Transkription av ljud / video / bild

Du kan transkribera genom att ladda upp ljud- / video- / bildfiler från formuläret nedan.
Du kan söka efter ljud- och videofiler med transkriberad text, vilket underlättar hanteringen.

Herr transkription

UPLOAD
NOW

röstigenkänning
Dra filen hit

Filformat som stöds: (Max 90 minuter per fil, upp till 1 GB)
röst: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
bild: .jpg .jpeg .png .webp .avif .tiff
Mening: .pdf

    Om du använder den gratis transkriberas de första 60 sekunderna.

    Om du inte har en ljudfil för att försöka transkribera kan du skapa en genom att läsa högt.