Phiên âm của âm thanh / video / hình ảnh

Bạn có thể phiên âm bằng cách tải lên các tệp âm thanh / video / hình ảnh từ biểu mẫu bên dưới.
Bạn có thể tìm kiếm các tệp âm thanh và video theo văn bản được phiên âm, giúp quản lý dễ dàng hơn.

Phiên âm của Mr.

UPLOAD
NOW

nhận diện giọng nói
Kéo tệp vào đây

Các định dạng tệp được hỗ trợ: (Tối đa 90 phút cho mỗi tệp, tối đa 1GB)
âm thanh: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
bộ phim: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
hình ảnh: .jpg .jpeg .png .webp .avif .tiff
Kết án: .pdf

    Nếu bạn sử dụng miễn phí, 60 giây đầu tiên sẽ được phiên âm.

    Nếu bạn không có tệp âm thanh để thử phiên âm, bạn có thể tạo tệp bằng cách đọc to.