde (bundan böyle "diğer hizmetler" olarak anılacaktır) aşağıdakilerden herhangi birinin kapsamına girdiğinde
 16. Geçmişte üyeliğin askıya alınması, zorla geri çekilme veya diğer hizmetlerin kullanımıyla ilgili kısıtlamalar gibi önlemlere maruz kaldıysanız
 17. Ne olursa olsun üye kaydı başvuru kasıtlı veya ihmal, (örneğin şikayet ve iddialardan yanı sıra denemeler gibi tüm sorunların dahil) geçmişte diğer hizmetlere ilişkin diğer kullanıcılara veya üçüncü şahıslara Eğer ile anlaşmazlıklar
 18. Veya yapılabilir zaman üye kaydı başvuru sahibinin gerçekten (kullanma, yardım, SSS, vb kullanım şartları, çeşitli özel sözleşmeler, müşteri bilgi işleme kuralları (gizlilik politikası), çeşitli kullanım kılavuzları, önlemler dahil) diğer hizmet şartlarını ihlal
 19. Üyelik kaydının onaylanmasının işimizin veya teknik sorunlarımızın performansını engelleme riski olduğunda.
 20. Önceki maddelere ek olarak, uygun olmadığına karar verdiğimizde
 21. Herhangi bir zarar, ziyan veya bu madde hükümlerinin üyenin ihlali nedeniyle (vb doğrudan zararlardan, dolaylı zararlar, şarta zararlar, özel hasarlar, cezai tazminat, önemli zararlar kayıp kar, avukat ücretleri dahil) giderler. (Sınırlı değil ) Bunlara Şirket olursa olsun, öngörülen olup olmadığı başka bir yasal dayanaktan sözleşme yükümlülüğü ve haksız fiil sorumluluğu değil aynı zamanda bir sorumluluk sadece dahil herhangi bir sorumluluk () için sorumlu olmayacaktır. Hmm.

Madde 16: Gizlilik

Bu sözleşmede "gizli bilgi", Şirket veya kayıtlı bir kullanıcı tarafından hizmet kullanım sözleşmesi veya bu sözleşmeyle bağlantılı olarak diğer taraftan yazılı (elektromanyetik yöntem dahil; bundan sonra bu madde için de geçerli olacaktır), sözlü veya kayıt ortamı anlamına gelir. hizmet. O sağlanan veya ifşa vb veya elde edilen diğer tarafın teknoloji, satış, işletme, finans, organizasyon ve diğer konularla ilgili tüm bilgiler anlamına gelir. Ancak, aşağıdaki öğelerden herhangi biri gizli bilgi olarak sınıflandırılmayacaktır.
Diğer tarafça sağlandığında veya ifşa edildiğinde veya bilindiğinde zaten bilinen veya zaten bilinen şey.
Sağlandıktan, ifşa edildikten veya karşı taraftan alındıktan sonra, yayınlar veya kişinin kendi suçuna atfedilemeyecek diğer nedenlerle kamuya açık hale gelmesi.
Sağlama veya ifşa etme yetkisine sahip üçüncü bir kişiden gizlilik yükümlülüğü olmaksızın yasal olarak elde edilmiştir.
Gizli bilgiler olmadan bağımsız olarak geliştirildi
Diğer tarafça gizliliğin gerekli olmadığı yazılı olarak teyit edilenler

Şirket ve kayıtlı kullanıcılar, gizli bilgileri yalnızca bu hizmetin kullanılması amacıyla kullanacak olup, karşı tarafın yazılı izni olmaksızın diğer tarafa ait gizli bilgileri üçüncü bir kişiye vermeyecek, ifşa etmeyecek veya sızdırmayacaktır. Bir önceki paragrafın hükümlerine bakılmaksızın, Şirket veya kayıtlı kullanıcılar, kanunların, mahkemelerin veya devlet kurumlarının emir, talep veya taleplerine dayalı olarak gizli bilgileri ifşa edebilir. Ancak böyle bir emir, talep veya talep varsa karşı tarafa derhal bildirilmelidir. Bu maddenin gizlilik yükümlülüğü, hizmet kullanım sözleşmesinin sona ermesinden sonra bir yıl boyunca devam eder.

Madde 17: Yasaklanmış fiiller

Kullanıcı bu hizmeti kullanırken aşağıdaki işlemleri yapmamalıdır.

 1. Bir kişinin birden fazla ücretsiz hesap oluşturma eylemi.
 2. Terk edilmiş e-posta adreslerinin kullanımı.
 3. Bir kimsenin kendi hesabını üçüncü bir şahsa borç vermesi ve buna muadil fiil.
 4. Üçüncü bir şahsın telif hakkının ihlali.
 5. Bize veya üçüncü bir tarafa zarar veren eylemler.
 6. Şirketimizin ve üçüncü kişilerin mülkiyetine, onuruna, mahremiyetine vb. tecavüz eden eylemler
 7. Üçüncü bir tarafı taklit etme eylemleri
 8. Bu web sitesinin işleyişine müdahale edebilecek eylemler.
 9. Sunuculara ve diğer bilgisayarlara yetkisiz erişim.
 10. Bu hizmette kullanılabilecek bilgileri tahrif etme veya yanlış bilgi verme eylemleri
 11. Yasayı ihlal eden eylemler.
 12. Uygunsuz gördüğümüz diğer eylemler.

Kullanıcı önceki paragrafta sayılan yasak fiilleri işlerse, o / o kullanıcı veya yasak fiil nedeniyle hasar gören üçüncü bir tarafa tüm zararlardan sorumlu olacaktır ve ne olursa olsun? Kasten veya ihmal herhangi bir hata yapan kullanıcıyı vardır bundan dolayı bu sorumluluktan muafız. Şirket yasak işlemlerinden doğan zararlar, kayıp ya da masrafları (vb doğrudan zararları, dolaylı zararlar, şarta zararları, özel zararları, cezai tazminat, sonuçsal zararların, kayıp kar, avukatlık ücretleri,) içerir, ama sadece bu. Biz değil öngörülüp öngörülmediğine bakılmaksızın herhangi bir sorumluluk (sözleşme yükümlülüğü ve haksız fiil yükümlülüğü ile sınırlı değil, aynı zamanda diğer herhangi bir hukuk teorisine dayalı sorumluluk) üstlenmez.
Hasarlar, dava nerede dahil giderler ile sınırlı olmamak kaydıyla acı (durumunda ziyan ve masraflardan (doğrudan hasarlar, dolaylı hasarlar, şarta hasarlar, özel zarar cezai zarar, hasarların, kayıp kar, avukatlık ücretleri, vb) ( Şirkete tazminat üçüncü şahıs kovalamayı sorumluluk), kullanıcı telafi ve bunlar için telafi edecek. zorunda.
Şirket'in bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen yasaklanmış fiiller kapsamına girdiğini düşündüğü bir fiilin gerçekleştirilmesi veya Şirket'in başka herhangi bir nedenle gerekli görmesi halinde, kullanıcının kasti veya ihmali olmasına bakılmaksızın Şirket tarafından yapılır. Şirket önceden haber allegely Dahil davranır (kullanıcılar tarafından haklarını ihlal kişilerden kullanıcılar hakkında bilgilerin verileceği isteklerine (yanıtla'ya olmadan uygun gördüğü dolayı yasak fiil veya diğer önlemlere oluşumu ve zararların yayılmasını önlemek için önlemler) alınabilir . Bu tedbirlerin alınması ile kullanıcıya veya üçüncü bir kişiye herhangi bir zarar, ziyan veya masraf (doğrudan zarar, dolaylı hasar, şarta bağlı hasar, özel hasar, cezai tazminat, dolaylı hasar, kar kaybı, vekalet ücreti vb.) tahakkuk ettirilecektir. dahil olup olmadığını ancak önümüzdeki oldu dahil, ancak herhangi bir yükümlülük (diğer yasal teoriye dayalı kontrat sorumluluk ve haksız fiil sorumluluğu, aynı zamanda sorumluluk sınırlı olmamak üzere), bunlarla sınırlı olmamak. Buna tahammül olmaz.

Madde 18: Geçerli yasa ve yargı yetkisi

Bu anlaşmanın yorumlanmasında, Japon hukuku geçerli olacaktır.
Bu hizmetle ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, münhasıran merkez ofisimizin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkili olacaktır.