Angående avvikling av levering av Googles talegjenkjenningsmotor

5. desember 2023

Angående avvikling av levering av Googles talegjenkjenningsmotor | AI karakter transkripsjonstjeneste - Mr. Transkripsjon

Tusen takk for at du bruker AI-transkripsjonstjenesten "Mr. Transcription" på daglig basis.

Som en viktig kunngjøring vil vi gjerne dele informasjon om avviklingen av «Google»-talegjenkjenningsmotoren levert av Transkripsjon.

■ Bakgrunn for suspensjon av bestemmelsen

Vi i "Mr. Transcription" har alltid som mål å forbedre kvaliteten på tjenestene våre og introduserer nye talegjenkjenningsmotorer.

Denne nye policyen krevde at vi organiserte og valgte motorene vi tilbyr.

■Endringer i tjenester

Tilveiebringelsen av Googles talegjenkjenningsmotor som for tiden brukes av «Mr. Transcription», avsluttes 31. desember 2023.

Denne endringen forventes å føre til at noe funksjonalitet blir utilgjengelig.

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre og setter pris på din forståelse.

■Fremtidig retning

På grunn av tjenestestans, introduserer vi raskt en ny talegjenkjenningsmotor for å minimere innvirkningen på alle.

Vi gjennomfører for tiden detaljerte studier og evalueringer av flere motorer, og har som mål å forbedre tjenestene våre ytterligere.


Vi vil gjøre vårt beste for å gi den beste støtten slik at alle kan bruke "Mr. Transkripsjon" med trygghet.

Vi ser frem til din fortsatte støtte og beskyttelse.

■ AI-transkripsjonstjeneste "Mr. Transscription"

"Mr. Transcription" er et nettbasert transkripsjonsverktøy som kan brukes fra null startkostnad og 1000 yen per måned (* gratisversjon tilgjengelig).

  • Støtter mer enn 20 filformater som lyd, video og bilder
  • Kan brukes fra både PC og smarttelefon
  • Støtter tekniske termer som medisinsk behandling, IT og langtidspleie
  • Støtter oppretting av undertekstfiler og høyttalerseparasjon
  • Støtter transkripsjon på omtrent 100 språk, inkludert engelsk, kinesisk, japansk, koreansk, tysk, fransk, italiensk, etc.

For å bruke den, bare last opp lydfilen fra nettstedet. Transkripsjonstekst er tilgjengelig på sekunder til titalls minutter.
Du kan bruke den gratis hvis du transkriberer den i opptil 10 minutter, så prøv den en gang.

Det er "Mr. Transkripsjon" som enkelt kan transkribere fra lyd, video og bilder. Transkripsjon lar deg transkribere i opptil 10 minutter gratis. Du kan kopiere, laste ned, søke, slette osv. Den transkriberte teksten. Du kan også lage undertekstfiler, noe som er ideelt for transkripsjon av intervjuvideoer.
HP: mojiokoshi3.com
Email: mojiokoshi3.com@gmail.com
|
Relatert artikkel