Tietosuojakäytäntö

Mr. Transkriptio (jäljempänä "meidän yritys") kuinka käsitellä käyttäjän henkilökohtaisia tietoja palvelun tällä sivustolla (jäljempänä "tämä palvelu") on seuraava. Tulemme perustamaan tietosuojakäytäntö (jäljempänä "tähän käytäntöön").

1 artikla (Henkilötiedot)

"Henkilökohtainen tieto" tarkoittaa "henkilökohtaisia tietoja", kuten määritelty Personal Information Protection Law, ja on tietoa elossa olevan henkilön, kuten nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, yhteystiedot, jne sisältämät tiedot. Tiedot jotka voivat tunnistaa tietyn yksilön kuvausta jne ja tietoja, jotka voivat tunnistaa tietyn yksilön olennaiset tiedot yksin kuten ulkonäkö, sormenjälki, äänijälkidataa dataa, ja sairaanhoitokortti vakuuttajan numero (henkilökohtaiset tunnistetiedot) ..

2 artikla (Kuinka kerätä henkilökohtaisia tietoja)

Voimme pyytää henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeä, syntymäaikaa, osoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta, pankkitilin numeroa, luottokortin numeroa, ajokortin numeroa, kun käyttäjä rekisteröi käytön. Lisäksi tietoa tilitietoja ja maksuista käyttäjien välillä ja liikekumppaneiden, mukaan lukien henkilökohtaisia tietoja käyttäjistä, sisältää liikekumppaneita (tiedon tuottajat, mainostajat, mainos jakelu kohteet jne) voi noutaa "kumppanit").

3 artikla (Henkilötietojen keräämisen ja käytön tarkoitus)

Henkilötietojen keräämisen ja käytön tarkoitukset ovat seuraavat.

 1. Palvelujemme tarjoamiseen ja toimintaan
 2. Vastaa käyttäjien kyselyihin (mukaan lukien henkilöllisyyden todentaminen)
 3. Voit lähettää sähköposteja käyttämäsi palvelun uusista ominaisuuksista, päivityksistä, kampanjoista jne. Ja muista yrityksemme tarjoamista palveluista.
 4. Jos tarvitset huoltoa, tärkeitä huomautuksia jne., Ota yhteyttä sinuun tarvittaessa
 5. Tunnistaa käyttäjät, jotka rikkovat käyttöehtoja tai aikovat käyttää palvelua vilpillisiin tai kohtuuttomiin tarkoituksiin, ja kieltäytyvät käyttämästä palvelua.
 6. Sallia käyttäjien tarkastella, muuttaa, poistaa ja tarkastella omien rekisteröintitietojensa käyttötilaa.
 7. Veloittaa käyttäjältä maksullinen palvelu

Tarkoitus, joka liittyy edellä mainittuun käyttötarkoitukseen

4 artikla (käyttötarkoituksen muutos)

 1. Yhtiö voi muuttaa henkilötietojen käyttötarkoitusta vain, kun on kohtuudella tunnustettu, että käytön tarkoitus liittyy siihen ennen muutosta.
 2. Jos käyttötarkoitusta muutetaan, muutetusta tarkoituksesta on ilmoitettava käyttäjälle tai ilmoitettava tällä verkkosivustolla yhtiön määräämällä tavalla.

5 artikla (Henkilötietojen toimittaminen kolmannelle osapuolelle)

 1. Emme luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta, paitsi seuraavissa tapauksissa. Tätä ei kuitenkaan voida soveltaa, kun henkilötietojen suojaa koskeva laki ja muut lait ja asetukset sitä sallivat.
  1. Kun on välttämätöntä suojella henkilön elämää, ruumista tai omaisuutta ja on vaikea saada suostumusta.
  2. Kun on erityisen tarpeen parantaa kansanterveyttä tai edistää lasten tervettä kehitystä, ja henkilön suostumusta on vaikea saada.
  3. Kun se on välttämätöntä kansallisen laitoksen tai paikallinen julkinen elin tai henkilö uskottu sen yhteistyössä suorittaessaan asioihin määräämällä lakeja ja määräyksiä, tämän suostumusta henkilön vaikeuttaa suorituskykyä asioihin. Kun on rasituksen riski
  4. Kun seuraavat asiat ilmoitetaan tai ilmoitetaan etukäteen ja yhtiö ilmoittaa siitä henkilötietojen suojakomissiolle
   1. Sisällytä kolmansien osapuolten toimittaminen käyttötarkoitukseen
   2. Kolmansille osapuolille toimitetut tiedot
   3. Keinot tai tapa toimittaa kolmannelle osapuolelle
   4. Lopeta henkilötietojen toimittaminen kolmansille osapuolille henkilön pyynnöstä
   5. Kuinka hyväksyä henkilön pyyntö
 2. Huolimatta edellisen kappaleen määräyksistä, seuraavissa tapauksissa tiedot toimitetaan kolmannelle osapuolelle.
  1. Kun ulkoistamme henkilötietojen käsittelyn kokonaan tai osittain siinä määrin kuin on tarpeen käyttötarkoituksen saavuttamiseksi
  2. Kun henkilötietoja luovutetaan sulautumisesta tai muista syistä johtuvan liiketoiminnan perimisestä
  3. Kun henkilötietoja käytetään yhdessä tiettyyn henkilöön, siihen, kun tuotteen henkilötietoja käytetään yhdessä, välillä ihmisiä, jotka yhdessä käyttävät sitä, käyttötarkoitus on henkilö, joka käyttää sitä, ja kun nimi tai nimen henkilötietojen hallinnasta vastaava henkilö ilmoitetaan henkilölle etukäteen tai sijoitetaan tilaan, josta henkilö voi helposti tietää.

6 artikla (Henkilötietojen paljastaminen)

 1. Kun henkilö pyytää henkilötietojen paljastamista, luovutamme ne henkilölle viipymättä. Jos paljastus kuuluu johonkin seuraavista, emme kuitenkaan saa paljastaa sitä kokonaan tai osittain, ja jos päätämme olla paljastamatta sitä, ilmoitamme asiasta sinulle viipymättä. Jokaisesta henkilötietojen paljastamisesta veloitetaan 1 000 jeniä.
  1. Kun on olemassa vaara vahingoittaa henkilön tai kolmannen osapuolen henkeä, ruumiita, omaisuutta tai muita oikeuksia ja etuja
  2. Kun on olemassa riski merkittävistä esteistä liiketoimintamme asianmukaiselle toteuttamiselle
  3. Kun se rikkoo muita lakeja ja määräyksiä
 2. Edellisen kappaleen säännöksistä huolimatta emme periaatteessa paljasta muita tietoja kuin henkilökohtaisia tietoja, kuten historiatietoja ja ominaispiirteitä.

7 artikla (Henkilötietojen oikaiseminen ja poistaminen)

 1. Jos käyttäjän henkilökohtaisia tietoja yhtiön hallussa on virheellinen, käyttäjä saa korjata, lisätä tai poistaa henkilökohtaisia tietoja yhtiölle menettelyn mukaisesti perustetun yhtiön (jäljempänä "korjaus jne").) Voidaan ladattu.
 2. Jos saamme edellisessä kappaleessa esitetyn pyynnön käyttäjältä ja päätämme, että pyyntöön on tarpeen vastata, korjaamme henkilötiedot jne. Viipymättä.
 3. Yritys ilmoittaa käyttäjälle viipymättä, kun se tekee korjauksia jne. Edellisen kappaleen määräysten perusteella tai kun se päättää olla tekemättä korjauksia jne.

8 artikla (henkilötietojen käytön keskeyttäminen jne.)

 1. Yhtiö keskeyttää tai poistaa käytöstä henkilökohtaisia tietoja henkilön, koska henkilötietoja käsitellään kuulu käyttötarkoituksen tai koska se on saatu vilpillisesti (jäljempänä "käyttöä"). Jos pyydetään lopettamaan, jne.), teemme tarvittavan tutkimuksen viipymättä.
 2. Jos toteamme, että pyyntöön on vastattava edellisen kappaleen tutkimustulosten perusteella, keskeytämme henkilötietojen käytön viipymättä.
 3. Jos keskeytämme käytön jne. Edellisen kappaleen määräysten perusteella tai jos päätämme olla keskeyttämättä käyttöä, ilmoitamme asiasta käyttäjälle viipymättä.
 4. Edellä olevasta kahdesta kappaleesta riippumatta, jos käytön keskeyttämisestä jne. Aiheutuu paljon kustannuksia tai jos käytön keskeyttäminen tms. On vaikeaa, voidaan ryhtyä tarvittaviin vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin käyttäjän oikeuksien ja etujen suojaamiseksi . Jos näin on, tämä vaihtoehto on otettava.

9 artikla (Tietosuojakäytännön muutos)

 1. Tämän käytännön sisältöä voidaan muuttaa ilmoittamatta siitä käyttäjälle, lukuun ottamatta lakeja ja määräyksiä sekä muita tässä käytännössä toisin mainittuja asioita.
 2. Ellei yhtiö toisin määrää, muutettu tietosuojakäytäntö tulee voimaan siitä hetkestä, kun se on julkaistu tällä verkkosivustolla.

10 artikla (tiedusteluikkuna)

Jos haluat tiedustella tätä käytäntöä, ota yhteyttä seuraavaan.

Email:mojiokoshi3.com@gmail.com

Keksit

Eväste on pieni tietotiedosto, jonka verkkosivusto kirjoittaa käyttäjän kiintolevylle, kun verkkosivustolla vieraillaan, ja jota käytetään tunnistamaan käyttäjän vierailemat sivut. Evästetietoja vaihdetaan verkkosivuston ja käyttäjän Internet-selausohjelmiston (selaimen) välillä, mutta verkkosivusto ei voi lukea muiden verkkosivustojen kirjoittamia evästeitä tai muita kiintolevylle tallennettuja tietoja. Monet verkkosivustot käyttävät evästeitä.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä analysoimaan tietoja, kuten selaushistoriaa ja hankittuja tiedusteluja, sekä parantamaan palveluita.
Tämä verkkosivusto ei hanki tietoja, joiden perusteella evästeet voisivat tunnistaa henkilöt.

Lisäksi tämä verkkosivusto käyttää Googlen pääsyanalyysityökalua "Google Analytics".
Tämä Google Analytics käyttää evästeitä tietojen keräämiseen.
Nämä tiedot kerätään anonyymisti, eikä niitä voida yksilöidä.
Google käyttää evästeitä analysoidakseen hankittua selaushistoriaa ja mainostaakseen tuotteita ja palveluita maun mukaan.
Tämä toiminto voi estää keräämisen estämällä evästeet, joten tarkista selaimesi asetukset.
Katso lisätietoja tästä sopimuksesta Google Analytics -palvelun käyttöehdot -sivulta ja Googlen käytäntö- ja ehdot -sivulta.