Όροι χρήσης

Άρθρο 1: Η παρούσα συμφωνία

Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα που πωλούνται από τον Mr. Transcription (αυτός ο ιστότοπος)
Περιηγηθείτε σε όλους τους πελάτες (εφεξής "χρήστες") και σε αυτόν τον ιστότοπο
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, όλοι οι πελάτες (εφεξής "προγράμματα περιήγησης") θεωρείται ότι έχουν συμφωνήσει με τους ακόλουθους όρους χρήσης.
Επιπλέον, ενδέχεται να αλλάξουμε το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας και κάθε κατευθυντήριας γραμμής κατά την κρίση μας, όπως απαιτείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ο χρήστης θα θεωρείται ότι έχει συναινέσει στην αλλαγή αυτής της σύμβασης όταν χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο μετά την αλλαγή αυτής της συμφωνίας και την ανάρτηση σε αυτόν τον ιστότοπο.
Τα περιεχόμενα που δημοσιεύονται στο ιστολόγιο όπως "Συχνές Ερωτήσεις" και οι διατάξεις που προστίθενται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν μέρος αυτής της συμφωνίας.

Άρθρο 2: Απαγόρευση μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια κάθε υπηρεσίας που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο (εφεξής "κάθε υπηρεσία") και το περιεχόμενο του άρθρου. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκαλούνται από τη χρήση κάθε υπηρεσίας από τον χρήστη.
Εμείς δεν περιέχουν βλαβερές ουσίες, όπως οι ιοί σε όλες τις πληροφορίες, άρθρα, εικόνες, κλπ σε αυτό το site, δεν υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους, καθώς και όλα τα άλλα σχετικά με την ασφάλεια αυτής της ιστοσελίδας. Εμείς δεν κάνουμε εγγύηση.

Άρθρο 3: Διαχείριση ταυτότητας χρήστη και κωδικού πρόσβασης

Ο χρήστης θα διαχειρίζεται το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης αυτής της υπηρεσίας με δική του ευθύνη.
Ο χρήστης δεν μπορεί να μεταβιβάσει ή να δανείσει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σε τρίτο μέρος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Εάν ο συνδυασμός αναγνωριστικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης ταιριάζει με τις καταχωρημένες πληροφορίες και είστε συνδεδεμένοι, θα το θεωρήσουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη που έχει καταχωρίσει αυτό το αναγνωριστικό χρήστη.

Άρθρο 4: Απαγόρευση επανεκτύπωσης πληροφοριών κ.λπ.

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα όλων των δεδομένων, άρθρων, εικόνων κ.λπ. που αποτελούν αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στην Εταιρεία και στους δημιουργούς των εικόνων κ.λπ. Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων, των εικόνων, των βίντεο κ.λπ. που δημοσιεύονται ή επεξεργάζονται από τον χρήστη που χρησιμοποιεί αυτήν την υπηρεσία διατηρούνται από τον χρήστη ή από άλλους υπάρχοντες κατόχους δικαιωμάτων. Ωστόσο, η Εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί προτάσεις, εικόνες, βίντεο κ.λπ. που δημοσιεύονται ή τροποποιούνται χρησιμοποιώντας αυτήν την υπηρεσία και ο χρήστης δεν θα ασκεί τα ηθικά δικαιώματα του δημιουργού σε σχέση με αυτήν τη χρήση.
Εκτός από τα προβλεπόμενα στο κύριο κείμενο της προηγούμενης παραγράφου, όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με αυτήν την υπηρεσία και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με αυτήν την υπηρεσία ανήκουν σε εμάς ή στον κάτοχο του δικαιώματος που μας έχει δώσει άδεια να τη χρησιμοποιήσουμε και ο χρήστης δεν έχει άδεια. δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, μεταφορά, δανείζουν, μετάφραση, τροποποίηση, αναδημοσίευση, δημόσια μετάδοσης (συμπεριλαμβανομένων επιτρέπουν τη μετάδοση), μετάδοση, διανομή, δημοσίευση ή χρήση για επαγγελματικούς λόγους.
Αν οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό το site είναι ανατυπωθεί χωρίς άδεια κατά παράβαση της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία θα λάβει διάφορα μέτρα (προειδοποιήσεις, τις καταγγελίες, αιτήσεις αποζημίωσης, ασφαλιστικά μέτρα, αποκατάσταση) με βάση την νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας εναντίον των παραβατών. Αίτηση για τη λήψη μέτρων, και τα λοιπά.).

Άρθρο 5: Κατανομή δικαιωμάτων

Όλα τα προγράμματα, λογισμικό, υπηρεσίες, εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες που αποτελούν αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και οι συναφείς τεχνολογίες που παρέχονται από την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματική συμμαχία, είναι δικαιώματα των επιχειρήσεων με οποία η Εταιρεία έχει μια επιχείρηση συμμαχία. κλπ, ανήκουν στον κάτοχο του προγράμματος, κλπ ή το φορέα παροχής πληροφοριών, κλπ δικαίωμα, και ο χρήστης, κλπ δεν πρέπει να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη που παραβιάζει το δικαίωμα, κ.λπ.
Οι χρήστες κ.λπ. δεν πρέπει να παραβιάζουν ή να τροποποιούν όλα τα προγράμματα, λογισμικό κ.λπ.
Εάν προκύψει διαφορά κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Άρθρου, ο χρήστης κ.λπ. θα επιλύσει τη διαφορά με δικά του έξοδα και ευθύνη και θα απαλλάξει την Εταιρεία από κάθε ευθύνη.

Άρθρο 6: Αποποίηση εγγύησης και αποποίηση

Έχουμε ουσιαστικά ή νομικά ελαττώματα σε αυτή την υπηρεσία (την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ελαττώματα ασφαλείας, λάθη και σφάλματα, παραβίαση των δικαιωμάτων, κλπ) Περιλαμβάνονται.) Δεν είναι εγγυημένη, είτε ρητά ή σιωπηρά, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον χρήστη λόγω αυτής της υπηρεσίας. Ωστόσο, εάν η σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη σχετικά με αυτήν την υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας σύμβασης) είναι σύμβαση καταναλωτή που ορίζεται στο Νόμο περί συμβάσεων καταναλωτών, αυτή η αποποίηση δεν ισχύει.
Ακόμη και στην περίπτωση που ορίζεται στην προϋπόθεση της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία θα υποστεί ζημίες που προκαλούνται από ειδικές περιστάσεις μεταξύ των ζημιών που προκλήθηκαν στον χρήστη λόγω αθέτησης ή παράνομων πράξεων λόγω αμέλειας της Εταιρείας (εξαιρουμένης της βαρείας αμέλειας) (η Εταιρεία ή η χρήστη). Εμείς δεν λαμβάνουν καμία ευθύνη για την πρόβλεψη ή την πρόβλεψη της εμφάνισης της βλάβης. Επιπλέον, η αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν στον χρήστη λόγω προεπιλογής ή παράνομων πράξεων λόγω αμέλειας (εξαιρουμένης της βαρείας αμέλειας) περιορίζεται στο ποσό της χρέωσης χρήσης που έλαβε ο χρήστης τον μήνα κατά τον οποίο συνέβη η ζημία.

Άρθρο 7: Παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

(1) Ο χρήστης υποχρεούται να επιβεβαιώσει από μόνος του εάν οι εικόνες και άλλα περιεχόμενα που ανεβαίνουν σε αυτόν τον ιστότοπο δεν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
Δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

(2) Όσον αφορά τις προτάσεις που δημιουργούνται από χρήστες που χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο
Όταν ένα τρίτο μέρος υποβάλλει αξίωση για αποζημίωση ή ένσταση λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ.
Ο χρήστης θα το χειριστεί με δική του ευθύνη και η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη.

Άρθρο 8: Αλλαγές στο περιεχόμενο υπηρεσίας κ.λπ.

Ενδέχεται να ζητήσουμε αλλαγές στο περιεχόμενο αυτής της υπηρεσίας χωρίς να ειδοποιήσουμε τον χρήστη. Ο χρήστης δεν θα μπορεί να απορρίψει το αίτημά μας.

Άρθρο 9: Προσωρινή αναστολή κάθε υπηρεσίας

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η Εταιρεία θα είναι σε θέση να αναστείλει προσωρινά την παροχή κάθε υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από τον χρήστη ή τρίτο μέρος λόγω της αναστολής κάθε υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο ή τη λειτουργία.
Κατά την εκτέλεση της συντήρησης του συστήματος, της επιθεώρησης, της επισκευής κ.λπ., προκειμένου να διατηρείται κάθε υπηρεσία σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
Όταν κάθε υπηρεσία δεν μπορεί να παρασχεθεί λόγω πυρκαγιάς ή διακοπής ρεύματος.
Όταν κάθε υπηρεσία δεν μπορεί να παρασχεθεί λόγω φυσικής καταστροφής.
Επιπλέον, όταν είναι απαραίτητο να σταματήσετε προσωρινά την παροχή κάθε υπηρεσίας για λειτουργικούς ή τεχνικούς λόγους.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε μειονέκτημα ή ζημιά που υπέστη ο χρήστης ή τρίτος λόγω της αναστολής ή διακοπής της παροχής αυτής της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τον λόγο.

Άρθρο 10: Λήξη της υπηρεσίας

Η Εταιρεία θα μπορεί να τερματίζει κάθε υπηρεσία ενημερώνοντας τον χρήστη τουλάχιστον 7 ημέρες νωρίτερα.
Όσον αφορά την ειδοποίηση για το τέλος κάθε υπηρεσίας στην προηγούμενη παράγραφο, η Εταιρεία θα ειδοποιήσει τον χρήστη και τον θεατή δημοσιεύοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.
Όσον αφορά την απώλεια ή ζημία του χρήστη ή τρίτων που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τη λήξη της κάθε υπηρεσίας της παραγράφου 1, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο ή τη λειτουργία, η Εταιρεία θα επικοινωνήσετε με τον χρήστη ή το τρίτο μέρος. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αποζημίωση.
Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων και η διαδικασία ακύρωσης θα εκτελούνται σε καθημερινή βάση ξεκινώντας από την ημέρα που η υπηρεσία δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Άρθρο 11: Συγκατάθεση

(1) Κατά την παραγγελία μέσω αυτού του ιστότοπου, οι χρήστες και οι θεατές συνιστούν αυτήν τη συμφωνία και μέρος αυτής της συμφωνίας.
Υποτίθεται ότι συμφωνείτε με τα περιεχόμενα που περιγράφονται στην ενότητα "Ειδική προβολή νόμου για εμπορικές συναλλαγές", "Πολιτική προστασίας προσωπικών πληροφοριών" και "Συχνές ερωτήσεις".
(2) Εάν η Εταιρεία μεταφέρει την επιχείρηση που σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο σε άλλη εταιρεία,
Κατάσταση βάσει της σύμβασης χρήσης λόγω της μεταφοράς επιχείρησης,
Δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει αυτής της συμφωνίας, πληροφορίες εγγραφής χρήστη και άλλα στοιχεία πελατών μπορούν να μεταβιβαστούν στον εκδοχέα της μεταβίβασης της επιχείρησης.
Ο χρήστης συμφωνεί εκ των προτέρων σε αυτήν την ενότητα σχετικά με μια τέτοια μεταφορά. Η μεταβίβαση επιχείρησης που καθορίζεται σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνει όχι μόνο τη συνηθισμένη μεταφορά επιχείρησης, αλλά και τους διαχωρισμούς εταιρειών και όλες τις άλλες περιπτώσεις στις οποίες μεταβιβάζεται επιχείρηση.

Άρθρο 12: Ενέργειες του χρήστη

Παρέχουμε αυτήν την υπηρεσία στους χρήστες μέσω του Διαδικτύου. Όλες οι συσκευές, τα μέσα επικοινωνίας, το λογισμικό κ.λπ. για σύνδεση στο Διαδίκτυο πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένα και να χρησιμοποιούνται από τον χρήστη με δική του ευθύνη και έξοδα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επιχείρηση.
Ο χρήστης συμφωνεί ότι μια χωριστή αμοιβή επικοινωνίας, κλπ θα πρέπει να χρησιμοποιούν ή να περιηγηθείτε σε αυτή την υπηρεσία ανάλογα με το διαδίκτυο περιβάλλον σύνδεσης του χρήστη, κλπ, και ο χρήστης πρέπει να φέρει το σύνολο των τελών επικοινωνίας, κλπ θα το κάνω.
Ο χρήστης αναγνωρίζει εκ των προτέρων ότι μέρος αυτής της υπηρεσίας ενδέχεται να μην προβληθεί ή να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το περιβάλλον σύνδεσης στο Διαδίκτυο του χρήστη.

Άρθρο 13: Τέλος χρήσης

Ως αντάλλαγμα για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, ο χρήστης καταβάλλει το τέλος χρήσης που καθορίζεται ξεχωριστά από την Εταιρεία και εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο με τη μέθοδο που καθορίζεται από την Εταιρεία.
Ο χρήστης θα πληρώσει το τέλος χρήσης στην Εταιρεία έως την προθεσμία πληρωμής.

Άρθρο 14: Αλλαγές στην παρούσα συμφωνία

Η Εταιρεία θα μπορεί να αλλάξει αυτή τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς να ειδοποιήσει τον χρήστη εάν το κρίνει απαραίτητο. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί κάθε υπηρεσία μετά την αναθεώρηση, θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει με την αναθεώρηση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν σε χρήστες ή τρίτους χωρίς να επιβεβαιώσει αυτούς τους Όρους Χρήσης, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο.

Άρθρο 15: Εγγραφή

 1. Ο χρήστης δεν πρέπει να κάνει ψευδείς εγγραφές κατά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, όχι μόνο κατά την εγγραφή ως μέλος, αλλά πρέπει να εγγραφεί ακριβείς και αληθείς πληροφορίες.
 2. Οι αιτούντες εγγραφή μέλους δεν πρέπει να εγγραφούν ως μέλος εάν ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα. Επιπλέον, η Εταιρεία ενδέχεται να μην εγκρίνει την εγγραφή μέλους εάν η Εταιρεία αποφασίσει ότι ο αιτών εγγραφής μέλους εμπίπτει σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα. Κάθε ζημίες, απώλειες ή έξοδα (άμεσες ζημίες, έμμεσες ζημίες, τις ενδεχόμενες ζημιές, ειδικές αποζημιώσεις, παραδειγματικές αποζημιώσεις, αποθετικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, δικηγόροι) στον αιτούντα την καταχώριση μέλος ή σε τρίτο λόγω αποδοκιμασία μας για την εγγραφή των μελών Ακόμη και αν το κόστος είναι που προκύπτουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, θα αναλάβει όλη την ευθύνη (χωρίς περιορισμό της ευθύνης της σύμβασης και την ευθύνη εξ αδικοπραξίας, αλλά με βάση οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, ανεξάρτητα από το αν είχε προβλεφθεί ή όχι). εμείς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη).
 3. Όταν ο αιτών εγγραφής μέλους καταγράφει ψευδή ζητήματα κατά τη διαδικασία εγγραφής μέλους
 4. Όταν ο αιτών εγγραφής μέλους είναι ήδη μέλος αυτής της υπηρεσίας τη στιγμή της διαδικασίας εγγραφής μέλους
 5. Εάν ο αιτών εγγραφής μέλους έχει λάβει μέτρα όπως αναστολή της συμμετοχής, αναγκαστική απόσυρση ή περιορισμοί στη χρήση αυτής της υπηρεσίας από την Εταιρεία στο παρελθόν
 6. Ανεξάρτητα από την πρόθεση ή αμέλεια του αιτούντος την εγγραφή μέλους, διαφορές με άλλους χρήστες ή τρίτους στο παρελθόν που σχετίζονται με αυτή την υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλημάτων όπως οι καταγγελίες και απαιτήσεις, καθώς και μελέτες) Εάν
 7. Όταν ο αιτών εγγραφής μέλους στην πραγματικότητα ή είναι πιθανό να εκτελέσει μια πράξη που παραβιάζει αυτήν τη συμφωνία
 8. Αιτούντες εγγραφή Μέλη είναι γκάνγκστερ, γκάνγκστερ, αυτοί που δεν είναι μέλη της γκάνγκστερ για λιγότερο από πέντε χρόνια, συνδεδεμένα μέλη των γκάνγκστερ, οι εταιρείες που σχετίζονται με γκάνγκστερ, γενικά καταστήματα συνέλευση, κλπ Αυτοί που επιδιώκουν οικονομικά οφέλη με τη χρήση βίας, δύναμη, ή δόλια μεθόδους, ή εκείνοι που είναι ισοδύναμα με αυτά (στο εξής αναφέρονται συλλογικά ως «αντι-κοινωνικών δυνάμεων»), ή εμπίπτουν οποιοδήποτε από τα παρακάτω. Αν βρεθεί
 9. Έχοντας μια σχέση στην οποία οι αντικοινωνικές δυνάμεις αναγνωρίζονται ως έλεγχοι διαχείρισης
 10. Έχοντας μια σχέση στην οποία οι αντικοινωνικές δυνάμεις θεωρείται ότι εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαχείριση
 11. Έχοντας μια σχέση που αναγνωρίζεται ως άδικη χρήση αντικοινωνικών δυνάμεων, όπως με σκοπό την απόκτηση των λανθασμένων κερδών του εαυτού ή τρίτου μέρους ή με σκοπό την καταστροφή τρίτου μέρους.
 12. Έχοντας μια σχέση που αναγνωρίζεται ότι εμπλέκεται στην παροχή χρημάτων κ.λπ. ή στην παροχή ευκολίας σε αντικοινωνικές δυνάμεις
 13. Οι αξιωματικοί ή τα άτομα που εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαχείριση έχουν μια κοινωνικά επικριτική σχέση με αντικοινωνικές δυνάμεις
 14. Έχουν δηλώσει στην Εταιρεία ή στους χρήστες ότι αυτοί ή οι συνεργάτες τους είναι αντικοινωνικές δυνάμεις
 15. Όταν ο αιτών εγγραφής μέλους εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες εκτός από αυτήν την υπηρεσία που παρέχεται από την εταιρεία μας ή τις συνδεδεμένες εταιρείες μας (εφεξής "άλλες υπηρεσίες")
 16. Εάν έχετε υποβληθεί σε μέτρα όπως αναστολή της συμμετοχής, αναγκαστική απόσυρση ή περιορισμοί στη χρήση άλλων υπηρεσιών στο παρελθόν
 17. Ανεξάρτητα από την εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, ο αιτών την καταχώριση μέλος, διαφορές με άλλους χρήστες ή τρίτους που συνδέονται με άλλες υπηρεσίες στο παρελθόν (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλημάτων όπως οι καταγγελίες και απαιτήσεις, καθώς και μελέτες) Εάν
 18. Ο αιτών την καταχώριση μέλος παραβιάζει στην πραγματικότητα τους όρους των άλλων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των όρων χρήσης, διαφόρων ειδικών συμβάσεων, οι κανόνες διαχείρισης πληροφοριών πελατών (πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων), διάφορους οδηγούς χρήσης, προφυλάξεις κατά τη χρήση, βοήθεια, FAQ, κλπ) Όταν ή μπορεί να γίνει
 19. Όταν υπάρχει κίνδυνος η έγκριση εγγραφής μέλους να εμποδίσει την απόδοση των επιχειρηματικών μας ή τεχνικών ζητημάτων.
 20. Εκτός από τα προηγούμενα στοιχεία, όταν κρίνουμε ότι δεν είναι κατάλληλο
 21. Κάθε ζημίες, απώλειες ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ζημιών, έμμεσες ζημίες, τις ενδεχόμενες ζημιές, ειδικές αποζημιώσεις, παραδειγματικές αποζημιώσεις, αποθετικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, αμοιβές δικηγόρων, κλπ) που προκλήθηκε από την παραβίαση του μέλους των διατάξεων του παρόντος άρθρου. (Δεν περιορίζεται σε αυτές), η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο την ευθύνη των συμβάσεων και αδικοπρακτικής ευθύνης, αλλά και της ευθύνης που βασίζονται σε οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία), ανεξάρτητα από το αν είχε προβλεφθεί ή όχι. Χμμ.

Άρθρο 16: Εμπιστευτικότητα

Σε αυτήν τη συμφωνία, ως "εμπιστευτικές πληροφορίες" νοείται μια γραπτή (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομαγνητικής μεθόδου. Η ίδια θα ισχύει στη συνέχεια στο παρόν άρθρο), προφορικό ή μέσο εγγραφής από το άλλο μέρος από την Εταιρεία ή έναν εγγεγραμμένο χρήστη σε σχέση με τη σύμβαση χρήσης υπηρεσίας ή αυτή υπηρεσία. αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία του άλλου μέρους, τις πωλήσεις, τις επιχειρήσεις, τη χρηματοδότηση, την οργάνωση, και άλλα θέματα που παρέχονται ή αποκαλύπτονται, κλπ, ή να ληφθούν. Ωστόσο, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία δεν πρέπει να ταξινομηθεί ως εμπιστευτική πληροφορία.
Αυτό που ήταν ήδη γνωστό στο κοινό ή ήταν ήδη γνωστό όταν παρασχέθηκε ή κοινοποιήθηκε από το άλλο μέρος ή όταν ήταν γνωστό.
Μετά την παροχή, την αποκάλυψη ή τη λήψη από το άλλο μέρος, έγινε γνωστό στο κοινό μέσω δημοσιεύσεων ή άλλων λόγων που δεν μπορούν να αποδοθούν στην ευθύνη κάποιου.
Λήφθηκε νόμιμα χωρίς υποχρέωση εμπιστευτικότητας από τρίτο μέρος που έχει την εξουσία να παρέχει ή να αποκαλύπτει
Αναπτύχθηκε ανεξάρτητα χωρίς εμπιστευτικές πληροφορίες
Αυτό που επιβεβαιώθηκε γραπτώς από το άλλο μέρος ότι δεν απαιτείται εμπιστευτικότητα

Η Εταιρεία και οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα χρησιμοποιούν τις εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς της χρήσης αυτής της υπηρεσίας και δεν θα παρέχουν, αποκαλύπτουν ή διαρρεύσουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου μέρους σε τρίτο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους. Παρά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία ή οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να αποκαλύψουν εμπιστευτικές πληροφορίες βάσει παραγγελιών, αιτημάτων ή αιτημάτων νόμου, δικαστηρίων ή κυβερνητικών υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν υπάρχει τέτοια παραγγελία, αίτημα ή αίτημα, το άλλο μέρος πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας αυτού του άρθρου θα ισχύει για ένα έτος μετά τη λήξη της σύμβασης χρήσης υπηρεσίας.

Άρθρο 17: Απαγορευμένες πράξεις

Ο χρήστης δεν πρέπει να εκτελεί τις ακόλουθες πράξεις κατά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας.

 1. Η πράξη ενός ατόμου που δημιουργεί πολλούς δωρεάν λογαριασμούς.
 2. Χρήση εγκαταλελειμμένων διευθύνσεων email.
 3. Η πράξη του δανεισμού του λογαριασμού κάποιου σε τρίτο και η ισοδύναμη πράξη.
 4. Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων.
 5. Πράξεις που προκαλούν ζημιά σε εμάς ή τρίτους
 6. Πράξεις που παραβιάζουν την ιδιοκτησία, την τιμή, το απόρρητο κ.λπ. της εταιρείας μας και τρίτων
 7. Πράξεις πλαστοπροσωπίας τρίτου
 8. Πράξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου
 9. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε διακομιστές και άλλους υπολογιστές.
 10. Πράξεις παραποίησης πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν την υπηρεσία ή παρέχουν εσφαλμένες πληροφορίες
 11. Πράξεις που παραβιάζουν το νόμο.
 12. Άλλες πράξεις που θεωρούμε ακατάλληλες.

Εάν ο χρήστης δεσμεύεται τις απαγορευμένες πράξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αυτός / αυτή θα είναι υπεύθυνη για όλες τις ζημιές στο χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο που έχει καταστραφεί από τις απαγορευμένες πράξεις, και έχει το χρήστη προθέσεως ή εξ αμελείας γίνει κάποιο λάθος; Ανεξάρτητα από αυτό, απαλλάσσουμε από αυτήν την ευθύνη. Η Εταιρεία περιλαμβάνει τυχόν ζημίες, απώλειες ή έξοδα (άμεσες ζημίες, έμμεσες ζημίες, τις ενδεχόμενες ζημιές, ειδικές αποζημιώσεις, παραδειγματικές αποζημιώσεις, αποθετικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, αμοιβές δικηγόρων, κλπ) που προκαλείται από τις απαγορευμένες πράξεις, αλλά μόνο αυτά. Εμείς δεν κάνουμε να αναλάβετε οποιαδήποτε ευθύνη (δεν περιορίζεται στην ευθύνη της σύμβασης και την ευθύνη αδικοπραξίας, αλλά και την ευθύνη βάσει οποιασδήποτε άλλης νομικής θεωρίας), ανεξάρτητα από το εάν είχε προβλεφθεί ή όχι.
Ζημίες, απώλειες ή έξοδα (άμεσες ζημίες, έμμεσες ζημίες, τις ενδεχόμενες ζημιές, ειδικές αποζημιώσεις, παραδειγματικές αποζημιώσεις, αποθετικές ζημίες, απώλεια κερδών, των αμοιβών των δικηγόρων, κλπ Στην περίπτωση του πόνου (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε δαπάνες) (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης όπου ένα τρίτο της ευθύνης επιδιώκει μέρος για ζημιές προς την Εταιρεία), ο χρήστης θα αποζημιώσει και να αντισταθμίσει αυτά. Πρέπει να.
Εάν εκτελεστεί μια πράξη την οποία η Εταιρεία θεωρεί ότι εμπίπτει στις απαγορευμένες πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή εάν η Εταιρεία το κρίνει απαραίτητο για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η Εταιρεία θα πρέπει, ανεξάρτητα από το εάν ο χρήστης ήταν εκ προθέσεως ή αμέλεια. μπορούν να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της εμφάνισης και εξάπλωσης των ζημιών που οφείλονται σε απαγορευμένες πράξεις και άλλα μέτρα που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (ανταποκριθεί στα αιτήματα για την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες από πρόσωπα που παραβαίνουν τις allegely τα δικαιώματά τους από τους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων των πράξεων) . Λαμβάνοντας τέτοια μέτρα, οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή δαπάνη (άμεση ζημιά, έμμεση ζημιά, ενδεχόμενη ζημία, ειδική ζημιά, τιμωρητική ζημία, επακόλουθη ζημιά, απώλεια κέρδους, αμοιβή δικηγόρου κ.λπ.) θα προκληθεί στον χρήστη ή σε τρίτο μέρος. Συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, οποιαδήποτε ευθύνη (ενδεικτικά ευθύνης σύμβασης και αδικοπρακτικής ευθύνης, αλλά και της ευθύνης που βασίζονται σε οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία), αν δεν προβλεπόταν, περιλαμβάνεται. δεν θα το αντέξω.

Άρθρο 18: Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Κατά την ερμηνεία αυτής της συμφωνίας, το ιαπωνικό δίκαιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με αυτήν την υπηρεσία, το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για την τοποθεσία της έδρας μας είναι αποκλειστική δικαιοδοσία.