Phiên âm của âm thanh / video / hình ảnh

Bạn có thể phiên âm bằng cách tải lên các tệp âm thanh / video / hình ảnh từ biểu mẫu bên dưới.
Bạn có thể tìm kiếm các tệp âm thanh và video theo văn bản được phiên âm, giúp quản lý dễ dàng hơn.

Phiên âm của Mr.

UPLOAD
NOW

Kéo tệp vào đây

Các định dạng tệp được hỗ trợ: (1 tệp lên đến 90 phút, lên đến 200MB)
âm thanh: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
bộ phim: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
hình ảnh: .jpg .jpeg .png .webp
Kết án: .pdf

    Nếu bạn sử dụng miễn phí, 60 giây đầu tiên sẽ được phiên âm.

    Nếu bạn không có tệp âm thanh để thử phiên âm, bạn có thể tạo tệp bằng cách đọc to.