Prepis zvuku / videa / obrazu

Môžete ich prepisovať nahraním zvukových, obrazových a obrazových súborov z formulára uvedeného nižšie.
Zvukové a obrazové súbory môžete vyhľadávať podľa prepisovaného textu, čo uľahčuje správu.

Pán prepis

UPLOAD
NOW

rozpoznávanie hlasu
Sem presuňte súbor

Podporované formáty súborov: (Maximálne 90 minút na súbor, do 1 GB)
hlas: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
obrázok: .jpg .jpeg .png .webp .avif .tiff
Veta: .pdf

    Ak ho použijete zadarmo, prvých 60 sekúnd sa prepíše.

    Ak nemáte zvukový súbor, ktorý by sa mohol pokúsiť o prepis, môžete si ho vytvoriť hlasným čítaním.