πολιτική απορρήτου

Ο κ Μεταγραφή (εφεξής «η εταιρεία μας») σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών πληροφοριών του χρήστη της υπηρεσίας που παρέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (εφεξής «αυτήν την υπηρεσία») έχει ως εξής. Θα δημιουργήσουμε μια πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής (εφεξής ως "αυτή η πολιτική").

Άρθρο 1 (Προσωπικά στοιχεία)

«Προσωπικές πληροφορίες» αναφέρεται σε «προσωπικά στοιχεία», όπως ορίζεται στο Νόμο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και πληροφορίες σχετικά με τη ζωή των ατόμων, όπως το όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία επικοινωνίας, κλπ που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες. Πληροφορίες Αυτό μπορεί να εντοπίσει ένα συγκεκριμένο άτομο από την περιγραφή κλπ και τις πληροφορίες που μπορεί να εντοπίσει ένα συγκεκριμένο άτομο από τη σχετική πληροφορία και μόνο, όπως εμφάνιση, δακτυλικών αποτυπωμάτων, ηχητικό αποτύπωμα των δεδομένων, καθώς και τον αριθμό ασφάλισης υγείας ασφαλιστική κάρτα (προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης) ..

Άρθρο 2 (Τρόπος συλλογής προσωπικών πληροφοριών)

Ενδέχεται να ζητήσουμε προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό πιστωτικής κάρτας, αριθμό άδειας οδήγησης όταν ο χρήστης εγγράφεται για χρήση. Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία συναλλαγών και τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηστών και των επιχειρηματικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών, περιλαμβάνει τους επιχειρηματικούς εταίρους μας (πάροχοι πληροφοριών, οι διαφημιστές, οι προορισμοί της διανομής διαφήμιση, κλπ) Μπορεί να συλλέγονται από το «εταίροι»).

Άρθρο 3 (Σκοπός της συλλογής και της χρήσης προσωπικών πληροφοριών)

Οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία είναι οι εξής.

 1. Για την παροχή και λειτουργία των υπηρεσιών μας
 2. Για να απαντήσετε σε ερωτήσεις χρηστών (συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης ταυτότητας)
 3. Για να στείλετε e-mail σχετικά με νέες δυνατότητες, ενημερώσεις, καμπάνιες κ.λπ. της υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας.
 4. Για συντήρηση, σημαντικές ειδοποιήσεις κ.λπ. για να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται
 5. Για τον εντοπισμό χρηστών που παραβιάζουν τους όρους χρήσης ή που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία για δόλιους ή παράλογους σκοπούς και αρνούνται να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία.
 6. Για να επιτρέπεται στους χρήστες να βλέπουν, να αλλάζουν, να διαγράφουν και να βλέπουν την κατάσταση χρήσης των δικών τους πληροφοριών εγγραφής.
 7. Για να χρεώσετε στο χρήστη ένα τέλος χρήσης για μια πληρωμένη υπηρεσία

Σκοπός που σχετίζεται με τον παραπάνω σκοπό χρήσης

Άρθρο 4 (Αλλαγή του σκοπού χρήσης)

 1. Η Εταιρεία θα αλλάξει τον σκοπό χρήσης των προσωπικών πληροφοριών μόνο όταν αναγνωρίζεται εύλογα ότι ο σκοπός της χρήσης σχετίζεται με αυτόν πριν από την αλλαγή.
 2. Εάν ο σκοπός χρήσης αλλάξει, ο αλλαγμένος σκοπός θα κοινοποιηθεί στον χρήστη ή θα ανακοινωθεί σε αυτόν τον ιστότοπο με τη μέθοδο που ορίζει η Εταιρεία.

Άρθρο 5 (Παροχή προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους)

 1. Δεν θα παρέχουμε προσωπικά στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει όταν επιτρέπεται από τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Πληροφοριών και άλλους νόμους και κανονισμούς.
  1. Όταν είναι απαραίτητο να προστατευθεί η ζωή, το σώμα ή η περιουσία ενός ατόμου και είναι δύσκολο να ληφθεί η συγκατάθεση του ατόμου.
  2. Όταν είναι ιδιαίτερα απαραίτητο να βελτιωθεί η δημόσια υγεία ή να προωθηθεί η ορθή ανάπτυξη των παιδιών, και είναι δύσκολο να ληφθεί η συγκατάθεση του ατόμου.
  3. Όταν είναι απαραίτητο για ένα εθνικό ίδρυμα ή τοπική δημόσια αρχή ή ένα πρόσωπο που είναι επιφορτισμένες με το να συνεργαστούν για τη διεξαγωγή των υποθέσεων που προβλέπονται από τους νόμους και τους κανονισμούς, τη συναίνεση του προσώπου που θα εμποδίσει την απόδοση των υποθέσεων. Όταν υπάρχει κίνδυνος άσκησης
  4. Όταν τα ακόλουθα θέματα ανακοινωθούν ή ανακοινωθούν εκ των προτέρων και η Εταιρεία ειδοποιεί την Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Πληροφοριών
   1. Συμπερίληψη πρόβλεψης σε τρίτους για σκοπούς χρήσης
   2. Στοιχεία δεδομένων που παρέχονται σε τρίτους
   3. Μέσα ή μέθοδος παροχής σε τρίτους
   4. Σταματήστε να παρέχετε προσωπικά στοιχεία σε τρίτους κατόπιν αιτήματος του ατόμου
   5. Πώς να αποδεχτείτε το αίτημα του ατόμου
 2. Παρά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι πληροφορίες παρέχονται σε τρίτους.
  1. Όταν αναθέτουμε το σύνολο ή μέρος της διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού χρήσης
  2. Όταν παρέχονται προσωπικές πληροφορίες λόγω διαδοχικής επιχείρησης λόγω συγχώνευσης ή για άλλους λόγους
  3. Όταν χρησιμοποιείται προσωπικές πληροφορίες από κοινού με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το γεγονός, τα στοιχεία των προσωπικών πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από κοινού, το φάσμα των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν από κοινού, ο σκοπός της χρήσης του ατόμου που το χρησιμοποιεί, και όταν το όνομα ή το όνομα του Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών κοινοποιείται στο άτομο εκ των προτέρων ή τοποθετείται σε κατάσταση όπου το άτομο μπορεί εύκολα να γνωρίζει.

Άρθρο 6 (Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών)

 1. Όταν ζητηθεί από το άτομο να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία, θα τα αποκαλύψουμε χωρίς καθυστέρηση. Ωστόσο, εάν η αποκάλυψη εμπίπτει σε κάποιο από τα ακόλουθα, ενδέχεται να μην αποκαλύψουμε το σύνολο ή μέρος αυτής και εάν αποφασίσουμε να μην το αποκαλύψουμε, θα σας ενημερώσουμε χωρίς καθυστέρηση. Για κάθε αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών θα χρεωθεί 1.000 γεν.
  1. Όταν υπάρχει κίνδυνος βλάβης της ζωής, του σώματος, της περιουσίας ή άλλων δικαιωμάτων και συμφερόντων του ατόμου ή τρίτου
  2. Όταν υπάρχει κίνδυνος σημαντικού εμποδίου στην ορθή εφαρμογή της επιχείρησής μας
  3. Όταν παραβιάζει άλλους νόμους και κανονισμούς
 2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατ 'αρχήν, δεν θα αποκαλύψουμε πληροφορίες εκτός από προσωπικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες ιστορικού και χαρακτηριστικές πληροφορίες.

Άρθρο 7 (Διόρθωση και διαγραφή προσωπικών πληροφοριών)

 1. Αν τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που κατέχει η Εταιρεία είναι εσφαλμένη, ο χρήστης πρέπει να διορθώσει, να προσθέσετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές πληροφορίες στην Εταιρεία σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από την Εταιρεία (εφεξής «διόρθωση, κλπ»).) Μπορεί να είναι φορτισμένα.
 2. Εάν λάβουμε το αίτημα που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο από τον χρήστη και διαπιστώσουμε ότι είναι απαραίτητο να απαντήσουμε στο αίτημα, θα διορθώσουμε τα προσωπικά στοιχεία κ.λπ. χωρίς καθυστέρηση.
 3. Η Εταιρεία θα ειδοποιήσει τον χρήστη χωρίς καθυστέρηση όταν κάνει διορθώσεις κ.λπ. βάσει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ή όταν αποφασίσει να μην πραγματοποιήσει διορθώσεις κ.λπ.

Άρθρο 8 (αναστολή της χρήσης προσωπικών πληροφοριών κ.λπ.)

 1. Οι αναρτά Εταιρείας ή διαγράφει τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών από το πρόσωπο, γιατί τα προσωπικά στοιχεία χειρισμού πέρα από το πεδίο εφαρμογής του σκοπού της χρήσης ή επειδή ελήφθη με απατηλά μέσα (στο εξής, «χρήση»). Εάν σας ζητηθεί να σταματήσει, κλπ.), θα πραγματοποιήσουμε την απαραίτητη έρευνα χωρίς καθυστέρηση.
 2. Εάν διαπιστώσουμε ότι είναι απαραίτητο να ανταποκριθούμε στο αίτημα με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας στην προηγούμενη παράγραφο, θα αναστείλουμε τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών χωρίς καθυστέρηση.
 3. Εάν αναστείλουμε τη χρήση κ.λπ. βάσει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ή εάν αποφασίσουμε να μην αναστείλουμε τη χρήση, θα ειδοποιήσουμε τον χρήστη χωρίς καθυστέρηση.
 4. Παρά τις δύο προηγούμενες παραγράφους, εάν υπάρχει μεγάλο κόστος αναστολής χρήσης κ.λπ. ή εάν είναι δύσκολο να ανασταλεί η χρήση κ.λπ., μπορούν να ληφθούν απαραίτητα εναλλακτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του χρήστη . Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ληφθεί αυτή η εναλλακτική λύση.

Άρθρο 9 (Αλλαγή της πολιτικής απορρήτου)

 1. Το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής μπορεί να αλλάξει χωρίς να ειδοποιηθεί ο χρήστης, εκτός από νόμους και κανονισμούς και άλλα θέματα που ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα πολιτική.
 2. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την Εταιρεία, η τροποποιημένη πολιτική απορρήτου θα τεθεί σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Άρθρο 10 (Παράθυρο έρευνας)

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική, επικοινωνήστε με τα ακόλουθα.

Email:mojiokoshi3.com@gmail.com

Μπισκότα

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που ένας ιστότοπος εγγράφει στον σκληρό δίσκο του χρήστη όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο και χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των σελίδων που επισκέπτεται ο χρήστης. Οι πληροφορίες cookie ανταλλάσσονται μεταξύ του ιστότοπου και του λογισμικού περιήγησης του χρήστη στο Διαδίκτυο (πρόγραμμα περιήγησης), αλλά ο ιστότοπος δεν μπορεί να διαβάσει cookies που έχουν γραφτεί από άλλους ιστότοπους ή άλλα δεδομένα στον σκληρό δίσκο. Τα cookies χρησιμοποιούνται από πολλούς ιστότοπους.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να αναλύσει πληροφορίες όπως το ιστορικό περιήγησης και τα ληφθέντα ερωτήματα και να βελτιώσει τις υπηρεσίες.
Αυτός ο ιστότοπος δεν λαμβάνει πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν άτομα από τα cookies.

Επιπλέον, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το εργαλείο ανάλυσης πρόσβασης της Google "Google Analytics".
Αυτό το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή δεδομένων.
Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα και δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμα.
Η Google χρησιμοποιεί cookies για να αναλύσει το αποκτηθέν ιστορικό περιήγησης και να διαφημίσει προϊόντα και υπηρεσίες ανάλογα με τα γούστα.
Αυτή η λειτουργία μπορεί να αρνηθεί τη συλλογή απενεργοποιώντας τα cookies, επομένως ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.
Ανατρέξτε στη σελίδα Όρων Παροχής Υπηρεσιών της υπηρεσίας Google Analytics και στη σελίδα Πολιτική και Όροι της Google για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη συμφωνία.