Transkrypcja audio / wideo / obrazu

Transkrypcję możesz przeprowadzić przesyłając pliki audio/wideo/obrazy z poniższego formularza.
Możesz wyszukiwać pliki audio i wideo według transkrybowanego tekstu, co ułatwia zarządzanie.

Pan transkrypcja

UPLOAD
NOW

Przeciągnij plik tutaj

Obsługiwane formaty plików: (1 plik do 90 minut, do 200 MB)
głos: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
Wideo: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
wizerunek: .jpg .jpeg .png .webp
Zdanie: .pdf

    Jeśli użyjesz go za darmo, pierwsze 60 sekund zostanie przepisane.

    Jeśli nie masz pliku audio do transkrypcji, możesz go utworzyć, czytając na głos.