Gratis: 15 anbefalte lydtranskripsjonsverktøy [AI/Web/App]

24. november 2023

Gratis: 15 anbefalte lydtranskripsjonsverktøy [AI/Web/App] | AI karakter transkripsjonstjeneste - Mr. Transkripsjon
hund

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

hund

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

KOMMENTAR 1
hund

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

hund
hund

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer! Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer? AVSLUTT KOMMENTAR 1
hund

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

KOMMENTAR 1
hund

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

hund
hund

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer! Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer? SLUTT KOMMENTAR 1 KOMMENTAR 1
hund

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

hund
hund

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer! Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?
hund
hundhund

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer! Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer! Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer?

Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer! Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer? Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer! Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer! Jeg vil raskt transkribere møtereferater og intervjuer!
Har du slike problemer? AVSLUTT KOMMENTAR 1

For ikke så lenge siden var det vanlig at alle disse møtene og samtalene ble transkribert manuelt.

For ikke så lenge siden var det vanlig at alle disse møtene og samtalene ble transkribert manuelt. For ikke så lenge siden var det vanlig at alle disse møtene og samtalene ble transkribert manuelt.

Etter at datamaskiner ble populære, dukket det også opp avspillingsspillere og redaktører dedikert til lydtranskripsjon.
Men til slutt måtte den viktigste delen, selve transkripsjonen, gjøres manuelt én etter én.

Etter at datamaskiner ble populære, dukket det også opp avspillingsspillere og redaktører dedikert til lydtranskripsjon.
Men til slutt måtte den viktigste delen, selve transkripsjonen, gjøres manuelt én etter én. Etter at datamaskiner ble populære, dukket det også opp avspillingsspillere og redaktører dedikert til lydtranskripsjon.
Men til slutt måtte den viktigste delen, selve transkripsjonen, gjøres manuelt én etter én.
hund

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

hund

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

KOMMENTAR 1
hund

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

hund
hund

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på... SLUTT KOMMENTAR 1
hund

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

KOMMENTAR 1
hund

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

hund
hund

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på... SLUTT KOMMENTAR 1 KOMMENTAR 1
hund

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

hund
hund

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...
hund
hundhund

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på...

Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på... Det var flere byråer, men det var få som små bedrifter og enkeltpersoner lett kunne stole på... SLUTT KOMMENTAR 1

Men tidene har endret seg.
I dag har AI-transkripsjonsverktøy som alle enkelt kan bruke blitt laget etter hverandre, og hvem som helst kan nå gjøre transkripsjon av høy kvalitet med en gang hjemme!

Men tidene har endret seg.
I dag har AI-transkripsjonsverktøy som alle enkelt kan bruke blitt laget etter hverandre, og hvem som helst kan nå gjøre transkripsjon av høy kvalitet med en gang hjemme! Men tidene har endret seg.
I dag har AI-transkripsjonsverktøy som alle enkelt kan bruke blitt laget etter hverandre, og hvem som helst kan nå gjøre transkripsjon av høy kvalitet med en gang hjemme!

Denne gangen vil vi introdusere 15 spesielt anbefalte verktøy blant slike praktiske stemmetranskripsjonsprogramvare og -tjenester !

Denne gangen vil vi introdusere 15 spesielt anbefalte verktøy blant slike praktiske stemmetranskripsjonsprogramvare og -tjenester praktisk stemmetranskripsjonsprogramvare og -tjenester! Denne gangen vil vi introdusere 15 verktøy som er spesielt anbefalt blant slike praktiske stemmetranskripsjonsprogramvare og praktiske stemmetranskripsjonsprogramvare og -tjenester!

Vi vil også forklare verktøy som er tilgjengelige gratis.

Vi vil også forklare verktøy som er tilgjengelige gratis. Vi vil også forklare verktøy som er tilgjengelige gratis.

Vi vil også forklare i detalj hvordan du velger det beste verktøyet i henhold til formålet og bruksscenen!
Hvis du leser denne artikkelen, vil arbeidet være overveldende enklere sammenlignet med det 100 % manuelle arbeidet som er gjort så langt.

Vi vil også forklare i detalj hvordan du velger det beste verktøyet i henhold til formålet og bruksscenen!
Hvis du leser denne artikkelen, vil arbeidet være overveldende enklere sammenlignet med det 100 % manuelle arbeidet som er gjort så langt. Vi vil også forklare i detalj hvordan du velger det beste verktøyet i henhold til formålet og bruksscenen!
Hvis du leser denne artikkelen, vil arbeidet være overveldende enklere sammenlignet med det 100 % manuelle arbeidet som er gjort så langt.

Vennligst se til slutten.

Vennligst se til slutten. Vennligst se til slutten.

[Gratis tilgjengelig] 15 anbefalte programvare/tjenester for taletranskripsjon

[Gratis tilgjengelig] 15 anbefalte programvare/tjenester for taletranskripsjon [Gratis tilgjengelig] 15 anbefalte programvare/tjenester for taletranskripsjon

1. Mr. Transkripsjon (nett)

1. Mr. Transkripsjon (nett) 1. Mr. Transkripsjon (nett)

mojiokoshi3

mojiokoshi3 mojiokoshi3 mojiokoshi3 mojiokoshi3mojiokoshi3

Mr. Transcription er en allsidig og standard lydtranskripsjonstjeneste.

Mr. Transcription Mr. Transcription er en allsidig og standard allsidig og standard lydtranskripsjonstjeneste. Mr. Transcription Mr. Transcription Mr. Transcription er en allsidig, allsidig og standard lydtranskripsjonstjeneste.

Dette er et online AI-transkripsjonsverktøy som lar deg enkelt bruke høypresisjon stemmegjenkjenning AI, så hvis du er usikker, anbefales dette !

Dette er et online AI-transkripsjonsverktøy som lar deg enkelt bruke høypresisjon stemmegjenkjenning AI, så hvis du er usikker, anbefales dette, så hvis du er usikker, anbefales dette! Dette er et online AI-transkripsjonsverktøy som lar deg enkelt bruke høypresisjon stemmegjenkjenning AI.Hvis du er usikker, anbefales dette.Hvis du er usikker , anbefales dette.Hvis du er usikker, anbefales dette!

Det er to typer AI som kan brukes : PerfectVoice og AmiVoice .
Begge er ikke bare i stand til svært nøyaktig og svært funksjonell japansk transkripsjon, men også

Det er to typer AI som kan brukes : PerfectVoice og AmiVoice . Det er to typer AI som kan brukes : PerfectVoice : PerfectVoice og AmiVoice AmiVoice.
Begge er ikke bare i stand til svært nøyaktig og svært funksjonell japansk transkripsjon, men det er også to typer AI som kan brukes : PerfectVoice og AmiVoice . Det er to typer AI som kan brukes : PerfectVoice : PerfectVoice og AmiVoice AmiVoice. Det er to typer AI som kan brukes : PerfectVoice : PerfectVoice og AmiVoice AmiVoice.
Begge er ikke bare i stand til svært nøyaktig og svært funksjonell japansk transkripsjon, men også
 • PerfectVoice: 100 språk støttes
 • AmiVoice: Perfekt for å transkribere møter da den har en høyttalerseparasjonsfunksjon
 • PerfectVoice: 100 språk støttes
 • PerfectVoice: 100 språk støttet 100 språk støttet
 • AmiVoice: Perfekt for å transkribere møter da den har en høyttalerseparasjonsfunksjon
 • AmiVoice: Perfekt for å transkribere møter da den har en høyttalerseparasjonsfunksjon Perfekt for å transkribere møter da den har en høyttalerseparasjonsfunksjon
 • PerfectVoice: 100 språk støttes
 • PerfectVoice: 100 språk støttet 100 språk støttet PerfectVoice: 100 språk støttet 100 språk støttet 100 språk støttet
 • AmiVoice: Perfekt for å transkribere møter da den har en høyttalerseparasjonsfunksjon
 • AmiVoice: Perfekt for å transkribere møter ettersom den har en høyttalerseparasjonsfunksjon Perfekt for å transkribere møter ettersom den har en høyttalerseparasjonsfunksjon AmiVoice: Den har en høyttalerseparasjonsfunksjon, så den er perfekt for å transkribere møter. Den har en høyttalerseparasjonsfunksjon, så den er perfekt for å transkribere møter. Den har en høyttalerseparasjonsfunksjon, så den er perfekt for å transkribere møter.

  På grunn av dens styrker kan den brukes avhengig av formålet!

  På grunn av dens styrker kan den brukes avhengig av formålet! På grunn av dens styrker kan den brukes avhengig av formålet!

  Hvis du vil transkribere lyd gratis , kan du bruke prøveversjonen i opptil 1 minutt gratis.

  Hvis du vil transkribere lyd gratis , kan du bruke prøveversjonen i opptil 1 minutt gratis. , kan du bruke prøveversjonen i opptil 1 minutt gratis. Hvis du vil transkribere lyd gratis , kan du bruke prøveversjonen i opptil 1 minutt gratis. , kan du bruke prøveversjonen i opptil 1 minutt gratis. Du kan bruke prøveversjonen gratis i opptil 1 minutt.

  Siden det er en nettapp som brukes fra en nettleser, kan den brukes uavhengig av enhet som en datamaskin (Windows/Mac) eller smarttelefon (iPhone/Android).

  Siden det er en nettapp som brukes fra en nettleser, kan den brukes uavhengig av enhet som en datamaskin (Windows/Mac) eller smarttelefon (iPhone/Android). Siden det er en nettapp som brukes fra en nettleser, kan den brukes uavhengig av enhet som en datamaskin (Windows/Mac) eller smarttelefon (iPhone/Android).

  For å bruke det, bare åpne siden og last opp filen.

  For å bruke det, bare åpne siden og last opp filen. For å bruke det, bare åpne siden og last opp filen.

  I tillegg til generelle samtaler kan du også spesifisere spesialiserte felt som medisinsk behandling og IT for å forbedre nøyaktigheten ytterligere.

  I tillegg til generelle samtaler kan du også spesifisere spesialiserte felt som medisinsk behandling og IT for å forbedre nøyaktigheten ytterligere. I tillegg til generelle samtaler kan du også spesifisere spesialiserte felt som medisinsk behandling og IT for å forbedre nøyaktigheten ytterligere.

  Nøyaktigheten til AI stemmegjenkjenning er garantert .

  Nøyaktigheten til AI stemmegjenkjenning er garantert . . Nøyaktigheten til AI stemmegjenkjenning er garantert . . .

  Den kan tilpasses ulike formål og innhold.

  Den kan tilpasses ulike formål og innhold. Den kan tilpasses ulike formål og innhold. Den kan tilpasses ulike formål og innhold. Den kan tilpasses ulike formål og innhold. Den kan tilpasses ulike formål og innhold.
  • Metode: AI
  • Støttede formater: Støtter ulike lydfiler som mp3 .wav, samt videoer, bilder og PDF.
  • Hva du kan gjøre gratis: 10 minutter/dag (opptil 1 minutt per lydfil)
 • Metode: AI
 • Metode: AI
 • Støttede formater: Støtter ulike lydfiler som mp3 .wav, samt videoer, bilder og PDF.
 • Støttede formater: Støtter ulike lydfiler som mp3 .wav, samt videoer, bilder og PDF.
 • Hva du kan gjøre gratis: 10 minutter/dag (opptil 1 minutt per lydfil)
 • Hva du kan gjøre gratis: 10 minutter/dag (opptil 1 minutt per lydfil)
 • Metode: AI
 • Metode: AI Metode: AI
 • Støttede formater: Støtter ulike lydfiler som mp3 .wav, samt videoer, bilder og PDF.
 • Støttede formater: Støtter ulike lydfiler som mp3 .wav, samt videoer, bilder og PDF. Støttede formater: Støtter ulike lydfiler som mp3 .wav, samt videoer, bilder og PDF.
 • Hva du kan gjøre gratis: 10 minutter/dag (opptil 1 minutt per lydfil)
 • Hva du kan gjøre gratis: 10 minutter/dag (opptil 1 minutt per lydfil) Hva du kan gjøre gratis: 10 minutter/dag (opptil 1 minutt per lydfil) Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå →

  2.Tekster (iPhone)

  2.Texter (iPhone) 2.Texter (iPhone)

  tekster

  tekster tekster tekster tekstertekster

  Bildekilde: Texter

  Bildekilde: Texter Bildekilde: Texter Bildekilde: Texter Bildekilde: Texter Bildekilde: Texter

  Her er smarttelefonapper som har en god balanse mellom bekvemmelighet og funksjonalitet.

  Her er smarttelefonapper som har en god balanse mellom bekvemmelighet og funksjonalitet. Her er smarttelefonapper som har en god balanse mellom bekvemmelighet og funksjonalitet.

  Den støtter også konvertering til skilletegn og spørsmålstegn, og nøyaktigheten er ganske høy.

  Den støtter også konvertering til skilletegn og spørsmålstegn, og nøyaktigheten er ganske høy. Den støtter også konvertering til skilletegn og spørsmålstegn, og nøyaktigheten er ganske høy.

  Du kan bruke den gratis for korte transkripsjoner , så den er perfekt for talememo-apper.

  Du kan bruke det gratis for korte transkripsjoner Du kan bruke det gratis for korte transkripsjoner , så det er perfekt for talememo-apper. Kortsiktige transkripsjoner kan brukes gratis. Kortsiktige transkripsjoner kan brukes gratis. Kortsiktige transkripsjoner kan brukes gratis, noe som gjør den perfekt for talememo-apper.

  Fullt kompatibel med iPad og Apple Watch. Du kan også se tekst på bredskjermen på iPad, eller enkelt ta opp og spille den av på Apple Watch.

  Fullt kompatibel med iPad og Apple Watch. Du kan også se tekst på bredskjermen på iPad, eller enkelt ta opp og spille den av på Apple Watch. Fullt kompatibel med iPad og Apple Watch. Du kan også se tekst på bredskjermen på iPad, eller enkelt ta opp og spille den av på Apple Watch.

  *Tidligere var også en Android-versjon tilgjengelig, men foreløpig er kun en iOS-app tilgjengelig. Android-brukere bør bruke Notta, som vil bli introdusert senere.

  *Tidligere var også en Android-versjon tilgjengelig, men foreløpig er kun en iOS-app tilgjengelig. Android-brukere bør bruke Notta, som vil bli introdusert senere.

  *Tidligere var også en Android-versjon tilgjengelig, men foreløpig er kun en iOS-app tilgjengelig. Android-brukere bør bruke Notta, som vil bli introdusert senere.

  *Tidligere var også en Android-versjon tilgjengelig, men foreløpig er kun en iOS-app tilgjengelig. Android-brukere bør bruke Notta, som vil bli introdusert senere.

  *Tidligere var også en Android-versjon tilgjengelig, men foreløpig er kun en iOS-app tilgjengelig. Android-brukere bør bruke Notta, som vil bli introdusert senere. *Tidligere var også en Android-versjon tilgjengelig, men foreløpig er kun en iOS-app tilgjengelig. Android-brukere bør bruke Notta, som vil bli introdusert senere.
  • Metode: AI
  • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
  • Hva du kan gjøre gratis: 1 minutts sanntidstranskripsjon av lyddata, etc.
 • Metode: AI
 • Metode: AI
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Hva du kan gjøre gratis: 1 minutts sanntidstranskripsjon av lyddata, etc.
 • Hva du kan gjøre gratis: 1 minutts sanntidstranskripsjon av lyddata, etc.
 • Metode: AI
 • Metode: AI Metode: AI
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Hva du kan gjøre gratis: 1 minutts sanntidstranskripsjon av lyddata, etc.
 • Hva du kan gjøre gratis: 1 minutt sanntidstranskripsjon av lyddata osv. Hva du kan gjøre gratis: 1 minutt sanntidstranskripsjon av lyddata osv.

  Tekster

  Texter Texter Texter Texter Texter

  3.Edivoice (Android)

  3.Edivoice (Android) 3.Edivoice (Android)

  Edivoice

  Edivoice Edivoice Edivoice EdivoiceEdivoice

  Bildekilde: Google Play Store

  Bildekilde: Google Play Store Bildekilde: Google Play Store

  *Fra og med 2023 er den ikke lenger tilgjengelig i Google Play Store.

  *Fra og med 2023 er den ikke lenger tilgjengelig i Google Play Store. *Fra og med 2023 er den ikke lenger tilgjengelig i Google Play Store. *Fra og med 2023 er den ikke lenger tilgjengelig i Google Play Store. *Fra og med 2023 er den ikke lenger tilgjengelig i Google Play Store. *Fra og med 2023 er den ikke lenger tilgjengelig i Google Play Store.

  Her er en stemmeinndata-app for Android.

  Her er en stemmeinndata-app for Android. Her er en stemmeinndata-app for Android.

  Selv om du kan bruke stemmeinndata med Googles standardtastatur, ser dette ut til å ha mer funksjonalitet.

  Selv om du kan bruke stemmeinndata med Googles standardtastatur, ser dette ut til å ha mer funksjonalitet. Selv om du kan bruke stemmeinndata med Googles standardtastatur, ser dette ut til å ha mer funksjonalitet.

  Det er spesielt praktisk å kunne sette inn skilletegn, symboler, linjeskift osv. med ett trykk mens du konverterer lyd til tekst i sanntid. Det er også mulig å sette inn symboler med kun stemme.

  Det er spesielt praktisk å kunne sette inn skilletegn, symboler, linjeskift osv. med ett trykk mens du konverterer lyd for å kunne sette inn skilletegn, symboler, linjeskift osv. med ett trykk mens du konverterer lyd til tekst i ekte tid. Det er også mulig å sette inn symboler med kun stemme. Spesielt er det praktisk å kunne sette inn skilletegn, symboler, linjeskift osv. med ett trykk for å sette inn skilletegn, symboler, linjeskift osv. med ett trykk mens lyd konverteres til tekst i sanntid. Det er også mulig å sette inn symboler med kun stemme.

  Du kan også importere tekstdataene du oppretter direkte til tekstinndataområdet til andre apper, slik at du kan dele opp arbeidet ved å bruke redigeringsprogrammet du alltid bruker for detaljert redigering.

  Du kan også importere tekstdataene du oppretter direkte til tekstinndataområdet til andre apper, slik at du kan dele opp arbeidet ved å bruke redigeringsprogrammet du alltid bruker for detaljert redigering. Du kan også importere tekstdataene du oppretter direkte til tekstinndataområdet til andre apper, slik at du kan dele opp arbeidet ved å bruke redigeringsprogrammet du alltid bruker for detaljert redigering.
  • Metode: AI
  • Støttet format: Sanntid
  • Ting du kan gjøre gratis: Alt (*Inneholder annonser)
 • Metode: AI
 • Metode: AI
 • Støttet format: Sanntid
 • Støttet format: Sanntid
 • Ting du kan gjøre gratis: Alt (*Inneholder annonser)
 • Ting du kan gjøre gratis: Alt (*Inneholder annonser)
 • Metode: AI
 • Metode: AI Metode: AI
 • Støttet format: Sanntid
 • Støttet format: Sanntid Støttet format: Sanntid
 • Ting du kan gjøre gratis: Alt (*Inneholder annonser)
 • Ting du kan gjøre gratis: Alt (*Inneholder annonser) Ting du kan gjøre gratis: Alt (*Inneholder annonser)

  Edivoice

  Edivoice Edivoice Edivoice Edivoice Edivoice

  4.Notta (iPhone/Android/Web)

  4.Notta (iPhone/Android/Web) 4.Notta (iPhone/Android/Web)

  notta

  notta notta notta nottanotta

  Bildekilde: Notta

  Bildekilde: Notta Bildekilde: Notta Bildekilde: Notta Bildekilde: Notta Bildekilde: Notta

  Lydtranskripsjonsapp som er kompatibel med både iPhone og Android.

  Lydtranskripsjonsapp som er kompatibel med både iPhone og Android. Lydtranskripsjonsapp som er kompatibel med både iPhone og Android.

  Det finnes også en nettversjon, slik at du kan bruke den fra datamaskinen.

  Det finnes også en nettversjon, slik at du kan bruke den fra datamaskinen. Det finnes også en nettversjon, slik at du kan bruke den fra datamaskinen.

  Denne appen er unik ved at den har et bredt spekter av oversettelsesspråk .

  Denne appen er unik ved at den har et bredt spekter av oversettelsesspråk og et bredt spekter av oversettelsesspråk. Denne appen er preget av et bredt utvalg av språk som kan oversettes et bredt utvalg av språk som kan oversettes.

  Den har også funksjoner som cueing by markering og sanntidsdeling, så den er også utmerket som et enkelt transkripsjonsverktøy.

  Den har også funksjoner som cueing by markering og sanntidsdeling, så den er også utmerket som et enkelt transkripsjonsverktøy. Den har også funksjoner som cueing by markering og sanntidsdeling, så den er også utmerket som et enkelt transkripsjonsverktøy.

  Hvis du bruker den dedikerte smarttelefonmikrofonen ``Langogo Mini'', vil du kunne lage enda klarere og mer nøyaktige transkripsjoner.

  Hvis du bruker den dedikerte smarttelefonmikrofonen ``Langogo Mini'', vil du kunne lage enda klarere og mer nøyaktige transkripsjoner. Hvis du bruker den dedikerte smarttelefonmikrofonen ``Langogo Mini'', vil du kunne lage enda klarere og mer nøyaktige transkripsjoner.

  Hvis du føler at den innebygde mikrofonen ikke er nok, hvorfor ikke prøve den?

  Hvis du føler at den innebygde mikrofonen ikke er nok, hvorfor ikke prøve den? Hvis du føler at den innebygde mikrofonen ikke er nok, hvorfor ikke prøve den?
  • Metode: AI
  • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
  • Hva du kan gjøre gratis: Kun transkripsjon i sanntid, 120 minutter/måned, oversettelse til 104 språk, synkroniseringsfunksjon, etc.
 • Metode: AI
 • Metode: AI
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Hva du kan gjøre gratis: Kun transkripsjon i sanntid, 120 minutter/måned, oversettelse til 104 språk, synkroniseringsfunksjon, etc.
 • Hva du kan gjøre gratis: Kun transkripsjon i sanntid, 120 minutter/måned, oversettelse til 104 språk, synkroniseringsfunksjon, etc.
 • Metode: AI
 • Metode: AI Metode: AI
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Hva du kan gjøre gratis: Kun transkripsjon i sanntid, 120 minutter/måned, oversettelse til 104 språk, synkroniseringsfunksjon, etc.
 • Hva du kan gjøre gratis: Kun sanntidstranskripsjon, 120 minutter/måned, oversettelse til 104 språk, synkroniseringsfunksjon osv. Hva du kan gjøre gratis: Kun sanntidstranskripsjon, 120 minutter/måned, oversettelse til 104 språk , synkroniseringsfunksjon osv.

  Notta

  Notta Notta Notta Notta Notta

  5. AutoMemo (iPhone/Android/Web)

  5.AutoMemo (iPhone/Android/Web) 5.AutoMemo (iPhone/Android/Web)

  automemo

  automemoautomemo

  Bildekilde: AutoMemo

  Bildekilde: AutoMemo Bildekilde: AutoMemo Bildekilde: AutoMemo Bildekilde: AutoMemo Bildekilde: AutoMemo

  Dette er en lydfiltranskripsjonstjeneste levert av SourceNext, som er kjent for Pocketalk og andre tjenester.

  Dette er en lydfiltranskripsjonstjeneste levert av SourceNext, som er kjent for Pocketalk og andre tjenester. Dette er en lydfiltranskripsjonstjeneste levert av SourceNext, som er kjent for Pocketalk og andre tjenester.

  Ved å kjøpe en dedikert IC-opptaker kan du transkribere opptil én time med lyd per måned gratis .

  Ved å kjøpe en dedikert IC-opptaker kan du transkribere opptil én time med lyd per måned gratis kan transkribere opptil én time med lyd per måned gratis . Ved å kjøpe en dedikert IC-opptaker kan du transkribere lyd i opptil 1 time i måneden gratis. Du kan transkribere lyd i opptil 1 time i måneden gratis. Systemet lar deg transkribere lyd i opptil 1 time i måneden gratis.

  Å betjene IC-opptakeren er veldig enkelt, bare trykk på opptaksknappen.

  Å betjene IC-opptakeren er veldig enkelt, bare trykk på opptaksknappen. Å betjene IC-opptakeren er veldig enkelt, bare trykk på opptaksknappen.

  Lydfiler blir automatisk lastet opp og automatisk konvertert på skyen, og du kan sjekke både tekstdata og lyd i appen (du kan også motta e-post).

  Lydfiler blir automatisk lastet opp og automatisk konvertert på skyen, og du kan sjekke både tekstdata og lyd i appen (du kan også motta e-post). Lydfiler blir automatisk lastet opp og automatisk konvertert på skyen, og du kan sjekke både tekstdata og lyd i appen (du kan også motta e-post).

  Du kan også ta opp og transkribere nettkonferanser ved å koble lydkabelen til datamaskinen. Utvalget av bruksområder ser ut til å være overraskende bredt.

  Du kan også ta opp og transkribere nettkonferanser ved å koble lydkabelen til datamaskinen. Utvalget av bruksområder ser ut til å være overraskende bredt. Du kan også ta opp og transkribere nettkonferanser ved å koble lydkabelen til datamaskinen. Utvalget av bruksområder ser ut til å være overraskende bredt.
  • Metode: AI
  • Støttede formater: Import av lydfil
  • Hva du kan gjøre gratis: Cloud stemme-til-tekst konvertering (1 time/måned) *Kjøp av IC-opptaker er nødvendig
 • Metode: AI
 • Metode: AI
 • Støttede formater: Import av lydfil
 • Støttede formater: Import av lydfil
 • Hva du kan gjøre gratis: Cloud stemme-til-tekst konvertering (1 time/måned) *Kjøp av IC-opptaker er nødvendig
 • Hva du kan gjøre gratis: Cloud stemme-til-tekst konvertering (1 time/måned) *Kjøp av IC-opptaker er nødvendig
 • Metode: AI
 • Metode: AI Metode: AI
 • Støttede formater: Import av lydfil
 • Støttede formater: Lydfilimport Støttede formater: Lydfilimport
 • Hva du kan gjøre gratis: Cloud stemme-til-tekst konvertering (1 time/måned) *Kjøp av IC-opptaker er nødvendig
 • Hva du kan gjøre gratis: Cloud-tale-til-tekst-konvertering (1 time/måned) *Kjøp av IC-opptaker kreves Hva du kan gjøre gratis: Cloud-tale-til-tekst-konvertering (1 time/måned) *Kjøp av IC-opptaker er nødvendig

  AutoMemo

  AutoMemo AutoMemo AutoMemo AutoMemo AutoMemo

  6. Koerabo (nett)

  6. Koerabo (nett) 6. Koerabo (nett)

  coera lab

  coera lab coera lab coera lab coera labcoera lab

  Bildekilde: Koerabo

  Bildekilde: Koerabo Bildekilde: Koerabo Bildekilde: Koerabo Bildekilde: Koerabo Bildekilde: Koerabo

  Dette er en tjeneste som er en oppdatert moderne versjon av den gammeldagse transkripsjonstjenesten som krever å skrive på tastaturet for hånd.

  Dette er en tjeneste som er en oppdatert moderne versjon av den gammeldagse transkripsjonstjenesten som krever å skrive på tastaturet for hånd. Dette er en tjeneste som er en oppdatert moderne versjon av den gammeldagse transkripsjonstjenesten som krever å skrive på tastaturet for hånd.

  Selv om den har en rimelig pris på 132 yen/minutt , er den preget av høy kvalitet, som inkluderer grundig dobbeltsjekking og korrekturlesing.

  Selv om den har en rimelig pris på 132 yen/minutt 132 yen/minutt, kjennetegnes den av sin høye kvalitet, som inkluderer grundig dobbeltsjekking og korrekturlesing. Selv om den har et rimelig prissystem på 132 yen/minutt 132 yen/minutt, er den preget av høy kvalitet, som inkluderer grundig dobbeltsjekking og korrekturlesing.

  Den har også fått personvernsertifisering, så den er helt trygg.

  Den har også fått personvernsertifisering, så den er helt trygg. Den har også fått personvernsertifisering, så den er helt trygg.

  Ekspressplanen tillater levering innen én dag.

  Ekspressplanen tillater levering innen én dag. Ekspressplanen tillater levering innen én dag.

  Videre, hvis du betaler et gebyr, kan du også motta levering samme dag eller neste dag, så det virker som det vil være nyttig når du trenger tekstdata med en gang.

  Videre, hvis du betaler et gebyr, kan du også motta levering samme dag eller neste dag, så det virker som det vil være nyttig når du trenger tekstdata med en gang. Videre, hvis du betaler et gebyr, kan du også motta levering samme dag eller neste dag, så det virker som det vil være nyttig når du trenger tekstdata med en gang.
  • Metode: Manuell input av skribent
  • Støttede formater: Import av lydfil
  • Ting du kan gjøre gratis: Ingen (*Det er mulig å gjøre det praktisk talt gratis med en introduksjonskampanje)
 • Metode: Manuell input av skribent
 • Metode: Manuell input av skribent
 • Støttede formater: Import av lydfil
 • Støttede formater: Import av lydfil
 • Ting du kan gjøre gratis: Ingen (*Det er mulig å gjøre det praktisk talt gratis med en introduksjonskampanje)
 • Ting du kan gjøre gratis: Ingen (*Det er mulig å gjøre det praktisk talt gratis med en introduksjonskampanje)
 • Metode: Manuell input av skribent
 • Metode: Manuell input av forfatter Metode: Manuell input av forfatter
 • Støttede formater: Import av lydfil
 • Støttede formater: Lydfilimport Støttede formater: Lydfilimport
 • Ting du kan gjøre gratis: Ingen (*Det er mulig å gjøre det praktisk talt gratis med en introduksjonskampanje)
 • Ting du kan gjøre gratis: Ingen (*Det er mulig å gjøre det stort sett gratis med en introduksjonskampanje) Ting du kan gjøre gratis: Ingen (*Det er mulig å gjøre det i hovedsak gratis med en introduksjonskampanje)

  coera lab

  coera lab coera lab KoeraboCoelabo KoeraboCoelabo

  7.Voice Rep Pro (Windows)

  7.Voice Rep Pro (Windows) 7.Voice Rep Pro (Windows)

  stemmetechno

  stemmetechnostemmetechno

  Bildekilde: Voice Rep Pro 3

  Bildekilde: Voice Rep Pro 3 Bildekilde: Voice Rep Pro 3 Bildekilde: Voice Rep Pro 3 Bildekilde: Voice Rep Pro 3 Bildekilde: Voice Rep Pro 3

  Dette er en av få installerbare transkripsjonsprogramvare for Windows.

  Dette er en av få installerbare transkripsjonsprogramvare for Windows. Dette er en av få installerbare transkripsjonsprogramvare for Windows.

  Dette verktøyet er et sett som inkluderer en internettbasert talegjenkjenningstjeneste (Google) og et transkripsjonsredigeringsprogram.

  Dette verktøyet er et sett som inkluderer en internettbasert talegjenkjenningstjeneste (Google) og et transkripsjonsredigeringsprogram. Dette verktøyet er et sett som inkluderer en internettbasert talegjenkjenningstjeneste (Google) og et transkripsjonsredigeringsprogram.

  Selve redigeringsprogrammet fungerer offline, slik at du enkelt kan bruke det mens du er på farten.

  Selve redigeringsprogrammet fungerer offline, slik at du enkelt kan bruke det mens du er på farten. Selve redigeringsprogrammet fungerer offline, slik at du enkelt kan bruke det mens du er på farten.

  Den har også utmerkede funksjoner som automatisk innsetting av tidsstempel, oversettelse på 10 språk og verktøy for grammatikkkontroll.

  Den har også utmerkede funksjoner som automatisk innsetting av tidsstempel, oversettelse på 10 språk og verktøy for grammatikkkontroll. Den har også utmerkede funksjoner som automatisk innsetting av tidsstempel, oversettelse på 10 språk og verktøy for grammatikkkontroll.

  Den er perfekt for folk som ønsker å kombinere automatisk transkripsjon og manuelt arbeid .

  Den er perfekt for folk som ønsker å kombinere automatisk transkripsjon og manuelt arbeid, folk som ønsker å kombinere automatisk transkripsjon og manuelt arbeid. Personer som ønsker å jobbe med en kombinasjon av automatisk transkripsjon og manuelt arbeid Dette Folk som ønsker å jobbe med en kombinasjon av automatisk transkripsjon og manuelt arbeid Dette er perfekt for folk som ønsker å jobbe med en kombinasjon av automatisk transkripsjon og manuelt arbeid.
  • Metode: Manuell/AI
  • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
  • Ting du kan gjøre gratis: Ingen (*3 minutters prøveversjon tilgjengelig)
 • Metode: Manuell/AI
 • Metode: Manuell/AI
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Ting du kan gjøre gratis: Ingen (*3 minutters prøveversjon tilgjengelig)
 • Ting du kan gjøre gratis: Ingen (*3 minutters prøveversjon tilgjengelig)
 • Metode: Manuell/AI
 • Metode: Manuell/AI Metode: Manuell/AI
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Ting du kan gjøre gratis: Ingen (*3 minutters prøveversjon tilgjengelig)
 • Ting du kan gjøre gratis: Ingen (*3 minutters prøveversjon tilgjengelig) Ting du kan gjøre gratis: Ingen (*3 minutters prøveversjon tilgjengelig)

  Voice Rep Pro 3

  Voice Rep Pro 3 Voice Rep Pro 3 Voice Rep Pro 3 Voice Rep Pro 3 Voice Rep Pro 3

  8.Bruker lokalt lydtranskripsjonssystem (nett)

  8.Bruker lokalt lydtranskripsjonssystem (nett) 8.Bruker lokalt lydtranskripsjonssystem (nett)

  bruker lokal

  bruker lokalbruker lokal

  Bildekilde: Lydminuttersystem (gratis) - Bruker lokal

  Bildekilde: Lydminuttersystem (gratis) - Bruker lokal Bildekilde: Lydminuttersystem (gratis) - Bruker lokal Bildekilde: Lydminuttersystem (gratis) - Bruker lokal Bildekilde: Lydminuttersystem (gratis) - Bruker lokal Bildekilde : Lydminuttersystem (gratis) - Bruker lokal

  Her er et gratis system for opptak av lydminutter som kan brukes fra en nettleser (Google Chrome).

  Her er et gratis system for opptak av lydminutter som kan brukes fra en nettleser (Google Chrome). Her er et gratis system for opptak av lydminutter som kan brukes fra en nettleser (Google Chrome).

  For å bruke det , bare del møte-URLen med medlemmene .

  For å bruke det , del bare møte-URLen med medlemmer , bare del møte-URLen med medlemmene. For å bruke den, del ganske enkelt møte-URLen med medlemmene dine .

  Deltakernes uttalelser blir automatisk transkribert, og du kan også redigere dine egne uttalelser.

  Deltakernes uttalelser blir automatisk transkribert, og du kan også redigere dine egne uttalelser. Deltakernes uttalelser blir automatisk transkribert, og du kan også redigere dine egne uttalelser.

  Transkriberte minutter kan lastes ned som en csv-fil.

  Transkriberte minutter kan lastes ned som en csv-fil. Transkriberte minutter kan lastes ned som en csv-fil.

  Det som er interessant er at den automatisk trekker ut emneord fra kommentarene til alle deltakerne, og analyserer følelsene til høyttalere i to typer: "positive/negative" og "5 følelser (glede, kjærlighet, tristhet, frykt, sinne)." Det følger med verktøy.

  Det som er interessant er at den automatisk trekker ut emneord fra kommentarene til alle deltakerne, og analyserer følelsene til høyttalere i to typer: "positive/negative" og "5 følelser (glede, kjærlighet, tristhet, frykt, sinne)." Det følger med verktøy. Det som er interessant er at den automatisk trekker ut emneord fra kommentarene til alle deltakerne, og analyserer følelsene til høyttalere i to typer: "positive/negative" og "5 følelser (glede, kjærlighet, tristhet, frykt, sinne)." Det følger med verktøy.

  Kan det være nyttig for å analysere minuttene senere?

  Kan det være nyttig for å analysere minuttene senere? Kan det være nyttig for å analysere minuttene senere?
  • Metode: AI
  • Støttet format: Sanntid
  • Hva du kan gjøre gratis: Alt
 • Metode: AI
 • Metode: AI
 • Støttet format: Sanntid
 • Støttet format: Sanntid
 • Hva du kan gjøre gratis: Alt
 • Hva du kan gjøre gratis: Alt
 • Metode: AI
 • Metode: AI Metode: AI
 • Støttet format: Sanntid
 • Støttet format: Sanntid Støttet format: Sanntid
 • Hva du kan gjøre gratis: Alt
 • Hva du kan gjøre gratis: Alt Hva du kan gjøre gratis: Alt

  Lydtranskripsjonssystem (gratis) - bruker lokal

  Lydtranskripsjonssystem (gratis) - brukerlokalt lydtranskripsjonssystem (gratis) - brukerlokalt lydminuttsystem (gratis) - Brukerlokalt lydminuttsystem (gratis) - Brukerlokalt lydminuttsystem (gratis) - Bruker lokalt

  9.Otter (iPhone/Android/Web)

  9.Otter (iPhone/Android/Web) 9.Otter (iPhone/Android/Web)

  oter

  oteroter

  Bildekilde: Otter

  Bildekilde: Otter Bildekilde: Otter Bildekilde: Otter Bildekilde: Otter Bildekilde: Otter

  Klikk her for en nettbasert transkripsjonstjeneste som spesialiserer seg på engelsk.

  Klikk her for en nettbasert transkripsjonstjeneste som spesialiserer seg på engelsk. Klikk her for en nettbasert transkripsjonstjeneste som spesialiserer seg på engelsk.

  En viktig funksjon er at den automatisk kan identifisere flere høyttalere .

  En viktig funksjon er at den automatisk kan identifisere flere høyttalere, den kan automatisk identifisere flere høyttalere. Kan automatisk identifisere flere høyttalere Kan automatisk identifisere flere høyttalere Hovedfunksjonen er at den automatisk kan identifisere flere høyttalere.

  Videre, når du spiller av lyden, utheves delene som leses opp, noe som er nyttig for å sjekke deler du ikke kan høre i sanntid.

  Videre, når du spiller av lyden, utheves delene som leses opp, noe som er nyttig for å sjekke deler du ikke kan høre i sanntid. Videre, når du spiller av lyden, utheves delene som leses opp, noe som er nyttig for å sjekke deler du ikke kan høre i sanntid.

  Det er også en sanntidssynkroniseringsfunksjon. Logger du inn med samme konto kan du ta opp på smarttelefonen og sjekke teksten på datamaskinen din, slik at den også kan brukes til å lage møtereferater.

  Det er også en sanntidssynkroniseringsfunksjon. Logger du inn med samme konto kan du ta opp på smarttelefonen og sjekke teksten på datamaskinen din, slik at den også kan brukes til å lage møtereferater. Det er også en sanntidssynkroniseringsfunksjon. Logger du inn med samme konto kan du ta opp på smarttelefonen og sjekke teksten på datamaskinen din, slik at den også kan brukes til å lage møtereferater.
  • Metode: AI
  • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
  • Hva du kan gjøre gratis: 600 minutter/måned
 • Metode: AI
 • Metode: AI
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Hva du kan gjøre gratis: 600 minutter/måned
 • Hva du kan gjøre gratis: 600 minutter/måned
 • Metode: AI
 • Metode: AI Metode: AI
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Hva du kan gjøre gratis: 600 minutter/måned
 • Hva du kan gjøre gratis: 600 minutter/måned Hva du kan gjøre gratis: 600 minutter/måned

  Otter

  Otter Otter Otter Otter Otter

  10. Gruppetranskribering (iPhone)

  10.Group Transscribe (iPhone) 10.Group Transscribe (iPhone)

  Gruppetranskribering

  GruppetranskriberingGruppetranskribering

  Kilde: Gruppetranskribering (App Store)

  Kilde: Gruppetranskribering (App Store) Kilde: Gruppetranskribering (App Store) Kilde: Gruppetranskribering (App Store) Kilde: Gruppetranskribering (App Store) Kilde: Gruppetranskribering (App Store)

  Group Transcribe er en transkripsjonstjeneste levert av Microsoft.
  Når du holder et møte med flere personer, kan innholdet i møtet deles inn i ``hvem snakket'' og transkriberes automatisk ved hjelp av AI.

  Group Transcribe er en transkripsjonstjeneste levert av Microsoft.
  Når du holder et møte med flere personer, kan innholdet i møtet deles inn i ``hvem snakket'' og transkriberes automatisk ved hjelp av AI. Group Transcribe er en transkripsjonstjeneste levert av Microsoft.
  Når du holder et møte med flere personer, kan innholdet i møtet deles inn i ``hvem snakket'' og transkriberes automatisk ved hjelp av AI.

  Gratis å bruke.
  Alle du snakker med samtidig må imidlertid ha appen på smarttelefonene sine.

  Gratis å bruke.
  Alle du snakker med samtidig må imidlertid ha appen på smarttelefonene sine. Gratis å bruke.
  Alle du snakker med samtidig må imidlertid ha appen på smarttelefonene sine.

  Det er en unik app fra Microsoft som utnytter sin erfaring med Office og andre apper, men jeg får inntrykk av at det at den er spesialisert for møter har både fordeler og ulemper.

  Det er en unik app fra Microsoft som utnytter sin erfaring med Office og andre apper, men jeg får inntrykk av at det at den er spesialisert for møter har både fordeler og ulemper. Det er en unik app fra Microsoft som utnytter sin erfaring med Office og andre apper, men jeg får inntrykk av at det at den er spesialisert for møter har både fordeler og ulemper.
  • Metode: AI
  • Støttet format: Sanntid
  • Hva du kan gjøre gratis: Alt
 • Metode: AI
 • Metode: AI
 • Støttet format: Sanntid
 • Støttet format: Sanntid
 • Hva du kan gjøre gratis: Alt
 • Hva du kan gjøre gratis: Alt
 • Metode: AI
 • Metode: AI Metode: AI
 • Støttet format: Sanntid
 • Støttet format: Sanntid Støttet format: Sanntid
 • Hva du kan gjøre gratis: Alt
 • Hva du kan gjøre gratis: Alt Hva du kan gjøre gratis: Alt

  Gruppetranskribering

  Gruppe transkribere Gruppe transkribere Gruppe transkribere Gruppe transkribere Gruppe transkribere

  11.RIMO Voice (nett)

  11.RIMO Voice (nett) 11.RIMO Voice (nett)

  RIMO stemme

  RIMO stemmeRIMO stemme

  Kilde: RIMO Voice

  Kilde: RIMO Stemmekilde: RIMO Stemmekilde: RIMO Stemmekilde: RIMO Stemmekilde: RIMO Stemme

  RIMO Voice er en av transkripsjonstjenestene som bruker AI.
  Språket er spesialisert på japansk og brukes til forretningsformål.

  RIMO Voice er en av transkripsjonstjenestene som bruker AI.
  Språket er spesialisert på japansk og brukes til forretningsformål. RIMO Voice er en av transkripsjonstjenestene som bruker AI.
  Språket er spesialisert på japansk og brukes til forretningsformål.

  Funksjonen er at den er tidsbasert (det er en gratis tier).

  Funksjonen er at den er tidsbasert (det er en gratis tier). Funksjonen er at den er tidsbasert (det er en gratis tier).

  For enkeltpersoner, hvert 30. sekund.
  For bedriftsbrukere bestemmes planene av tidsluker på 10/20/45/100 timer.

  For enkeltpersoner, hvert 30. sekund.
  For bedriftsbrukere bestemmes planene av tidsluker på 10/20/45/100 timer. For enkeltpersoner, hvert 30. sekund.
  For bedriftsbrukere bestemmes planene av tidsluker på 10/20/45/100 timer.

  Dette sies også å være god til å registrere minutter, så det kan være et alternativ i forretningsøyemed.

  Dette sies også å være god til å registrere minutter, så det kan være et alternativ i forretningsøyemed. Dette sies også å være god til å registrere minutter, så det kan være et alternativ i forretningsøyemed.
  • Metode: AI
  • Støttede formater: Import av lyd-/videofiler
  • Hva du kan gjøre gratis: Gratis lag for personlig bruk, timepris
 • Metode: AI
 • Metode: AI
 • Støttede formater: Import av lyd-/videofiler
 • Støttede formater: Import av lyd-/videofiler
 • Hva du kan gjøre gratis: Gratis lag for personlig bruk, timepris
 • Hva du kan gjøre gratis: Gratis lag for personlig bruk, timepris
 • Metode: AI
 • Metode: AI Metode: AI
 • Støttede formater: Import av lyd-/videofiler
 • Støttede formater: Import av lyd-/videofil Støttede formater: Import av lyd-/videofiler
 • Hva du kan gjøre gratis: Gratis lag for personlig bruk, timepris
 • Hva du kan gjøre gratis: Gratis nivå for personlig bruk, timeavgift Hva du kan gjøre gratis: Gratis nivå for personlig bruk, timeavgift

  RIMO stemme

  RIMO-stemme RIMO-stemme RIMO-stemme RIMO-stemme RIMO-stemme

  12.YOMEL (nett, app)

  12.YOMEL (nett, app) 12.YOMEL (nett, app)

  YOMEL

  YOMELYOMEL

  Kilde: YOMEL

  Kilde: YOMEL Kilde: YOMEL Kilde: YOMEL Kilde: YOMEL Kilde: YOMEL

  YOMEL er også en transkripsjonstjeneste som støtter møtereferater.

  YOMEL er også en transkripsjonstjeneste som støtter møtereferater. YOMEL er også en transkripsjonstjeneste som støtter møtereferater.

  I stedet for å laste opp filer, er det en sanntidstjeneste, og er ment å brukes til å starte opptaket når et møte starter, og for å stoppe opptaket når møtet avsluttes.

  I stedet for å laste opp filer, er det en sanntidstjeneste, og er ment å brukes til å starte opptaket når et møte starter, og for å stoppe opptaket når møtet avsluttes. I stedet for å laste opp filer, er det en sanntidstjeneste, og er ment å brukes til å starte opptaket når et møte starter, og for å stoppe opptaket når møtet avsluttes.

  Selv om det i utgangspunktet er en betalt tjeneste, er en gratis prøveperiode også tilgjengelig.

  Selv om det i utgangspunktet er en betalt tjeneste, er en gratis prøveperiode også tilgjengelig. Selv om det i utgangspunktet er en betalt tjeneste, er en gratis prøveperiode også tilgjengelig.
  • Metode: AI
  • Støttet format: Sanntid
  • Hva du kan gjøre gratis: 2 ukers prøveperiode tilgjengelig
 • Metode: AI
 • Metode: AI
 • Støttet format: Sanntid
 • Støttet format: Sanntid
 • Hva du kan gjøre gratis: 2 ukers prøveperiode tilgjengelig
 • Hva du kan gjøre gratis: 2 ukers prøveperiode tilgjengelig
 • Metode: AI
 • Metode: AI Metode: AI
 • Støttet format: Sanntid
 • Støttet format: Sanntid Støttet format: Sanntid
 • Hva du kan gjøre gratis: 2 ukers prøveperiode tilgjengelig
 • Hva du kan gjøre gratis: 2 ukers prøveperiode tilgjengelig Hva du kan gjøre gratis: 2 ukers prøveperiode tilgjengelig

  YOMEL

  YOMEL YOMEL YOMEL YOMEL YOMEL

  13.Recoco (iPhone)

  13.Recoco (iPhone) 13.Recoco (iPhone)

  Recoco

  RecocoRecoco

  Kilde: Recoco (App Store)

  Kilde: Recoco (App Store) Kilde: Recoco (App Store) Kilde: Recoco (App Store) Kilde: Recoco (App Store) Kilde: Recoco (App Store)

  Recoco er en smarttelefon-app som kan installeres på din iPhone.

  Recoco er en smarttelefon-app som kan installeres på din iPhone. Recoco er en smarttelefon-app som kan installeres på din iPhone.

  Det kan sies å være et av alternativene som smarttelefonapp for lydtranskripsjon.

  Det kan sies å være et av alternativene som smarttelefonapp for lydtranskripsjon. Det kan sies å være et av alternativene som smarttelefonapp for lydtranskripsjon.

  Start appen og trykk på opptaksknappen for å starte transkripsjonen.
  Den bruker AI for å utføre transkripsjon.

  Start appen og trykk på opptaksknappen for å starte transkripsjonen.
  Den bruker AI for å utføre transkripsjon. Start appen og trykk på opptaksknappen for å starte transkripsjonen.
  Den bruker AI for å utføre transkripsjon.

  Fordelen er at den er gratis å bruke, men siste oppdatering var i 2018.
  I den stadig utviklende verden av AI-transkripsjon, anbefaler vi at du sammenligner den med andre tjenester før du bruker den.

  Fordelen er at den er gratis å bruke, men siste oppdatering var i 2018.
  I den stadig utviklende verden av AI-transkripsjon, anbefaler vi at du sammenligner den med andre tjenester før du bruker den. Fordelen er at den er gratis å bruke, men siste oppdatering var i 2018.
  I den stadig utviklende verden av AI-transkripsjon, anbefaler vi at du sammenligner den med andre tjenester før du bruker den.
  • Metode: AI
  • Støttet format: Sanntid
  • Hva du kan gjøre gratis: Alt
 • Metode: AI
 • Metode: AI
 • Støttet format: Sanntid
 • Støttet format: Sanntid
 • Hva du kan gjøre gratis: Alt
 • Hva du kan gjøre gratis: Alt
 • Metode: AI
 • Metode: AI Metode: AI
 • Støttet format: Sanntid
 • Støttet format: Sanntid Støttet format: Sanntid
 • Hva du kan gjøre gratis: Alt
 • Hva du kan gjøre gratis: Alt Hva du kan gjøre gratis: Alt

  Recoco

  Recoco Recoco Recoco Recoco Recoco

  14. Speechy Lite (iPhone)

  14.Speechy Lite (iPhone) 14.Speechy Lite (iPhone)

  Speechy Lite

  Speechy LiteSpeechy Lite

  Kilde: Speechy Lite (App Store)

  Kilde: Speechy Lite (App Store) Kilde: Speechy Lite (App Store) Kilde: Speechy Lite (App Store) Kilde: Speechy Lite (App Store) Kilde: Speechy Lite (App Store)

  Speechy Lite er også en AI-transkripsjonsapp som kan installeres på din iPhone.

  Speechy Lite er også en AI-transkripsjonsapp som kan installeres på din iPhone. Speechy Lite er også en AI-transkripsjonsapp som kan installeres på din iPhone.

  Du kan installere og bruke det gratis, men du kan låse opp flere funksjoner ved å betale.

  Du kan installere og bruke det gratis, men du kan låse opp flere funksjoner ved å betale. Du kan installere og bruke det gratis, men du kan låse opp flere funksjoner ved å betale.

  Som navnet «Lite» tilsier, er det begrensninger på brukstid og funksjonalitet, men hvis du tar hensyn til disse begrensningene kan det sies å være nyttig.

  Som navnet «Lite» tilsier, er det begrensninger på brukstid og funksjonalitet, men hvis du tar hensyn til disse begrensningene kan det sies å være nyttig. Som navnet «Lite» tilsier, er det begrensninger på brukstid og funksjonalitet, men hvis du tar hensyn til disse begrensningene kan det sies å være nyttig.
  • Metode: AI
  • Støttet format: Sanntid
  • Hva du kan gjøre gratis: Gratis (med begrenset funksjonalitet, funksjoner tilgjengelig i betalt versjon)
 • Metode: AI
 • Metode: AI
 • Støttet format: Sanntid
 • Støttet format: Sanntid
 • Hva du kan gjøre gratis: Gratis (med begrenset funksjonalitet, funksjoner tilgjengelig i betalt versjon)
 • Hva du kan gjøre gratis: Gratis (med begrenset funksjonalitet, funksjoner tilgjengelig i betalt versjon)
 • Metode: AI
 • Metode: AI Metode: AI
 • Støttet format: Sanntid
 • Støttet format: Sanntid Støttet format: Sanntid
 • Hva du kan gjøre gratis: Gratis (med begrenset funksjonalitet, funksjoner tilgjengelig i betalt versjon)
 • Hva du kan gjøre gratis: Gratis (med begrenset funksjonalitet, funksjoner tilgjengelig i betalt versjon) Hva du kan gjøre gratis: Gratis (med begrenset funksjonalitet, funksjoner tilgjengelig i betalt versjon)

  Speechy Lite

  Speechy Lite Speechy Lite Speechy Lite Speechy Lite Speechy Lite

  15. AmiVoice Cloud Platform (API)

  15.AmiVoice Cloud Platform (API) 15.AmiVoice Cloud Platform (API)

  Amivoice

  AmivoiceAmivoice

  Bildekilde: AmiVoice Cloud Platform

  Bildekilde: AmiVoice Cloud Platform Bildekilde: AmiVoice Cloud Platform Bildekilde: AmiVoice Cloud Platform Bildekilde: AmiVoice Cloud Platform Bildekilde: AmiVoice Cloud Platform

  Her er nettversjonen av ``AmiVoice'', en transkripsjonsprogramvare som tidligere var populær sammen med ``Dragon Speech''.

  Her er nettversjonen av ``AmiVoice'', en transkripsjonsprogramvare som tidligere var populær sammen med ``Dragon Speech.'' Her er nettversjonen av ``AmiVoice'', en transkripsjonsprogramvare som tidligere var populær sammen med `` `Dragon Speech.''

  Hovedfunksjonen er dens høye talegjenkjenningshastighet, som oppnås ved å samle over 20 års kunnskap og implementere den nyeste dypgående teknologien.

  Hovedfunksjonen er dens høye talegjenkjenningshastighet, høy talegjenkjenningshastighet, som oppnås ved å samle over 20 års kunnskap og implementere den nyeste dypgående teknologien. Hovedfunksjonen er dens høye talegjenkjenningshastighet, som er dens høye talegjenkjenningshastighet, som oppnås ved å samle over 20 års kunnskap og implementere den nyeste dypgående teknologien.

  Avhengig av bruksscenarioet kan du bruke 13 typer talegjenkjenningsmotorer, alt fra generell samtale for bedrifter til spesialiserte felt og bransjer.

  Avhengig av bruksscenarioet kan du bruke 13 typer talegjenkjenningsmotorer, alt fra generell samtale for bedrifter til spesialiserte felt og bransjer. Avhengig av bruksscenarioet kan du bruke 13 typer talegjenkjenningsmotorer, alt fra generell samtale for bedrifter til spesialiserte felt og bransjer.

  Imidlertid må du være forsiktig når du bruker den.

  Imidlertid må du være forsiktig når du bruker den. Imidlertid må du være forsiktig når du bruker den. Imidlertid må du være forsiktig når du bruker den. Imidlertid må du være forsiktig når du bruker den. Imidlertid må du være forsiktig når du bruker den.

  Dette kan være litt teknisk, men det leveres som et API (et verktøy for bruk med andre programmer) , så for å bruke det kan du enten programmere det inn i et verktøy du har utviklet eller sende det gjennom en annen app som har en API implementert. Det krever kunnskap og innsats .

  men det er greit.
  Når du vil bruke AmiVoice , kan du bruke AI- transkripsjonsverktøyet Mr. Transcription for å dra fordel av ytelsen jevnt og enkelt.

  Dette kan være litt teknisk, men det er gitt som et API (et verktøy for bruk med andre programmer), det leveres som et API (et verktøy for bruk med andre programmer), så for å bruke det, kan du enten programmere det inn i et verktøy du har utviklet eller sender det gjennom en annen app som har en API implementert. Det krever kunnskap og innsats krever kunnskap og innsats.

  men det er greit.
  Når du vil bruke AmiVoice Når du vil bruke AmiVoice , kan du bruke , du kan bruke AI- transkripsjonsverktøyet Mr. Transcription AI AI -transkripsjonsverktøy -transkripsjonsverktøyet Mr. Transcription Mr. Transcription Mr. Transcription til dra fordel av ytelsen jevnt og enkelt. Innholdet er litt teknisk, men det leveres som et API (verktøy for bruk med andre programmer). det leveres som et API (verktøy for bruk med andre programmer). Det krever kunnskap og innsats til kunnskap og innsats for å programmere det inn i et verktøy du har utviklet eller sende det gjennom andre applikasjoner med API-implementering.

  men det er greit.
  Når du vil bruke AmiVoiceNår du vil bruke Når du vil bruke AmiVoiceNår du vil bruke AmiVoice , bruk Mr. Transcription, et AI- transkripsjonsverktøy Mr. , bruk bruk Mr. Mr. Mr. Transcription, en AI-transkripsjon Transkripsjon, en AI-transkripsjonsverktøy Mr. Transkripsjon, en transkripsjon, et AI-transkripsjonsverktøy Mr. Mr. Mr. Transkripsjon, en transkripsjon, et AI-transkripsjonsverktøy Ved å bruke , kan du dra fordel av ytelsen jevnt og enkelt. , kan du dra nytte av ytelsen jevnt og enkelt. Dette lar deg dra fordel av ytelsen jevnt og enkelt.
  • Metode: AI
  • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
  • Hva du kan gjøre gratis: 60 minutter/måned (generell samtale, engelsk, kinesisk)
 • Metode: AI
 • Metode: AI
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Hva du kan gjøre gratis: 60 minutter/måned (generell samtale, engelsk, kinesisk)
 • Hva du kan gjøre gratis: 60 minutter/måned (generell samtale, engelsk, kinesisk)
 • Metode: AI
 • Metode: AI Metode: AI
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport Støttede formater: Sanntids-/lydfilimport
 • Hva du kan gjøre gratis: 60 minutter/måned (generell samtale, engelsk, kinesisk)
 • Hva du kan gjøre gratis: 60 minutter/måned (generell samtale, engelsk, kinesisk) Hva du kan gjøre gratis: 60 minutter/måned (generell samtale, engelsk, kinesisk)

  AmiVoice Cloud Platform

  AmiVoice Cloud Platform AmiVoice Cloud Platform AmiVoice Cloud Platform AmiVoice Cloud Platform AmiVoice Cloud Platform

  Når du er i tvil, hvilket transkripsjonsverktøy anbefaler du?

  Når du er i tvil, hvilket transkripsjonsverktøy anbefaler du? Når du er i tvil, hvilket transkripsjonsverktøy anbefaler du?
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  katt
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  katt
  KOMMENTAR 1
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  katt
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  katt
  katt AVSLUTT KOMMENTAR 1
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  katt
  KOMMENTAR 1
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  katt
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  katt
  katt SLUTT KOMMENTAR 1 KOMMENTAR 1
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  katt
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  katt
  katt
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang? Så hvilken bør jeg bruke hvis jeg vil transkribere den med en gang?
  katt
  kattkatt AVSLUTT KOMMENTAR 1

  Så hvis du vil transkribere umiddelbart, hvilket verktøy er best?

  Så hvis du vil transkribere umiddelbart, hvilket verktøy er best? Så hvis du vil transkribere umiddelbart, hvilket verktøy er best? Så hvis du vil transkribere umiddelbart, hvilket verktøy er best? Så hvis du vil transkribere umiddelbart, hvilket verktøy er best? Så hvis du vil transkribere umiddelbart, hvilket verktøy er best?

  Avslutningsvis anbefaler jeg å bruke "Mr. Transcription" .

  Avslutningsvis, Avslutningsvis anbefaler jeg å bruke Jeg anbefaler å bruke "Mr. Transcription" "Mr. Transcription" "Mr. Transcription" "Mr. Transcription" . Avslutningsvis, Avslutningsvis, i konklusjon , anbefaler vi å bruke , vi anbefaler å bruke `` Mr. Transkripsjon,'' `` ``Mr. Transkripsjon,'' `` ``Mr. Transkripsjon,'' `` ``Mr. Transkripsjon,'' `` Mr. Transkripsjon,'' ` Mr. Transkripsjon,'' ` Mr. Transkripsjon,'' ` `Mr. Transkripsjon,'' og 'Mr. Transkripsjon,'' og ''Mr. Transkripsjon.'' Det anbefales å bruke .

  mojiokoshi3

  mojiokoshi3 mojiokoshi3 mojiokoshi3 mojiokoshi3mojiokoshi3

  Når du åpner toppsiden fra den blå knappen nedenfor, kan du umiddelbart oppleve transkripsjon ved å laste opp lydfilen din .
  Hvis du har problemer med transkripsjon, vennligst bruk AI-transkripsjonstjenesten "Mr. Transcription" først.

  Når du åpner toppsiden fra den blå knappen nedenfor, kan du umiddelbart oppleve transkripsjon ved å laste opp lydfilen og laste opp lydfilen din.
  Hvis du har problemer med transkripsjon, vennligst bruk AI-transkripsjonstjenesten "Mr. Transcription" "Mr. Transcription" "Mr. Transcription" først. Når du åpner toppsiden fra den blå knappen nedenfor, er alt du trenger å gjøre å laste opp lydfilen din , og du kan umiddelbart oppleve transkripsjon.
  Hvis du har problemer med transkripsjon, vennligst bruk først AI-transkripsjonstjenestene `` Mr. Transkripsjon'', ''Mr. Transkripsjon'', ''Mr. Transkripsjon'', ''Mr. Transkripsjon'', og ` ``Mr. Transkripsjon'', og ''Mr. Transkripsjon''. Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå →

  Hvordan velge et stemmetranskripsjonsverktøy spesifikt for formålet ditt

  Hvordan velge et stemmetranskripsjonsverktøy spesifikt for formålet ditt Hvordan velge et stemmetranskripsjonsverktøy spesifikt for formålet ditt
  hund

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  hund

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  KOMMENTAR 1
  hund

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  hund
  hund

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt... SLUTT KOMMENTAR 1
  hund

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  KOMMENTAR 1
  hund

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  hund
  hund

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt... SLUTT KOMMENTAR 1 KOMMENTAR 1
  hund

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  hund
  hund

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...
  hund
  hundhund

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best til formålet mitt...

  Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge det som passer best... Jeg har sett på mange verktøy, men når det er 15 av dem, vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg skal velge den som passer best til formålet mitt... AVSLUTT KOMMENTAR 1

  For deg vil vi introdusere transkripsjonsverktøy spesialisert for hvert av bruksscenariene for lydtranskripsjon.

  For deg vil vi introdusere transkripsjonsverktøy spesialisert for hvert av bruksscenariene for lydtranskripsjon. For deg vil vi introdusere transkripsjonsverktøy spesialisert for hvert av bruksscenariene for lydtranskripsjon.

  Jeg ønsker å transkribere enkelt og greit.

  Jeg ønsker å transkribere enkelt og greit. Jeg ønsker å transkribere enkelt og greit.

  Jeg vil enkelt transkribere

  Jeg vil enkelt transkribereJeg vil enkelt transkribere

  Hvis du vil ha et verktøy som er enkelt å bruke og lar deg transkribere raskt uten å bli forvirret, anbefaler vi "Mr. Transkripsjon."

  Hvis du vil ha et verktøy som er enkelt og enkelt å bruke og lar deg raskt transkribere uten å bli forvirret, uten å bli forvirret, anbefaler vi "Mr. Transkripsjon." "Mr. transkripsjon." Hvis du vil ha et verktøy som er enkelt og enkelt å bruke og lar deg raskt transkribere uten å nøle, uten å nøle, anbefaler vi ``Mr. Transkripsjon'' og ''Mr. Transkripsjon'' og ''Mr. Transkripsjon.''

  Det er veldig enkelt å betjene!

  Det er veldig enkelt å betjene! Det er veldig enkelt å betjene! Det er veldig enkelt å betjene! Det er veldig enkelt å betjene! Det er veldig enkelt å betjene!

  Bare åpne siden og last opp filen.

  Bare åpne siden og last opp filen. Bare åpne siden og last opp filen. Bare åpne siden og last opp filen. Bare åpne siden og last opp filen. Bare åpne siden og last opp filen.

  Selvfølgelig, når det gjelder ytelse, er det mulig å bruke en høyytelses AI-talegjenkjenningsmotor, så nøyaktigheten av transkripsjon er enestående .

  Selvfølgelig, når det gjelder ytelse, er det mulig å bruke en høyytelses AI-talegjenkjenningsmotor, så nøyaktigheten av transkripsjonen er enestående nøyaktigheten av transkripsjonen er enestående. Selvfølgelig, når det gjelder ytelse, er det mulig å bruke en høyytelses AI-stemmegjenkjenningsmotor, så nøyaktigheten av transkripsjon er enestående. Nøyaktigheten av transkripsjon er enestående. Nøyaktigheten av transkripsjon er enestående.

  Hvis du ikke er sikker på hvilken du skal bruke, prøv å bruke Mr. Transcription først.

  Hvis du ikke er sikker på hvilken du skal bruke, prøv å bruke Mr. Transcription først. Hvis du ikke er sikker på hvilken du skal bruke, prøv å bruke Mr. Transcription først. Hvis du ikke er sikker på hvilken du skal bruke, prøv å bruke Mr. Transcription først. Hvis du ikke er sikker på hvilken du skal bruke, prøv å bruke Mr. Transcription først. Hvis du ikke er sikker på hvilken du skal bruke, prøv å bruke Mr. Transcription først. Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå →

  Jeg ønsker å transkribere mange typer filer.

  Jeg ønsker å transkribere mange typer filer. Jeg ønsker å transkribere mange typer filer.

  Transkribere mange typer filer

  Transkribere mange typer filerTranskribere mange typer filer

  Hvis du ønsker å transkribere mange typer filer , anbefaler vi Mr. Transcription .

  Hvis du vil transkribere mange typer filer, vil du transkribere mange typer filer, anbefaler vi Mr. Transcription Mr. Transcription. Hvis du vil transkribere mange typer filer, vil du transkribere mange typer filer, anbefaler vi ``Mr. Transkripsjon'' og ''Mr. Transkripsjon'' og ''Mr. Transkripsjon'' hvis du ønsker å transkribere mange typer filer.

  Funksjonen til Mr. Transcription er at den kan transkribere ikke bare lydfiler, men også bilder, videoer og PDF-filer .

  Funksjonen til Mr. Transcription er at den kan transkribere ikke bare lydfiler, men også bilder, videoer og PDF-filer, den kan transkribere ikke bare lydfiler, men også bilder, videoer og PDF-filer. Funksjonen til Mr. Transcription er at den kan transkribere ikke bare lydfiler, men også bilder, videoer og pdf-filer. Den kan transkribere den kan transkribere ikke bare lydfiler, men også bilder, videoer og pdf-filer. Den kan transkribere ikke bare lydfiler, men også bilder, videoer og pdf-filer.

  Nærmere bestemt støtter den følgende filformater.

  Nærmere bestemt støtter den følgende filformater. Nærmere bestemt støtter den følgende filformater.
  • Lyd: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
  • Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
  • Bilder: .jpg .jpeg .png .webp
  • Tekst: .pdf
 • Lyd: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
 • Lyd: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
 • Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
 • Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
 • Bilder: .jpg .jpeg .png .webp
 • Bilder: .jpg .jpeg .png .webp
 • Tekst: .pdf
 • Tekst: .pdf
 • Lyd: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
 • Lyd: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc Lyd: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
 • Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
 • Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
 • Bilder: .jpg .jpeg .png .webp
 • Bilder: .jpg .jpeg .png .webp Bilder: .jpg .jpeg .png .webp
 • Tekst: .pdf
 • Tekst: .pdf Tekst: .pdf

  Selvfølgelig kan du også bare laste opp lydfiler som er tatt opp på din iPhone eller Android-smarttelefon.

  Selvfølgelig kan du også bare laste opp lydfiler som er tatt opp på din iPhone eller Android-smarttelefon. du kan også bare laste opp lydfiler som er tatt opp på din iPhone eller Android-smarttelefon. Selvfølgelig kan du også bare laste opp lydfiler som er tatt opp på din iPhone eller Android-smarttelefon. du kan også bare laste opp lydfiler som er tatt opp på din iPhone eller Android-smarttelefon. Du kan også bare laste opp lydfiler som er tatt opp på din iPhone eller Android-smarttelefon.

  Du kan transkribere det uten å nøle.

  Du kan transkribere det uten å nøle. Du kan transkribere det uten å nøle.

  Et annet poeng er at det ikke er nødvendig å konvertere videofiler til lydfiler .

  Et annet poeng er at det ikke er nødvendig å konvertere videofiler til lydfiler, det er ikke nødvendig å konvertere videofiler til lydfiler. Det er ikke nødvendig å konvertere videofiler til lydfiler Det er ikke nødvendig å konvertere videofiler til lydfiler. Et annet poeng er at det ikke er nødvendig å konvertere videofiler til lydfiler.

  Hvis du enkelt vil transkribere ved hjelp av AI uten å måtte bekymre deg for filformater, anbefaler vi Mr. Transcription.

  Hvis du enkelt vil transkribere ved hjelp av AI uten å måtte bekymre deg for filformater, anbefaler vi Mr. Transcription. Hvis du enkelt vil transkribere ved hjelp av AI uten å måtte bekymre deg for filformater, anbefaler vi Mr. Transcription. Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå →

  Jeg vil ta referatet fra møtet.

  Jeg vil ta referatet fra møtet. Jeg vil ta referatet fra møtet.

  Møtetranskripsjon

  MøtetranskripsjonMøtetranskripsjon

  Hvis du får lyddata fra et møte og ønsker å transkribere dem, anbefaler vi "Mr. Transkripsjon" !

  Hvis du får lyddata fra et møte og ønsker å transkribere det, får du lyddata fra et møte og ønsker å transkribere det, vi anbefaler "Mr. Transkripsjon" "Mr. Transkripsjon" ! Hvis du får lyddata fra et møte og du får lyddata fra et møte og ønsker å transkribere det, anbefaler vi "Mr. Transkripsjon" "Mr. Transkripsjon" og "Mr. Transkripsjon"!

  Som jeg nevnte ovenfor, støtter ``Transkripsjon'' ikke bare lyddata, men også videodata , så når du vil transkribere en video av en forelesning eller konferanse, trenger du ikke å bekymre deg for å konvertere videofilen til en lydfil . Det koster ingenting.

  Som jeg nevnte ovenfor, støtter ``Transkripsjon'' ikke bare lyddata, men også videodata , så når du vil transkribere en video av en forelesning eller konferanse, trenger du ikke å bekymre deg for å konvertere videofilen til en lydfil . Det koster ingenting. , så når du vil transkribere en video av en forelesning eller konferanse, trenger du ikke å bekymre deg for å konvertere videofilen til en lydfil. Det koster ingenting. Som jeg nevnte ovenfor, støtter ``Transkripsjon'' ikke bare lyddata, men også videodata , så når du vil transkribere en video av en forelesning eller konferanse, trenger du ikke å bekymre deg for å konvertere videofilen til en lydfil . Det koster ingenting. , så når du vil transkribere en video av en forelesning eller konferanse, trenger du ikke å bekymre deg for å konvertere videofilen til en lydfil. Det koster ingenting. Når du vil transkribere en video av en forelesning eller konferanse, trenger du ikke å bekymre deg for å konvertere videofilen til en lydfil.

  Et annet godt alternativ er ``Voice Rep Pro.''
  I tillegg, hvis du deltar i møtet selv, er ``User Local Audio Minute System'' også praktisk.

  Et annet godt alternativ er ``Voice Rep Pro.''
  I tillegg, hvis du deltar i møtet selv, er ``User Local Audio Minute System'' også praktisk. Et annet godt alternativ er ``Voice Rep Pro.''
  I tillegg, hvis du deltar i møtet selv, er ``User Local Audio Minute System'' også praktisk.

  Hvis du ikke har tid til å transkribere for hånd, er det lurt å bruke en outsourcing-tjeneste som Koerabo.

  Hvis du ikke har tid til å transkribere for hånd, er det lurt å bruke en outsourcing-tjeneste som Koerabo. Hvis du ikke har tid til å transkribere for hånd, er det lurt å bruke en outsourcing-tjeneste som Koerabo.

  Hvor mye er markedsprisen for outsourcing for lydtranskripsjon? [Forklaring av tips for å be om billige forespørsler]|Transkripsjon

  Hvor mye er markedsprisen for outsourcing for lydtranskripsjon? [Forklaring av tips for å be om billige forespørsler]|Transkripsjon Hvor mye er markedsprisen for outsourcing for lydtranskripsjon? [Forklaring av tips for å be om billige forespørsler]|Transkripsjon Hvor mye er markedsprisen for outsourcing for lydtranskripsjon? [Forklaring av tips om hvordan du bestiller billig] | Mr. Transkripsjon Hvor mye er markedsprisen for outsourcing for lydtranskripsjon? [Forklaring av tips om hvordan du bestiller billig] | Mr. Transkripsjon Hvor mye er markedsprisen for outsourcing for lydtranskripsjon? [Forklaring av tips for å be om billige forespørsler]|Transkripsjon

  Jeg ønsker å transkribere intervjuet

  Jeg vil transkribere intervjuet Jeg vil transkribere intervjuet

  Hvis du vil bruke smarttelefonen som taleopptaker mens du samtidig tar opp og transkriberer i sanntid, er ``Texter'' og ``Notta'' nyttige.

  Hvis du vil bruke smarttelefonen din som taleopptaker mens du samtidig tar opp og transkriberer i sanntid, er ``Texter'' ``Texter'' og ``Notta'' ``Notta'' nyttige. Hvis du vil bruke smarttelefonen din som en stemmeopptaker mens du samtidig tar opp og transkriberer i sanntid, ``Texter'' ``Texter'', ``Texter'' , ``Notta'' , ``Notta'', og ``Notta''er nyttige.

  Hvis du ønsker å klargjøre en separat IC-opptaker, er ``AutoMemo'', som kommer som et sett med en transkripsjonstjeneste, perfekt (merk at det følger med maskinvaren som et sett).

  Hvis du ønsker å klargjøre en separat IC-opptaker, er ``AutoMemo'', som kommer som et sett med en transkripsjonstjeneste, perfekt (merk at det følger med maskinvaren som et sett). Hvis du ønsker å klargjøre en separat IC-opptaker, er ``AutoMemo'', som kommer som et sett med en transkripsjonstjeneste, perfekt (merk at det følger med maskinvaren som et sett).

  intervju

  intervjuintervju

  Som med minutter, hvis du bare får lyddata, prøv å bruke `` Mr. Transkripsjon.''

  Som med minutter, hvis du bare får lyddata, prøv å bruke `` Mr. Transkripsjon.'' Som med minutter, hvis du bare får lyddata, prøv å bruke ``Mr. Transkripsjon.'' Som med minutter, hvis du bare får lyddata, prøv å bruke ``Mr. Transkripsjon.'' Som med minutter, hvis du bare får lyddata, prøv å bruke ``Mr. Transkripsjon.'' Som med minutter, hvis du bare får lyddata, prøv å bruke ``Mr. Transkripsjon.''

  Jeg vil bruke det som et talememo

  Jeg vil bruke det som et talememo Jeg vil bruke det som et talememo

  Blant andre apper og tjenester enn standard smarttelefontalememoer, anbefaler vi ``Texter'' og ``Edivoice'' hvis du enkelt vil ta talememoer mens du er på farten.

  Blant andre apper og tjenester enn standard smarttelefontalememoer, anbefaler vi ``Texter'' og ``Edivoice'' hvis du enkelt vil ta talememoer mens du er på farten. Blant andre apper og tjenester enn standard smarttelefontalememoer, anbefaler vi ``Texter'' og ``Edivoice'' hvis du enkelt vil ta talememoer mens du er på farten.

  Texter er også kompatibel med Apple Watch, slik at du kan ta opp talememoer selv når smarttelefonen er i lommen eller vesken.

  Texter er også kompatibel med Apple Watch, slik at du kan ta opp talememoer selv når smarttelefonen er i lommen eller vesken. Texter er også kompatibel med Apple Watch, slik at du kan ta opp talememoer selv når smarttelefonen er i lommen eller vesken.

  Hvis du vil sette deg ned foran datamaskinen og legge inn en viss mengde tekst med stemmen, kan det hende du synes det er praktisk å bruke ``Voice Rep Pro,'' som har en innebygd editor som også inkluderer korrekturlesingsverktøy.

  Hvis du vil sette deg ned foran datamaskinen og legge inn en viss mengde tekst med stemmen, kan det hende du synes det er praktisk å bruke ``Voice Rep Pro,'' som har en innebygd editor som også inkluderer korrekturlesingsverktøy. Hvis du vil sette deg ned foran datamaskinen og legge inn en viss mengde tekst med stemmen, kan det hende du synes det er praktisk å bruke ``Voice Rep Pro,'' som har en innebygd editor som også inkluderer korrekturlesingsverktøy.

  Hvis du bare vil spille inn noe, er en standard talememo- eller opptaksapp for smarttelefon faktisk tilstrekkelig.
  Hvis du vil transkribere den ved hjelp av en ekstern tjeneste, kan du laste opp filen til Mr. Transcription .

  Hvis du bare vil spille inn noe, er en standard talememo- eller opptaksapp for smarttelefon faktisk tilstrekkelig. Hvis du bare vil spille inn noe, er en standard talememo- eller opptaksapp for smarttelefon faktisk tilstrekkelig.
  Hvis du vil transkribere den ved hjelp av en ekstern tjeneste, kan du laste opp filen til Mr. Transcription laste opp filen til Mr. Transcription Mr. Transcription . Hvis du bare vil spille inn noe, er en standard talememo- eller opptaksapp for smarttelefon faktisk tilstrekkelig. Hvis du bare vil spille inn noe, er en standard talememo- eller opptaksapp for smarttelefon faktisk tilstrekkelig. Hvis du bare vil spille inn noe, er en standard talememo- eller opptaksapp for smarttelefon faktisk tilstrekkelig.
  Etter det, hvis du ønsker å transkribere ved hjelp av en ekstern tjeneste, er det en god idé å laste opp filen til ``Mr. Transkripsjon'' og last opp filen til "Mr. Transkripsjon'' ``Mr. Transkripsjon'' og last opp filen til ``Mr. Transkripsjon''.

  Jeg ønsker å transkribere engelsk lyd

  Jeg vil transkribere engelsk lyd Jeg vil transkribere engelsk lyd

  "Mr. Transcription" støtter 100 forskjellige språk, inkludert engelsk!

  "Mr. Transcription" støtter 100 forskjellige språk, inkludert engelsk! "Mr. Transcription" "Mr. Transcription" støtter 100 forskjellige språk, inkludert engelsk! "Mr. Transcription" støtter 100 forskjellige språk, inkludert engelsk! "Mr. Transcription" "Mr. Transcription" støtter 100 forskjellige språk, inkludert engelsk! ``Mr. Transkripsjon'' ` ``Mr. Transkripsjon'' ` `Mr. Transkripsjon'' støtter 100 forskjellige språk, inkludert engelsk!

  Otter er et verktøy som spesialiserer seg på engelsk lydtranskripsjon .
  Andre verktøy som hevder å være kompatible med engelsk, for eksempel Notta, er også et godt alternativ.
  Notta støtter mange språk og har en innebygd oversettelsesfunksjon, så den egner seg også for de som ønsker å bruke den som et språklæringsverktøy.

  Otter er et verktøy som spesialiserer seg på engelsk lydtranskripsjon et verktøy som spesialiserer seg på engelsk lydtranskripsjon.
  Andre verktøy som hevder å være kompatible med engelsk, for eksempel Notta, er også et godt alternativ.
  Notta støtter mange språk og har en innebygd oversettelsesfunksjon, så den egner seg også for de som ønsker å bruke den som et språklæringsverktøy. Et verktøy som spesialiserer seg på engelsk lydtranskripsjon Et verktøy som spesialiserer seg på engelsk lydtranskripsjon Et verktøy som spesialiserer seg på engelsk lydtranskripsjon er ``Otter''.
  Andre verktøy som hevder å være kompatible med engelsk, for eksempel Notta, er også et godt alternativ.
  Notta støtter mange språk og har en innebygd oversettelsesfunksjon, så den egner seg også for de som ønsker å bruke den som et språklæringsverktøy.

  Jeg vil bruke den i et offline miljø

  Jeg vil bruke det i et frakoblet miljø Jeg vil bruke det i et frakoblet miljø

  frakoblet miljø

  frakoblet miljøfrakoblet miljø

  Nesten alle nyere transkripsjonstjenester, inkludert verktøyene som ble introdusert denne gangen, bruker AI til å konvertere tale til tekst i skyen, så de kan ikke brukes på steder uten internettforbindelse.

  Nesten alle nyere transkripsjonstjenester, inkludert verktøyene som ble introdusert denne gangen, bruker AI til å konvertere tale til tekst i skyen, så de kan ikke brukes på steder uten internettforbindelse. Nesten alle nyere transkripsjonstjenester, inkludert verktøyene som ble introdusert denne gangen, bruker AI til å konvertere tale til tekst i skyen, så de kan ikke brukes på steder uten internettforbindelse. Nesten alle nyere transkripsjonstjenester, inkludert verktøyene som ble introdusert denne gangen, bruker AI til å konvertere tale til tekst i skyen, så de kan ikke brukes på steder uten internettforbindelse. Nesten alle nyere transkripsjonstjenester, inkludert verktøyene som ble introdusert denne gangen, bruker AI til å konvertere tale til tekst i skyen, så de kan ikke brukes på steder uten internettforbindelse. Nesten alle transkripsjonstjenester i disse dager bruker AI for å konvertere tale til tekst i skyen, så de kan ikke brukes på steder uten internettforbindelse.

  *For manuelle transkripsjonstjenester utveksles lyddata hovedsakelig via internett.

  *For manuelle transkripsjonstjenester utveksles lyddata hovedsakelig via internett. *For manuelle transkripsjonstjenester utveksles lyddata hovedsakelig via internett.

  Hvis du ønsker å utføre transkripsjonsarbeid i et miljø der du ikke kan koble til Internett,

  Hvis du ønsker å utføre transkripsjonsarbeid i et miljø der du ikke kan koble til Internett, Hvis du ønsker å utføre transkripsjonsarbeid i et miljø der du ikke kan koble til Internett,
  • Frakoblet miljø: Opptak, tekstkorrigering, etc.
  • Nettmiljø: Automatisk transkripsjon kun når koblet til internett
 • Frakoblet miljø: Opptak, tekstkorrigering, etc.
 • Frakoblet miljø: Opptak, tekstkorrigering, etc.
 • Nettmiljø: Automatisk transkripsjon kun når koblet til internett
 • Nettmiljø: Automatisk transkripsjon kun når koblet til internett
 • Frakoblet miljø: Opptak, tekstkorrigering, etc.
 • Frakoblet miljø: Opptak, tekstkorrigering osv. Frakoblet miljø: Opptak, tekstkorrigering osv.
 • Nettmiljø: Automatisk transkripsjon kun når koblet til internett
 • Nettmiljø: Automatisk transkripsjon kun når koblet til internett Nettmiljø: Automatisk transkripsjon kun når koblet til internett

  Det er nødvendig å bruke dem riktig.

  Det er nødvendig å bruke dem riktig. Det er nødvendig å bruke dem riktig.

  Vi anbefaler å ta opp med en IC-opptaker eller smarttelefon i et frakoblet miljø, og når du kan koble til internett, bruk en AI-transkripsjonstjeneste som Mr. Transcription .

  Vi anbefaler å ta opp med en IC-opptaker eller smarttelefon i et frakoblet miljø, og når du kan koble til internett, bruk en AI-transkripsjonstjeneste som Mr. Transcription . Vi anbefaler å ta opp med en IC-opptaker eller smarttelefon i et frakoblet miljø, og når du kan koble til internett, bruk en AI-transkripsjonstjeneste som Mr. Transcription Mr. Transcription . Vi anbefaler å ta opp med en IC-opptaker eller smarttelefon i et frakoblet miljø, og når du kan koble til Internett, bruk en AI-transkripsjonstjeneste som "Mr. Transkripsjon.'' I et offline miljø, ta opp med en IC-opptaker eller smarttelefon. Vi anbefaler å ta opp med en IC-opptaker eller smarttelefon i et frakoblet miljø, og når du kan koble til Internett, bruk en AI-transkripsjonstjeneste som "Mr. Transkripsjon.'' ``Mr. Transkripsjon.'' I et offline miljø, ta opp med en IC-opptaker eller smarttelefon. Hvis du kan koble til Internett, bruk en AI-transkripsjonstjeneste som "Mr. Transkripsjon'' ``Mr. Transkripsjon'' eller ''Mr. Transkripsjon.''

  Alternativt kan du anskaffe eksisterende lager av frittstående programvare som Dragon Speech eller AmiVoice SP2, som for tiden er avviklet.

  Alternativt kan du anskaffe eksisterende lager av frittstående programvare frittstående programvare som Dragon Speech eller AmiVoice SP2, som for tiden er avviklet. Alternativt er ett alternativ å anskaffe eksisterende beholdning av frittstående programvare frittstående programvare som Dragon Speech og AmiVoice SP2, som for tiden er avviklet.

  Typer transkripsjonsverktøy

  Typer transkripsjonsverktøy Typer transkripsjonsverktøy

  Vi har introdusert ulike typer transkripsjonsverktøy, inkludert de som kan brukes gratis, og anbefalinger for hver scene.
  La oss herfra se nærmere på funksjonene til transkripsjonsverktøyet .

  Vi har introdusert ulike typer transkripsjonsverktøy, inkludert de som kan brukes gratis, og anbefalinger for hver scene.
  La oss herfra se nærmere på funksjonene til transkripsjonsverktøyet funksjonene til transkripsjonsverktøyet . Vi har introdusert ulike typer transkripsjonsverktøy, inkludert de som kan brukes gratis, og anbefalinger for hver scene.
  La oss herfra se nærmere på funksjonene til transkripsjonsverktøyet. La oss se funksjonene til transkripsjonsverktøyet. La oss ta en titt på funksjonene til transkripsjonsverktøyet.
  hund
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  hund
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  KOMMENTAR 1
  hund
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  hund
  hund
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det? AVSLUTT KOMMENTAR 1
  hund
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  KOMMENTAR 1
  hund
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  hund
  hund
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det? SLUTT KOMMENTAR 1 KOMMENTAR 1
  hund
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  hund
  hund
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  hund
  hundhund
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det?
  Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det? Hvilke typer transkripsjonsverktøy finnes det? AVSLUTT KOMMENTAR 1

  Det finnes flere klassifikasjoner, inkludert AI og manuelle metoder, web- og PC/smarttelefon-apper, men hva er forskjellene?

  Det finnes flere klassifikasjoner, inkludert AI og manuelle metoder, web- og PC/smarttelefon-apper, men hva er forskjellene? Det finnes flere klassifikasjoner, inkludert AI og manuelle metoder, web- og PC/smarttelefon-apper, men hva er forskjellene?

  AI-transkripsjon og manuell transkripsjon

  AI-transkripsjon og manuell transkripsjon AI-transkripsjon og manuell transkripsjon

  AI-transkripsjon og manuell transkripsjon

  AI-transkripsjon og manuell transkripsjonAI-transkripsjon og manuell transkripsjon

  En av klassifiseringene av transkripsjon er om den er ``transkribert av AI'' eller ``transkribert for hånd ved hjelp av et tastatur.''

  En av klassifiseringene av transkripsjon er om den er ``transkribert av AI'' eller ``transkribert for hånd ved hjelp av et tastatur.'' den er ``transkribert av AI'' eller ``transkribert for hånd ved hjelp av et tastatur.'' En av klassifikasjonene for transkripsjon er ``transkripsjon med AI'', ``transkripsjon med menneskelige hender ved hjelp av et tastatur'', ``transkripsjon er ``transkripsjon med AI'', ``transkripsjon med menneskelige hender ved bruk av et tastatur'' , ``transkripsjon med AI'', eller ``transkripsjon med menneskelige hender ved hjelp av et tastatur''. Det kan være tilfelle.

  De fleste verktøyene og tjenestene som ble introdusert denne gangen er AI-transkripsjonstjenester.
  Blant tjenestene jeg introduserte, er ``Koerabo'' en tjeneste der forfattere transkriberer tekst.

  De fleste verktøyene og tjenestene som ble introdusert denne gangen er AI-transkripsjonstjenester. De fleste verktøyene og tjenestene som ble introdusert denne gangen er AI-transkripsjonstjenester.
  Blant tjenestene jeg introduserte, er ``Koerabo'' en tjeneste der forfattere transkriberer tekst. De fleste verktøyene og tjenestene som ble introdusert denne gangen er AI-transkripsjonstjenester. De fleste verktøyene og tjenestene som ble introdusert denne gangen er AI-transkripsjonstjenester. De fleste verktøyene og tjenestene som ble introdusert denne gangen er AI-transkripsjonstjenester.
  Blant tjenestene jeg introduserte, er ``Koerabo'' en tjeneste der forfattere transkriberer tekst.

  Det føles som om spredningen av AI skrider frem på en gang, med Stable Diffusion (bildegenerering AI) i 2022 og ChatGPT i 2023.
  Selvfølgelig er AI den største grunnen til at høykvalitets transkripsjonstjenester blir mer tilgjengelige.

  Det føles som om spredningen av AI skrider frem på en gang, med Stable Diffusion (bildegenerering AI) i 2022 og ChatGPT i 2023.
  Selvfølgelig er AI den største grunnen til at høykvalitets transkripsjonstjenester blir mer tilgjengelige. Selvfølgelig er AI den største grunnen til at høykvalitets transkripsjonstjenester blir mer tilgjengelige. Det føles som om spredningen av AI skrider frem på en gang, med Stable Diffusion (bildegenerering AI) i 2022 og ChatGPT i 2023.
  Selvfølgelig er AI den største grunnen til at høykvalitets transkripsjonstjenester blir mer tilgjengelige. Selvfølgelig er AI den største grunnen til at høykvalitets transkripsjonstjenester blir mer tilgjengelige. Selvfølgelig er AI den største grunnen til at høykvalitets transkripsjonstjenester blir mer tilgjengelige.

  Allerede før det eksisterte muligheten til å transkribere lydfiler på en datamaskin.
  Men inntil AI ble utbredt de siste årene, kan det sies at det manglet praktisk .
  Noen av dere har kanskje prøvd taleinndata på en gammel datamaskin og funnet den ubrukelig.

  Allerede før det eksisterte muligheten til å transkribere lydfiler på en datamaskin.
  Men inntil AI ble utbredt de siste årene, kan det sies at det manglet praktisk inntil AI ble utbredt de siste årene, kan det sies at det manglet praktisk .
  Noen av dere har kanskje prøvd taleinndata på en gammel datamaskin og funnet den ubrukelig. Allerede før det eksisterte muligheten til å transkribere lydfiler på en datamaskin.
  Men inntil AI ble utbredt de siste årene, manglet det praktisk. Inntil AI ble utbredt de siste årene, manglet det praktisk. Inntil AI ble utbredt de siste årene, kan det sies at det manglet praktisk.
  Noen av dere har kanskje prøvd taleinndata på en gammel datamaskin og funnet den ubrukelig.

  skriv med tastatur

  skriv med tastaturskriv med tastatur

  Så tidligere, hvis du ønsket å transkribere noe, hadde du ikke noe annet valg enn å fortsette å skrive på tastaturet mens du lyttet til lydfilen.
  Tar du deg tid til å transkribere det selv, eller betaler du en profesjonell for å gjøre det for deg?
  I begge tilfeller ble sluttresultatet at en person skrev på et tastatur.

  Så tidligere, hvis du ønsket å transkribere noe, hadde du ikke noe annet valg enn å fortsette å skrive på tastaturet mens du lyttet til lydfilen.
  Tar du deg tid til å transkribere det selv, eller betaler du en profesjonell for å gjøre det for deg?
  I begge tilfeller ble sluttresultatet at en person skrev på et tastatur. Så tidligere, hvis du ønsket å transkribere noe, hadde du ikke noe annet valg enn å fortsette å skrive på tastaturet mens du lyttet til lydfilen.
  Tar du deg tid til å transkribere det selv, eller betaler du en profesjonell for å gjøre det for deg?
  I begge tilfeller ble sluttresultatet at en person skrev på et tastatur.

  Men ikke nå!
  Høykvalitets transkripsjon, inkludert "Mr. Transkripsjon'', er gratis - tilgjengelig til en svært rimelig pris!

  Men ikke nå! Men ikke nå!
  Høykvalitets transkripsjon, inkludert "Mr. Transkripsjon'', er gratis - tilgjengelig til en svært rimelig pris! Høykvalitets transkripsjon, inkludert "Mr. Transkripsjon'', ''Mr. Transkripsjon'', er gratis - tilgjengelig til en svært rimelig pris! Men ikke nå! Men ikke nå! Men ikke nå!
  Høykvalitets transkripsjon, inkludert "Mr. Transkripsjon'', er gratis - tilgjengelig til en svært rimelig pris! Høykvalitets transkripsjon, inkludert "Mr. Transkripsjon'', ''Mr. Transkripsjon'', er gratis - tilgjengelig til en svært rimelig pris! ``Mr. Transkripsjon'' ``Mr. Transkripsjon'' ``Mr. Transkripsjon'' og andre transkripsjoner av høy kvalitet er gratis - tilgjengelig til en svært rimelig pris!

  Transkripsjon er et av områdene som drar mest nytte av kunstig intelligens .
  Hvis du bare kjenner gammel transkripsjonsprogramvare, prøv den og du vil bli overrasket over ytelsen!

  Transkripsjon er et av områdene som drar mest nytte av AI, områdene som drar mest nytte av AI.
  Hvis du bare kjenner gammel transkripsjonsprogramvare, prøv den og du vil bli overrasket over ytelsen! Transkripsjon er et av feltene som drar mest nytte av AI som drar mest nytte av AI.
  Hvis du bare kjenner gammel transkripsjonsprogramvare, prøv den og du vil bli overrasket over ytelsen!

  Vennligst prøv transkripsjon gratis.

  Vennligst prøv transkripsjon gratis. Vennligst prøv transkripsjon gratis.

  Miljø for transkripsjon (web/PC/smarttelefon)

  Miljø for transkripsjon (web/PC/smarttelefon) Miljø for transkripsjon (web/PC/smarttelefon)

  Deretter er typen miljø der transkripsjon utføres en annen klassifisering.
  Forskjellen er om du gjør det på nettet, en PC-app eller en smarttelefon-app .

  Deretter er typen miljø der transkripsjon utføres en annen klassifisering.
  Forskjellen er om du gjør det på nettet, en PC-app eller en smarttelefonapp, enten du gjør det på nettet, en PC-app eller en smarttelefonapp. Deretter er typen miljø der transkripsjon utføres en annen klassifisering.
  Forskjellen er om du gjør det på nettet, en PC-app eller en smarttelefonapp. Gjør du det på nettet, en PC-app eller en smarttelefonapp. Gjør du det på nettet, en PC-app , eller en smarttelefonapp?

  Tidligere ble det ofte gjort å gjenkjenne og transkribere tale ved å installere en app (programvare) på en PC.
  Ting har imidlertid endret seg nå som AI-transkripsjon har blitt utbredt.

  Tidligere ble det ofte gjort å gjenkjenne og transkribere tale ved å installere en app (programvare) på en PC.
  Ting har imidlertid endret seg nå som AI-transkripsjon har blitt utbredt. Tidligere ble det ofte gjort å gjenkjenne og transkribere tale ved å installere en app (programvare) på en PC.
  Ting har imidlertid endret seg nå som AI-transkripsjon har blitt utbredt.

  AI-transkripsjon brukes hovedsakelig fra nettet

  AI-transkripsjon brukes hovedsakelig fra nettet AI-transkripsjon brukes hovedsakelig fra nettet

  Nå som AI-transkripsjonstjenester har blitt utbredt, er de mest brukte tjenestene nettet, det vil si tjenester som brukes i nettlesere som Chrome, Safari og Edge.

  Nå som AI-transkripsjonstjenester har blitt utbredt, er de mest brukte tjenestene nettet, det vil si tjenester som brukes i nettlesere som Chrome, Safari og Edge. de mest brukte tjenestene er nettet, det vil si tjenester som brukes i nettlesere som Chrome, Safari og Edge. Nå som AI-transkripsjonstjenester har blitt utbredt, er de mest brukte tjenestene nettet, det vil si tjenester som brukes i nettlesere som Chrome, Safari og Edge. de mest brukte tjenestene er nettet, det vil si tjenester som brukes i nettlesere som Chrome, Safari og Edge. De mest brukte tjenestene er nettet, dvs. tjenester som brukes i nettlesere som Chrome, Safari og Edge.

  Tjenester som brukes på nettet er mainstream

  Tjenester som brukes på nettet er mainstreamTjenester som brukes på nettet er mainstream

  For eksempel med `` Mr. Transkripsjon'', alt du trenger å gjøre er å åpne toppsiden og laste opp filer som lyd og video!

  For eksempel med `` Mr. Transkripsjon'', ''Mr. Transkripsjon'', alt du trenger å gjøre er å åpne toppsiden og laste opp filer som lyd og video! For eksempel, `` Mr. Transkripsjon'' ``Mr. Transkripsjon'' Med ``Mr. Transkripsjon'', alt du trenger å gjøre er å åpne toppsiden og laste opp filer som lyd og video!

  På denne måten brukes mange AI-transkripsjonstjenester ved å åpne tjenestens nettside i en nettleser .

  På denne måten brukes mange AI-transkripsjonstjenester ved å åpne tjenestens nettside i en nettleser mange AI-transkripsjonstjenester brukes ved å åpne tjenestens nettside i en nettleser. På denne måten brukes mange AI-transkripsjonstjenester ved å åpne tjenestenettstedet i en nettleser.Mange mange AI-transkripsjonstjenester brukes ved å åpne tjenestenettstedet i en nettleser.Mange AI-transkripsjonstjenester brukes ved å åpne tjenestenettstedet i en nettleser.

  Den største grunnen til at mange AI-transkripsjoner gjøres i et nettmiljø, er at det kreves en datamaskin med høy ytelse for å bruke avansert AI .
  Noen entusiaster kjører ulike typer AI på PC-er med høy ytelse hjemme, men ikke alle AI-er kan kjøres på PC-er som kan installeres hjemme.
  Dessuten, selv om AI skulle fungere på hjemme-PC-en din, ville du ikke kunne importere lyddataene til hjemme-PC-en hvis du vil transkribere den for jobb.

  Den største grunnen til at mange AI-transkripsjoner gjøres i et nettmiljø, er at en datamaskin med høy ytelse kreves for å bruke avansert AI, en datamaskin med høy ytelse kreves for å bruke avansert AI.
  Noen entusiaster kjører ulike typer AI på PC-er med høy ytelse hjemme, men ikke alle AI-er kan kjøres på PC-er som kan installeres hjemme.
  Dessuten, selv om AI skulle fungere på hjemme-PC-en din, ville du ikke kunne importere lyddataene til hjemme-PC-en hvis du vil transkribere den for jobb. Den største grunnen til at mange AI-transkripsjoner gjøres i et nettmiljø er at for å bruke avansert AI trenger du en datamaskin med høy ytelse. For å bruke avansert AI trenger du en datamaskin med høy ytelse. For å bruke avansert AI, trenger du en datamaskin med høy ytelse.
  Noen entusiaster kjører ulike typer AI på PC-er med høy ytelse hjemme, men ikke alle AI-er kan kjøres på PC-er som kan installeres hjemme.
  Dessuten, selv om AI skulle fungere på hjemme-PC-en din, ville du ikke kunne importere lyddataene til hjemme-PC-en hvis du vil transkribere den for jobb.

  På den annen side, hvis du laster opp en lydfil til en kraftig datamaskin over Internett, er ytelsen til hjemmedatamaskinen irrelevant.

  På den annen side, hvis du laster opp en lydfil til en kraftig datamaskin over Internett, er ytelsen til hjemmedatamaskinen irrelevant. På den annen side, hvis du laster opp en lydfil til en kraftig datamaskin over Internett, er ytelsen til hjemmedatamaskinen irrelevant. På den annen side, hvis du laster opp en lydfil til en kraftig datamaskin over Internett, er ytelsen til hjemmedatamaskinen irrelevant. På den annen side, hvis du laster opp en lydfil til en kraftig datamaskin over Internett, er ytelsen til hjemmedatamaskinen irrelevant. På den annen side, hvis du laster opp en lydfil til en kraftig datamaskin over Internett, er ytelsen til hjemmedatamaskinen irrelevant.

  Kan brukes i alle nettmiljøer

  Kan brukes i alle nettmiljøer Kan brukes i alle nettmiljøer

  Det er også en annen fordel med å bruke transkripsjonstjenester fra nettet!

  Det er også en annen fordel med å bruke transkripsjonstjenester fra nettet! Det er også en annen fordel med å bruke transkripsjonstjenester fra nettet!

  Dette betyr at du kan bruke den i alle miljøer, enten det er en PC eller en smarttelefon .

  Dette betyr at du kan bruke den i alle miljøer, enten det er en PC eller en smarttelefon, du kan bruke den i alle miljøer, enten det er en PC eller en smarttelefon. Det betyr at du kan bruke den uten å endre i et hvilket som helst miljø, enten det er en PC eller en smarttelefon. Du kan bruke den, du kan bruke den uten å endre i hvilket som helst miljø, enten det er en PC eller en smarttelefon. Du kan bruke den uten å endre i noen miljø, enten det er en PC eller en smarttelefon.

  Kan brukes på PC eller smarttelefon

  Kan brukes på PC eller smarttelefonKan brukes på PC eller smarttelefon

  For eksempel , hvis du tar opp med smarttelefonen mens du er på farten, kan du laste den opp til en AI-transkripsjonstjeneste fra nettleseren din.
  Når du kommer tilbake til kontoret, sjekk transkripsjonsresultatene på datamaskinen .
  Du kan enkelt bruke det slik.

  For eksempel , hvis du tar opp med smarttelefonen mens du er på farten, kan du laste den opp til en AI-transkripsjonstjeneste fra nettleseren din. , hvis du tar opp med smarttelefonen mens du er på farten, kan du laste den opp til en AI-transkripsjonstjeneste fra nettleseren din.
  Når du kommer tilbake til kontoret, sjekk transkripsjonsresultatene på datamaskinen Når du kommer tilbake til kontoret, sjekk transkripsjonsresultatene på datamaskinen.
  Du kan enkelt bruke det slik. For eksempel , hvis du tar opp med smarttelefonen mens du er på farten, kan du laste den opp til en AI-transkripsjonstjeneste fra nettleseren din. , hvis du tar opp med smarttelefonen mens du er på farten, kan du laste den opp til en AI-transkripsjonstjeneste fra nettleseren din. Ta opp med smarttelefonen mens du er på farten og last den opp til AI-transkripsjonstjenesten fra nettleseren din.
  Når du kommer tilbake til kontoret, sjekk transkripsjonsresultatene fra datamaskinen. Når Når du kommer tilbake til kontoret, sjekk transkripsjonsresultatene fra datamaskinen. Når du kommer tilbake til kontoret, sjekk transkripsjonsresultatene fra datamaskinen.
  Du kan enkelt bruke det slik.

  Det tar selvfølgelig ikke mye tid å installere.

  Det tar selvfølgelig ikke mye tid å installere. Det tar selvfølgelig ikke mye tid å installere.

  Hvis du for øyeblikket bruker en transkripsjonstjeneste , anbefaler vi å bruke en nettjeneste som "Mr. Transkripsjon'' !

  Hvis du for øyeblikket bruker en transkripsjonstjeneste , anbefaler vi å bruke en nettjeneste som "Mr. Transkripsjon'' ! , anbefaler vi å bruke en nettjeneste som "Mr. Transkripsjon'' ``Mr. Transkripsjon''! Hvis du for øyeblikket bruker en transkripsjonstjeneste , anbefaler vi å bruke en nettjeneste som "Mr. Transkripsjon'' ! , anbefaler vi å bruke en nettjeneste som "Mr. Transkripsjon'' ``Mr. Transkripsjon''! Vi anbefaler å bruke nettjenester som "Mr. Transkripsjon'' ``Mr. Transkripsjon'' og ''Mr. Transkripsjon''!

  Last opp eller sanntid?

  Last opp eller sanntid? Last opp eller sanntid?

  Et siste poeng: om du laster opp en lydfil og transkriberer den, eller om det du sier blir transkribert i sanntid, avhenger av tjenesten.

  Et siste poeng: om du laster opp en lydfil og transkriberer den, eller om det du sier blir transkribert i sanntid om du laster opp en lydfil og transkriberer den, eller om det du sier blir transkribert i sanntid, avhenger av tjenesten. Til slutt, ett poeng til: Enten laster du opp en lydfil og transkriberer den, eller så blir innholdet du snakker transkribert i sanntid. Du kan enten laste opp en lydfil og transkribere den, eller så blir innholdet du snakker transkribert i ekte time.Du kan laste opp en lydfil og transkribere den, eller du transkribere innholdet du snakker i sanntid. Det avhenger av tjenesten.

  Transkripsjonstid

  TranskripsjonstidTranskripsjonstid

  Forskjellen mellom en opplastingstjeneste og en sanntidstjeneste er tiden det tar å fullføre transkripsjonen .
  Selvfølgelig, med sanntids transkripsjonstjenester, fullføres transkripsjonen i det øyeblikket møtet avsluttes.
  På den annen side, med transkripsjonstjenester som krever opplasting, uansett hvor raskt opptaket fullføres, tar det tid å laste opp og vente på at prosessen er ferdig.

  Forskjellen mellom en opplastingstjeneste og en sanntidstjeneste er tiden det tar å fullføre transkripsjonen er tiden det tar å fullføre transkripsjonen .
  Selvfølgelig, med sanntids transkripsjonstjenester, fullføres transkripsjonen i det øyeblikket møtet avsluttes.
  På den annen side, med transkripsjonstjenester som krever opplasting, uansett hvor raskt opptaket fullføres, tar det tid å laste opp og vente på at prosessen er ferdig. Forskjellen mellom opplastede tjenester og sanntidstjenester er tiden det tar å fullføre transkripsjon og fullstendig transkripsjon .
  Selvfølgelig, med sanntids transkripsjonstjenester, fullføres transkripsjonen i det øyeblikket møtet avsluttes.
  På den annen side, med transkripsjonstjenester som krever opplasting, uansett hvor raskt opptaket fullføres, tar det tid å laste opp og vente på at prosessen er ferdig.

  derimot.
  Du må vurdere hvor stor tidsforskjell det vil være i faktisk bruk.
  For eksempel, når det gjelder referater eller intervjuer, for å oppsummere dem i sin endelige form, er det nødvendig å sjekke transkripsjonen for feil, kanji-konvertering og feil i egennavn.
  Denne innsatsen er også nødvendig for sanntidstranskripsjon.

  derimot.
  Du må vurdere hvor stor tidsforskjell det vil være i faktisk bruk. Du må vurdere hvor stor tidsforskjell det vil være i faktisk bruk.
  For eksempel, når det gjelder referater eller intervjuer, for å oppsummere dem i sin endelige form, er det nødvendig å sjekke transkripsjonen for feil, kanji-konvertering og feil i egennavn. For eksempel, når det gjelder referater eller intervjuer, for å oppsummere dem i sin endelige form, er det nødvendig å sjekke transkripsjonen for feil, kanji-konvertering og feil i egennavn.
  Denne innsatsen er også nødvendig for sanntidstranskripsjon. Denne innsatsen er også nødvendig for sanntidstranskripsjon. derimot.
  Du må vurdere hvor stor tidsforskjell det vil være i faktisk bruk. Du må vurdere hvor stor tidsforskjell det vil være i faktisk bruk. Du må vurdere hvor stor tidsforskjell det vil være i faktisk bruk.
  For eksempel, for å oppsummere møtereferater og intervjuer i sin endelige form, er det nødvendig å sjekke det transkriberte innholdet for feil, kanji-konvertering og feil med egennavn. For eksempel, for å oppsummere møtereferater og intervjuer i sin endelige form, er det nødvendig å sjekke det transkriberte innholdet for feil, kanji-konvertering og feil med egennavn. Du må sjekke innholdet for feil, kanji-konvertering og feil med egennavn.
  Denne innsatsen er også nødvendig for sanntidstranskripsjon. Denne innsatsen er også nødvendig for sanntidstranskripsjon. Denne innsatsen er også nødvendig for sanntidstranskripsjon.

  I tillegg kan laste opp-til-transkribere tjenester som "Mr. Transkripsjon'' har fordelen av å være kompatibel med mange typer lyd- og videofiler, siden du bare trenger å laste opp filen senere .

  I tillegg kan laste opp-til-transkribere tjenester som "Mr. Transkripsjon'' har fordelen av å være kompatibel med mange typer lyd- og videofiler, siden du bare trenger å laste opp filen senere for å være kompatibel med mange typer lyd- og videofiler, siden du bare trenger å laste opp filen senere. I tillegg kommer tjenester som ``Mr. Transkripsjon'' som lar deg laste opp og transkribere filer kan støtte mange typer lydfiler og videofiler, som lar deg laste opp og transkribere filer kan støtte mange typer lydfiler og videofiler, siden du bare trenger å laste opp filen senere . Den har også fordelen av å være kompatibel med mange typer filer og videofiler.

  En sanntidstranskripsjonstjeneste er nødvendig for formål som "samtidig distribusjon av transkribert innhold", men for andre formål kan en tjeneste som laster opp filer og bruker dem være mer fleksibel .

  En sanntidstranskripsjonstjeneste er nødvendig for formål som "samtidig distribusjon av transkribert innhold", men for andre formål kan en tjeneste som laster opp filer og bruker dem være mer fleksibel, en tjeneste som laster opp filer og bruker dem kan være mer fleksibel . En sanntidstranskripsjonstjeneste er nødvendig for formål som "samtidig distribusjon av transkribert innhold", men for andre formål er tjenester som bruker filopplasting mer fleksible. Tjenester som bruker filopplasting er mer fleksible. Tjenester som bruker filopplasting er mer fleksibel. Jeg tror det kan sies at det er nyttig.

  Anbefalte typer transkripsjonsverktøy

  Anbefalte typer transkripsjonsverktøy Anbefalte typer transkripsjonsverktøy

  Så langt har vi sett på typene transkripsjonsverktøy fra ulike aspekter.

  Så langt har vi sett på typene transkripsjonsverktøy fra ulike aspekter. Så langt har vi sett på typene transkripsjonsverktøy fra ulike aspekter.

  Så med det i tankene, hvilke verktøy anbefaler du?

  Så med det i tankene, hvilke verktøy anbefaler du? Så med det i tankene, hvilke verktøy anbefaler du?

  For å konkludere

  Avslutning Til slutt
  • AI-transkripsjon
  • Tilgjengelig fra nettet
  • Last opp og bruk
 • AI-transkripsjon
 • AI-transkripsjon
 • Tilgjengelig fra nettet
 • Tilgjengelig fra nettet
 • Last opp og bruk
 • Last opp og bruk
 • AI-transkripsjon
 • AI-transkripsjon AI-transkripsjon
 • Tilgjengelig fra nettet
 • Tilgjengelig fra nettet Tilgjengelig fra nettet
 • Last opp og bruk
 • Last opp og bruk Last opp og bruk

  Dette anbefales hvis du skal transkribere fra nå av.

  Dette anbefales hvis du skal transkribere fra nå av. Dette anbefales hvis du skal transkribere fra nå av.

  Hvis du ser etter en transkripsjonstjeneste, hvis du velger disse tre punktene, er du sikker på å få gode resultater.

  Hvis du ser etter en transkripsjonstjeneste, hvis du velger disse tre punktene, er du sikker på å få gode resultater. Hvis du ser etter en transkripsjonstjeneste, hvis du velger disse tre punktene, er du sikker på å få gode resultater. Hvis du ser etter en transkripsjonstjeneste, hvis du velger disse tre punktene, er du sikker på å få gode resultater. Hvis du ser etter en transkripsjonstjeneste, hvis du velger disse tre punktene, er du sikker på å få gode resultater. Hvis du ser etter en transkripsjonstjeneste, hvis du velger disse tre punktene, er du sikker på å få gode resultater.

  ``Mr. Transkripsjon'' er et slikt transkripsjonsverktøy, så hvorfor ikke prøve det gratis først?

  ``Mr. Transkripsjon'' er et slikt transkripsjonsverktøy, så hvorfor ikke prøve det gratis først? ``Mr. Transkripsjon'' er et slikt transkripsjonsverktøy, så hvorfor ikke prøve det gratis først? ``Mr. Transkripsjon'' er et slikt transkripsjonsverktøy, så hvorfor ikke prøve det gratis først? ``Mr. Transkripsjon'' er et slikt transkripsjonsverktøy, så hvorfor ikke prøve det gratis først? ``Mr. Transkripsjon'' er et slikt transkripsjonsverktøy, så hvorfor ikke prøve det gratis først? Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå →

  Ting du bør vurdere når du velger et transkripsjonsverktøy

  Ting du bør vurdere når du velger et transkripsjonsverktøy Ting du bør vurdere når du velger et transkripsjonsverktøy

  Så hva bør du være oppmerksom på når du velger et transkripsjonsverktøy?

  Så hva bør du være oppmerksom på når du velger et transkripsjonsverktøy? Så hva bør du være oppmerksom på når du velger et transkripsjonsverktøy?

  Sjekk om du kan prøve det gratis

  Sjekk om du kan prøve det gratis Sjekk om du kan prøve det gratis

  Det første du må huske på når du velger et transkripsjonsverktøy.
  Det er derfor du kan prøve det gratis før du betaler for å bruke det .

  Det første du må huske på når du velger et transkripsjonsverktøy.
  Det er derfor du kan prøve det gratis før du betaler for å bruke det. Du kan prøve det gratis før du betaler for å bruke det. Det første du må huske på når du velger et transkripsjonsverktøy.
  Det vil si om du kan prøve det gratis før du betaler for det, eller om du kan prøve det gratis før du betaler for det, eller om du kan prøve det gratis før du betaler for det.

  Kan jeg prøve det gratis før jeg betaler for å bruke det?

  Kan jeg prøve det gratis før jeg betaler for å bruke det?Kan jeg prøve det gratis før jeg betaler for å bruke det?

  Du kan for eksempel prøve `` Mr. Transkripsjon'' gratis uten registrering (klikk her for mer informasjon om gratis prøveversjon) .

  Du kan for eksempel prøve `` Mr. Transkripsjon'' ``Mr. Transkripsjon'' gratis uten å registrere deg (klikk her for mer informasjon om gratis prøveversjon) (klikk her for mer informasjon om gratis prøveversjon) . Du kan for eksempel prøve `` Mr. Transkripsjon'' ``Mr. Transkripsjon'' og ''Mr. Transkripsjon'' gratis uten å registrere deg (Klikk her for mer informasjon om gratis prøveversjon) (Klikk her for mer informasjon om gratis prøveversjon) (Klikk her for mer informasjon om gratis prøveversjon).

  Hvorfor er en gratis prøvefunksjon som denne viktig?
  Dette er fordi du kan sjekke hvor høy kvaliteten på transkripsjonen faktisk kan være .

  Hvorfor er en gratis prøvefunksjon som denne viktig?
  Dette er fordi du kan sjekke hvor høy kvaliteten på transkripsjonen faktisk kan være, du kan sjekke hvor høy kvaliteten på transkripsjonen faktisk kan være. Hvorfor er en gratis prøvefunksjon som denne viktig?
  Dette er fordi du kan sjekke hvor mye kvalitetstranskripsjon som faktisk kan lages. Du fordi du kan sjekke hvor mye kvalitetstranskripsjon som faktisk kan lages. Du kan sjekke hvor mye kvalitetstranskripsjon som faktisk kan lages.

  Det ville være synd om du ikke kunne transkribere den før du betalte, og kvaliteten var dårlig når den faktisk ble transkribert.
  Selv om ytelsen til AI-transkripsjon stadig forbedres, er det noen problemer som gjør den uegnet, avhengig av kvaliteten på lyden, for eksempel lyd fra spesialiserte felt eller støy .
  Derfor, ved å transkribere bare deler av lyden i en test, kan du se om hver transkripsjonstjeneste kan transkribere lyden du vil transkribere problemfritt.

  Det ville være synd om du ikke kunne transkribere den før du betalte, og kvaliteten var dårlig når den faktisk ble transkribert.
  Selv om ytelsen til AI-transkripsjon stadig forbedres, er det noen problemer som gjør den uegnet, avhengig av kvaliteten på lyden, for eksempel lyd fra spesialiserte felt eller støy, er det noen problemer som gjør den uegnet, avhengig av kvaliteten på lyden. lyd, for eksempel lyd fra spesialiserte felt eller støy .
  Derfor, ved å transkribere bare deler av lyden i en test, kan du se om hver transkripsjonstjeneste kan transkribere lyden du vil transkribere problemfritt. Derfor, ved å transkribere bare deler av lyden i en test, kan du se om hver transkripsjonstjeneste kan transkribere lyden du vil transkribere problemfritt. Det ville være synd om du ikke kunne transkribere den før du betalte, og kvaliteten var dårlig når den faktisk ble transkribert.
  Ytelsen til AI-transkripsjon øker jevnt, men den kan være uegnet avhengig av kvaliteten på lyden som støy eller støy i et spesialfelt. det kan være uegnet avhengig av kvaliteten på lyden som støy eller støy i et spesialfelt. Ulemper finnes.
  Derfor, ved å transkribere bare en del av lyden i en test, kan du se om lyden du vil transkribere kan transkriberes jevnt med hver transkripsjonstjeneste. Transkribere bare en del av lyden i en test Derfor, ved å transkribere bare en del av lyden i en test, kan du se om lyden du vil transkribere kan transkriberes jevnt med hver transkripsjonstjeneste. Transkribere bare en del av lyden i en test Ved å prøve den ut, kan du se om hver transkripsjonstjeneste kan transkribere lyden du vil transkribere jevnt.

  Du kan prøve "Mr. Transkripsjon" gratis!

  Du kan prøve "Mr. Transkripsjon" gratis! Du kan prøve "Mr. Transkripsjon" gratis!

  mojiokoshi3

  mojiokoshi3 mojiokoshi3 mojiokoshi3 mojiokoshi3mojiokoshi3

  Som jeg nevnte ovenfor, kan du prøve "Mr. Transkripsjon" gratis!
  Du kan prøve det gratis i opptil 1 minutt uten å registrere deg, men ved å registrere deg som gratis medlem kan du bruke AI til å transkribere lydfiler på opptil 1 minutt hver dag i opptil 10 minutter.

  Som jeg nevnte ovenfor, kan du prøve "Mr. Transkripsjon" gratis! du kan prøve "Mr. Transkripsjon" gratis!
  Du kan prøve det gratis i opptil 1 minutt uten å registrere deg, men ved å registrere deg som gratis medlem kan du bruke AI til å transkribere lydfiler på opptil 1 minutt hver dag i opptil 10 minutter. Som jeg nevnte ovenfor, kan du prøve "Mr. Transkripsjon" gratis! du kan prøve "Mr. Transkripsjon" gratis! Du kan prøve "Mr. Transkripsjon" gratis!
  Du kan prøve det gratis i opptil 1 minutt uten å registrere deg, men ved å registrere deg som gratis medlem kan du bruke AI til å transkribere lydfiler på opptil 1 minutt hver dag i opptil 10 minutter.

  Hvorfor ikke prøve den høye kvaliteten på den nyeste AI-transkripsjonen gratis?

  Hvorfor ikke prøve den høye kvaliteten på den nyeste AI-transkripsjonen gratis? Hvorfor ikke prøve den høye kvaliteten på den nyeste AI-transkripsjonen gratis? Hvorfor ikke prøve den høye kvaliteten på den nyeste AI-transkripsjonen gratis? Hvorfor ikke prøve den høye kvaliteten på den nyeste AI-transkripsjonen gratis? Hvorfor ikke prøve den høye kvaliteten på den nyeste AI-transkripsjonen gratis? Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå →

  Sjekk tidspunktet når du kan transkribere

  Sjekk tidspunktet når du kan transkribere Sjekk tidspunktet når du kan transkribere

  Hvor lang tid du kan transkribere varierer avhengig av verktøyet.
  Også, selv med den samme tjenesten, kan hvor lang tid du kan transkribere, variere avhengig av planen.

  Hvor lang tid du kan transkribere Hvor lang tid du kan transkribere varierer avhengig av verktøyet.
  Også, selv med den samme tjenesten, kan hvor lang tid du kan transkribere, variere avhengig av planen. Hvor lang tid du kan transkribere transkribere varierer avhengig av verktøyet.
  Også, selv med den samme tjenesten, kan hvor lang tid du kan transkribere, variere avhengig av planen.

  For eksempel , `` Mr. Transkripsjon'' har flere planer , alt fra en gratis plan som lar deg transkribere i opptil 10 minutter per dag til en plan som lar deg transkribere i 20 timer per måned (Referanse: Mr. Transcriptions funksjoner | Lyd/ transkripsjon av videoer og bilder) .
  Når du abonnerer på et transkripsjonsverktøy, velg et som samsvarer med lengden på lyden du transkriberer og transkripsjonsfrekvensen.

  For eksempel , `` Mr. Transkripsjon'' , ''Mr. Transkripsjon'' har flere planer har flere planer , alt fra en gratis plan som lar deg transkribere i opptil 10 minutter per dag til en plan som lar deg transkribere i 20 timer per måned (Referanse: Mr. Transcriptions funksjoner | Lyd/ Transkripsjon av videoer og bilder) (Referanse: Mr. Transcription's Features | Audio/ Transkripsjon av videoer og bilder) .
  Når du abonnerer på et transkripsjonsverktøy, velg et som samsvarer med lengden på lyden du transkriberer og transkripsjonsfrekvensen. For eksempel , `` Mr. Transkripsjon'' , ''Mr. Transkripsjon'' ``Mr. Transkripsjon'' har flere planer, alt fra en gratis plan som lar deg transkribere i opptil 10 minutter per dag til en plan som lar deg bruke flere planer, alt fra en gratis plan som lar deg transkribere i opptil 10 minutter pr. dag til en plan som lar deg transkribere i 20 timer per måned (Referanse: Characteristics of Mr. Transcription | Transkripsjon av lyd, video og bilder) (Referanse: Characteristics of Mr. Transcription | Transkripsjon av lyd, video og bilder) (Referanse: Characteristics of Mr. Transcription | Transkripsjon av lyd, video og bilder).
  Når du abonnerer på et transkripsjonsverktøy, velg et som samsvarer med lengden på lyden du transkriberer og transkripsjonsfrekvensen.

  Sjekk sikkerheten

  Sjekk sikkerhet Sjekk sikkerhet

  Sikkerhet er et problem når du bruker transkripsjonsverktøy.
  Spesielt for forretningsformål som for eksempel transkripsjon av møtereferat, er det helt naturlig at du ikke får lov til å bruke tjenesten i jobbsammenheng med mindre den er anerkjent som å ha ingen sikkerhetsproblemer.

  Sikkerhet er et problem når du bruker transkripsjonsverktøy. Sikkerhet er et problem når du bruker transkripsjonsverktøy.
  Spesielt for forretningsformål som for eksempel transkripsjon av møtereferat, er det helt naturlig at du ikke får lov til å bruke tjenesten i jobbsammenheng med mindre den er anerkjent som å ha ingen sikkerhetsproblemer. Sikkerhet er et problem når du bruker transkripsjonsverktøy. Sikkerhet er et problem når du bruker transkripsjonsverktøy. Sikkerhet er et problem når du bruker transkripsjonsverktøy.
  Spesielt for forretningsformål som for eksempel transkripsjon av møtereferat, er det helt naturlig at du ikke får lov til å bruke tjenesten i jobbsammenheng med mindre den er anerkjent som å ha ingen sikkerhetsproblemer.

  Derfor, når du velger et transkripsjonsverktøy, er det viktig å sjekke om hver tjeneste har passende sikkerhetstiltak .

  Derfor, når du velger et transkripsjonsverktøy, er det viktig å sjekke om hver tjeneste har passende sikkerhetstiltak viktig for å sjekke om hver tjeneste har passende sikkerhetstiltak. Derfor, når du velger et transkripsjonsverktøy, er det viktig å sjekke om hver tjeneste har passende sikkerhetstiltak på plass. Det er viktig å sjekke for å sjekke om hver tjeneste har passende sikkerhetstiltak på plass. Det er viktig å sjekke om hver tjeneste har passende sikkerhetstiltak. sikkerhetstiltak på plass.

  Sjekk sikkerheten

  Sjekk sikkerhetenSjekk sikkerheten

  For eksempel, når det gjelder Mr. Transcription, har vi tatt grundige sikkerhetstiltak, inkludert å ikke legge igjen noen logger i AI-motoren (Referanse 1: "Spesifikasjoner og sikkerhet" Referanse 2: "Tjenestevilkår" ).
  Dette er det viktigste punktet når du bruker transkripsjon på jobb , så sørg for å sjekke sikkerhetstiltakene til transkripsjonstjenesten på forhånd!

  For eksempel, når det gjelder Mr. Transcription, har vi tatt grundige sikkerhetstiltak, inkludert å ikke legge igjen noen logger i AI-motoren. For eksempel, når det gjelder Mr. Transcription, har vi tatt grundige sikkerhetstiltak, inkludert å ikke forlate eventuelle logger i AI-motoren (Referanse 1: "Spesifikasjoner og sikkerhet" "Spesifikasjoner og sikkerhet" Referanse 2: "Tjenestevilkår" "Tjenestevilkår" ).
  Dette er det viktigste punktet når du bruker transkripsjon for arbeid det viktigste punktet når du bruker transkripsjon for arbeid, så sørg for å sjekke sikkerhetstiltakene til transkripsjonstjenesten på forhånd! For eksempel, i tilfellet "Mr. Transkripsjon'' har vi tatt grundige sikkerhetstiltak, inkludert å ikke legge igjen noen logger på AI-motoren. For eksempel i tilfellet "Mr. Transkripsjon'', vi har tatt grundige sikkerhetstiltak, inkludert å ikke legge igjen noen logger på AI-motoren. For eksempel, i tilfellet "Mr. Transkripsjon'' har vi tatt grundige sikkerhetstiltak, inkludert å ikke legge igjen noen logger på AI-motoren. For eksempel i tilfellet "Mr. Transkripsjon'', vi har tatt grundige sikkerhetstiltak, inkludert å ikke legge igjen noen logger på AI-motoren. Vi har tatt grundige sikkerhetstiltak (Referanse 1: ``Spesifikasjoner og sikkerhet'' ``Spesifikasjoner og sikkerhet'' ``Spesifikasjoner og sikkerhet'' Referanse 2: ``Tjenestevilkår'' ``Tjenestevilkår'' `` Vilkår for bruk'').
  Det viktigste punktet ved bruk av transkripsjon på jobb Det viktigste punktet ved bruk av transkripsjon på jobb Dette er det viktigste punktet ved bruk av transkripsjon på jobb, så sørg for å sjekke sikkerhetstiltakene til transkripsjonstjenesten på forhånd!

  Hvor mange språk støtter den?

  Hvor mange språk støtter den? Hvor mange språk støtter den?

  Flerspråklig

  FlerspråkligFlerspråklig

  De vanligste som leser denne artikkelen, ser sannsynligvis etter et japansk transkripsjonsverktøy.
  Et viktig poeng er imidlertid hvor mange språk den støtter .

  De vanligste som leser denne artikkelen, ser sannsynligvis etter et japansk transkripsjonsverktøy.
  Et viktig poeng er imidlertid hvor mange språk den støtter et viktig poeng er hvor mange språk den støtter . De vanligste som leser denne artikkelen, ser sannsynligvis etter et japansk transkripsjonsverktøy.
  Hvor mange språk den støtter er imidlertid også et viktig poeng. Hvor mange språk den støtter er også et viktig poeng. Hvor mange språk den støtter er også et viktig poeng.

  Japansk er selvfølgelig tilgjengelig, men mange tjenester tilgjengelig i Japan støtter også engelsk.
  Det kan imidlertid hende at andre språk ikke støttes med mindre du velger en tjeneste.

  Japansk er selvfølgelig tilgjengelig, men mange tjenester tilgjengelig i Japan støtter også engelsk.
  Det kan imidlertid hende at andre språk ikke støttes med mindre du velger en tjeneste. Det kan imidlertid hende at andre språk ikke støttes med mindre du velger en tjeneste. Japansk er selvfølgelig tilgjengelig, men mange tjenester tilgjengelig i Japan støtter også engelsk.
  Det kan imidlertid hende at andre språk ikke støttes med mindre du velger en tjeneste. Det kan imidlertid hende at andre språk ikke støttes med mindre du velger en tjeneste. Det kan imidlertid hende at andre språk ikke støttes med mindre du velger en tjeneste.

  Hvorfor flerspråklig støtte er viktig.
  Dette er fordi transkripsjon lett kan oversettes til japansk .

  Hvorfor flerspråklig støtte er viktig.
  Dette er fordi transkripsjon lett kan oversettes til japansk transkripsjon kan lett oversettes til japansk. Hvorfor flerspråklig støtte er viktig.
  Dette er fordi det er mulig å enkelt oversette til japansk ved å transkribere teksten, det er mulig å enkelt oversette til japansk ved å transkribere teksten.

  Oversettelse er også et område hvor kvaliteten plutselig har blitt bedre takket være kraften til AI, inkludert DeepL, som nå er veldig populær.
  Ved å kombinere AI-transkripsjon og AI-oversettelse kan du enkelt lese forretningsdokumenter fra utlandet.

  Oversettelse er også et område hvor kvaliteten plutselig har blitt bedre takket være kraften til AI, inkludert DeepL, som nå er veldig populær. Oversettelse er også et område hvor kvaliteten plutselig har blitt bedre takket være kraften til AI, inkludert DeepL, som nå er veldig populær.
  Ved å kombinere AI-transkripsjon og AI-oversettelse kan du enkelt lese forretningsdokumenter fra utlandet. Oversettelse er også et område hvor kvaliteten plutselig har blitt bedre takket være kraften til AI, inkludert DeepL, som nå er veldig populær. Oversettelse er også et område hvor kvaliteten plutselig har blitt bedre takket være kraften til AI, inkludert DeepL, som nå er veldig populær. Oversettelse er et annet felt hvor kvaliteten plutselig har blitt bedre med kraften til AI.
  Ved å kombinere AI-transkripsjon og AI-oversettelse kan du enkelt lese forretningsdokumenter fra utlandet.

  For eksempel støtter "Mr. Transcription" 99 språk!
  Når du velger et transkripsjonsverktøy, ikke glem å sjekke om det støtter flere språk.

  For eksempel støtter "Mr. Transcription" 99 språk! For eksempel støtter "Mr. Transcription" 99 språk!
  Når du velger et transkripsjonsverktøy, ikke glem å sjekke om det støtter flere språk. For eksempel støtter "Mr. Transcription" 99 språk! For eksempel støtter "Mr. Transcription" 99 språk! For eksempel støtter "Mr. Transcription" 99 språk!
  Når du velger et transkripsjonsverktøy, ikke glem å sjekke om det støtter flere språk. Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå → Prøv å bruke Mr. Transcription nå →

  sammendrag

  oppsummerende sammendrag

  Denne gangen har vi forklart anbefalte lydtranskripsjonsverktøy og hvordan du velger og bruker dem .

  Denne gangen har vi forklart anbefalte lydtranskripsjonsverktøy anbefalte lydtranskripsjonsverktøy og hvordan du velger og bruker dem hvordan du velger og bruker dem. Denne gangen har vi forklart anbefalte lydanbefalte lydtranskripsjonsverktøy og spesifikke måter å velge på og spesifikke måter å velge og bruke dem på.

  Til slutt vil jeg oppsummere programvaren og tjenestene som er introdusert i artikkelen nok en gang.

  Til slutt vil jeg oppsummere programvaren og tjenestene som er introdusert i artikkelen nok en gang. Til slutt vil jeg oppsummere programvaren og tjenestene som er introdusert i artikkelen nok en gang.
  • Mr. Transkripsjon : Allsidig. Bare last opp filen og AI vil automatisk transkribere den
  • Tekster : Enkel talememo/transkripsjon på iPhone eller Apple Watch
  • Edivoice : Høyytelses stemmeinndatatastatur for Android
  • Notta : En smarttelefontranskripsjonsapp som er sterk i oversettelse. En dedikert mikrofon anbefales også.
  • AutoMemo : IC-opptaker + transkripsjonsverktøysett
  • Koerabo : Transkripsjonstjeneste av forfattere
  • Voice Rep Pro : Windows-programvare som gjør manuell transkripsjon enkel
  • Bruker lokalt lydprotokollsystem : Lag enkelt minutter med nettkonferanser ved å dele URL
  • Otter : Engelskspesifikt transkripsjonsverktøy med praktisk høyttaleridentifikasjon og automatiske fremhevingsfunksjoner
  • Gruppetranskribering : Møtetranskripsjonsverktøy levert av Microsoft
  • RIMO Voice : Transkripsjonsverktøy som kan brukes til timefakturering
  • YOMEL : Transkripsjonsverktøy spesialisert for møter
  • Recoco : Gratis app for iPhone
  • Speechy Lite : Gratis iPhone-app, funksjoner tilgjengelig ved kjøp
  • AmiVoice Cloud Platform : Legg til transkripsjonsfunksjonalitet til dine egne verktøy og utviklingsapper
 • Mr. Transkripsjon : Allsidig. Bare last opp filen og AI vil automatisk transkribere den
 • Mr. Transkripsjon Mr. Transkripsjon: Allsidig. Bare last opp filen og AI vil automatisk transkribere den
 • Tekster : Enkel talememo/transkripsjon på iPhone eller Apple Watch
 • Texter Texter: Enkel talememo/transkripsjon på iPhone eller Apple Watch
 • Edivoice : Høyytelses stemmeinndatatastatur for Android
 • Edivoice Edivoice: Høyytelses stemmeinndatatastatur for Android
 • Notta : En smarttelefontranskripsjonsapp som er sterk i oversettelse. En dedikert mikrofon anbefales også.
 • Notta Notta : En smarttelefontranskripsjonsapp som er sterk i oversettelse. En dedikert mikrofon anbefales også.
 • AutoMemo : IC-opptaker + transkripsjonsverktøysett
 • AutoMemo AutoMemo : IC-opptaker + transkripsjonsverktøysett
 • Koerabo : Transkripsjonstjeneste av forfattere
 • Koerabo Koerabo : Transkripsjonstjeneste av forfattere
 • Voice Rep Pro : Windows-programvare som gjør manuell transkripsjon enkel
 • Voice Rep Pro Voice Rep Pro : Windows-programvare som gjør manuell transkripsjon enkel
 • Bruker lokalt lydprotokollsystem : Lag enkelt minutter med nettkonferanser ved å dele URL
 • Bruker lokalt lydminuttersystem Bruker lokalt lydprotokollsystem: Lag enkelt minutter med nettkonferanser ved å dele URL
 • Otter : Engelskspesifikt transkripsjonsverktøy med praktisk høyttaleridentifikasjon og automatiske fremhevingsfunksjoner
 • Otter Otter : Engelskspesifikt transkripsjonsverktøy med praktisk høyttaleridentifikasjon og automatiske fremhevingsfunksjoner
 • Gruppetranskribering : Møtetranskripsjonsverktøy levert av Microsoft
 • Gruppetranskribering Gruppetranskribering: Møtetranskripsjonsverktøy levert av Microsoft
 • RIMO Voice : Transkripsjonsverktøy som kan brukes til timefakturering
 • RIMO Voice RIMO Voice : Transkripsjonsverktøy som kan brukes til timefakturering
 • YOMEL : Transkripsjonsverktøy spesialisert for møter
 • YOMEL YOMEL : Transkripsjonsverktøy spesialisert for møter
 • Recoco : Gratis app for iPhone
 • Recoco Recoco : Gratis app for iPhone
 • Speechy Lite : Gratis iPhone-app, funksjoner tilgjengelig ved kjøp
 • Speechy Lite Speechy Lite : Gratis iPhone-app, funksjoner tilgjengelig ved kjøp
 • AmiVoice Cloud Platform : Legg til transkripsjonsfunksjonalitet til dine egne verktøy og utviklingsapper
 • AmiVoice Cloud Platform AmiVoice Cloud Platform : Legg til transkripsjonsfunksjonalitet til dine egne verktøy og utviklingsapper
 • Mr. Transkripsjon : Allsidig. Bare last opp filen og AI vil automatisk transkribere den.
 • Mr. Transkripsjon Mr. Transkripsjon: Allsidig. Bare last opp filen og AI vil automatisk transkribere den. Mr. Transkripsjon Mr. Transkripsjon Mr. Transkripsjon: Allsidig. Bare last opp filen og AI vil automatisk transkribere den.
 • Tekster : Enkel talememo/transkripsjon på iPhone eller Apple Watch
 • Texter Texter: Enkel talememo/transkripsjon på iPhone eller Apple Watch Texter Texter Texter: Enkel talememo/transkripsjon på iPhone eller Apple Watch
 • Edivoice : Høyytelses stemmeinndatatastatur for Android
 • Edivoice Edivoice: Høyytelses stemmeinndatatastatur for Android Edivoice Edivoice Edivoice: Høyytelses stemmeinndatatastatur for Android
 • Notta : En smarttelefontranskripsjonsapp som er sterk i oversettelse. En dedikert mikrofon anbefales også.
 • Notta Notta : En smarttelefontranskripsjonsapp som er sterk i oversettelse. En dedikert mikrofon anbefales også. Notta Notta Notta: En smarttelefontranskripsjonsapp som er sterk i oversettelse. En dedikert mikrofon anbefales også.
 • AutoMemo : IC-opptaker + transkripsjonsverktøysett
 • AutoMemo AutoMemo : IC-opptaker + transkripsjonsverktøysett AutoMemo AutoMemo AutoMemo: IC-opptaker + transkripsjonsverktøysett
 • Koerabo : Transkripsjonstjeneste av forfattere
 • Koerabo Koerabo : Transkripsjonstjeneste av skribenter KoeraboCoerabo KoeraboCoerabo : Transkripsjonstjeneste av skribenter
 • Voice Rep Pro : Windows-programvare som gjør manuell transkripsjon enkel
 • Voice Rep Pro Voice Rep Pro: Windows-programvare som gjør manuell transkripsjon enkel Voice Rep Pro Voice Rep Pro Voice Rep Pro: Windows-programvare som gjør manuell transkripsjon enkel
 • Bruker lokalt lydprotokollsystem : Lag enkelt minutter med nettkonferanser ved å dele URL
 • Bruker lokalt lydprotokollsystem Bruker lokalt lydprotokollsystem: Lag enkelt referater av nettkonferanser ved å dele URL Bruker lokalt lydprotokollsystem Bruker lokalt lydprotokollsystem Bruker lokalt lydprotokollsystem: Lag enkelt nettmøtereferat ved å dele URL
 • Otter : Engelskspesifikt transkripsjonsverktøy med praktisk høyttaleridentifikasjon og automatiske fremhevingsfunksjoner
 • Otter Otter : Engelskspesifikt transkripsjonsverktøy med praktisk høyttaleridentifikasjon og automatisk fremhevingsfunksjoner Otter Otter Otter: Engelskspesifikt transkripsjonsverktøy med praktisk høyttaleridentifikasjon og automatiske fremhevingsfunksjoner
 • Gruppetranskribering : Møtetranskripsjonsverktøy levert av Microsoft
 • Group Transscribe Group Transscribe : Møtetranskripsjonsverktøy levert av Microsoft Group Transscribe Group Transscribe Group Transscribe: Møtetranskripsjonsverktøy levert av Microsoft
 • RIMO Voice : Transkripsjonsverktøy som kan brukes til timefakturering
 • RIMO Voice RIMO Voice : Transkripsjonsverktøy som kan brukes til timefakturering RIMO Voice RIMO Voice RIMO Voice: Transkripsjonsverktøy som også kan brukes for timefakturering
 • YOMEL : Transkripsjonsverktøy spesialisert for møter
 • YOMEL YOMEL : Transkripsjonsverktøy spesialisert for møter YOMEL YOMEL YOMEL: Transkripsjonsverktøy spesialisert for møter
 • Recoco : Gratis app for iPhone
 • Recoco Recoco : Gratis app for iPhone Recoco Recoco Recoco: Gratis app for iPhone
 • Speechy Lite : Gratis iPhone-app, funksjoner tilgjengelig ved kjøp
 • Speechy Lite Speechy Lite : Gratis iPhone-app, funksjoner tilgjengelig ved kjøp Speechy Lite Speechy Lite Speechy Lite: Gratis app for iPhone, funksjoner låses opp ved kjøp
 • AmiVoice Cloud Platform : Legg til transkripsjonsfunksjonalitet til dine egne verktøy og utviklingsapper
 • AmiVoice Cloud Platform AmiVoice Cloud Platform : Legg til transkripsjonsfunksjonalitet til dine egne verktøy og utviklingsapper AmiVoice Cloud Platform AmiVoice Cloud Platform AmiVoice Cloud Platform: Legg til transkripsjonsfunksjonalitet til dine egne verktøy og utviklingsapper

  Hvert verktøy har sine egne styrker og svakheter , så velg den beste programvaren eller tjenesten for det du vil gjøre, og prøv noen ganger å kombinere dem gjennom prøving og feiling!

  Hvert verktøy har sine egne styrker og svakheter , så velg den beste programvaren eller tjenesten for det du vil gjøre, og prøv noen ganger å kombinere dem gjennom prøving og feiling! , så velg den beste programvaren eller tjenesten for det du vil gjøre, og prøv noen ganger å kombinere dem gjennom prøving og feiling! Hvert verktøy har sine egne styrker og svakheter , så velg den beste programvaren eller tjenesten for det du vil gjøre, og prøv noen ganger å kombinere dem gjennom prøving og feiling! , så velg den beste programvaren eller tjenesten for det du vil gjøre, og prøv noen ganger å kombinere dem gjennom prøving og feiling! Velg den beste programvaren og tjenestene i henhold til hva du ønsker å gjøre, og noen ganger kombiner dem gjennom prøving og feiling!

  Mange av dem er gratis å prøve, så det er viktig å prøve dem ut og få en følelse av hvor enkle de er å bruke.

  Mange av dem er gratis å prøve, så det er viktig å prøve dem ut og få en følelse av hvor enkle de er å bruke. Mange av dem er gratis å prøve, så det er viktig å prøve dem ut og få en følelse av hvor enkle de er å bruke.

  ■ AI-transkripsjonstjeneste "Mr. Transscription"

  "Mr. Transcription" er et nettbasert transkripsjonsverktøy som kan brukes fra null startkostnad og 1000 yen per måned (* gratisversjon tilgjengelig).

  • Støtter mer enn 20 filformater som lyd, video og bilder
  • Kan brukes fra både PC og smarttelefon
  • Støtter omtrent 30 språk, inkludert japansk, engelsk og kinesisk
  • Støtter tekniske termer som medisinsk behandling, IT og langtidspleie
  • Det er en tilpasset ordbokfunksjon

  For å bruke den, bare last opp lydfilen fra nettstedet. Transkripsjonstekst er tilgjengelig på sekunder til titalls minutter.
  Du kan bruke den gratis hvis du transkriberer den i opptil 10 minutter, så prøv den en gang.

  Det er "Mr. Transkripsjon" som enkelt kan transkribere fra lyd, video og bilder. Transkripsjon lar deg transkribere i opptil 10 minutter gratis. Du kan kopiere, laste ned, søke, slette osv. Den transkriberte teksten. Du kan også lage undertekstfiler, noe som er ideelt for transkripsjon av intervjuvideoer.
  HP: mojiokoshi3.com
  Email: mojiokoshi3.com@gmail.com
  |
  Relatert artikkel