Zadarmo: 15 odporúčaných nástrojov na prepis zvuku [AI/Web/App]

24. november 2023

Zadarmo: 15 odporúčaných nástrojov na prepis zvuku [AI/Web/App] | Služba prepisu postáv AI - Mr. Transscription
pes

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

pes

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

KOMENTÁR 1
pes

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

pes
pes

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory! Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy? UKONČIŤ KOMENTÁR 1
pes

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

KOMENTÁR 1
pes

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

pes
pes

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory! Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy? UKONČIŤ KOMENTÁR 1 KOMENTÁR 1
pes

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

pes
pes

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory! Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?
pes
pespes

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory! Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory! Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy?

Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory! Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy? Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory! Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory! Chcem rýchlo prepísať zápisnice zo stretnutí a rozhovory!
Máte takéto problémy? UKONČIŤ KOMENTÁR 1

Nie je to tak dávno, čo bolo bežné, že všetky tieto stretnutia a rozhovory sa prepisovali ručne.

Nie je to tak dávno, čo bolo bežné, že všetky tieto stretnutia a rozhovory sa prepisovali ručne. Nie je to tak dávno, čo bolo bežné, že všetky tieto stretnutia a rozhovory sa prepisovali ručne.

Po tom, ako sa počítače stali populárnymi, sa objavili aj prehrávače a editory venujúce sa prepisu zvuku.
Najdôležitejšiu časť, samotný prepis, však nakoniec bolo treba urobiť ručne po jednom.

Po tom, ako sa počítače stali populárnymi, sa objavili aj prehrávače a editory venujúce sa prepisu zvuku.
Najdôležitejšiu časť, samotný prepis, však nakoniec bolo treba urobiť ručne po jednom. Po tom, ako sa počítače stali populárnymi, sa objavili aj prehrávače a editory venujúce sa prepisu zvuku.
Najdôležitejšiu časť, samotný prepis, však nakoniec bolo treba urobiť ručne po jednom.
pes

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

pes

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

KOMENTÁR 1
pes

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

pes
pes

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Agentúr bolo niekoľko, ale bolo ich málo, na ktoré sa malé firmy a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť... KONIEC KOMENTÁRE 1
pes

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

KOMENTÁR 1
pes

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

pes
pes

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Agentúr bolo niekoľko, ale bolo ich málo, na ktoré by sa malé firmy a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť... UKONČIŤ KOMENTÁR 1 KOMENTÁR 1
pes

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

pes
pes

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...
pes
pespes

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Existovalo niekoľko agentúr, ale bolo ich len málo, na ktoré by sa malé podniky a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť...

Agentúr bolo niekoľko, ale bolo ich málo, na ktoré by sa malé firmy a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť... Agentúr bolo niekoľko, ale bolo ich málo, na ktoré by sa malé firmy a jednotlivci mohli ľahko spoľahnúť... KONIEC KOMENTÁRA 1

Ale časy sa zmenili.
V súčasnosti sú nástroje na prepis AI, ktoré môže ľahko používať každý, vytvorené jeden po druhom a ktokoľvek môže teraz urobiť vysokokvalitný prepis priamo doma!

Ale časy sa zmenili.
V súčasnosti sú nástroje na prepis AI, ktoré môže ľahko používať každý, vytvorené jeden po druhom a ktokoľvek môže teraz urobiť vysokokvalitný prepis priamo doma! Ale časy sa zmenili.
V súčasnosti sú nástroje na prepis AI, ktoré môže ľahko používať každý, vytvorené jeden po druhom a ktokoľvek môže teraz urobiť vysokokvalitný prepis priamo doma!

Tentoraz predstavíme 15 obzvlášť odporúčaných nástrojov medzi takýmito pohodlnými softvérmi a službami na prepis hlasu !

Tentoraz predstavíme 15 obzvlášť odporúčaných nástrojov medzi takým pohodlným softvérom a službami na prepis hlasu a pohodlným softvérom a službami na prepis hlasu! Tentoraz si predstavíme 15 nástrojov, ktoré sú obzvlášť odporúčané medzi takým pohodlným softvérom na prepis hlasu a pohodlným softvérom a službami na prepis hlasu!

Vysvetlíme aj nástroje, ktoré sú k dispozícii zadarmo.

Vysvetlíme aj nástroje, ktoré sú k dispozícii zadarmo. Vysvetlíme aj nástroje, ktoré sú k dispozícii zadarmo.

Tiež vám podrobne vysvetlíme, ako si vybrať najlepší nástroj podľa vášho účelu a scény použitia!
Ak si prečítate tento článok, práca bude v porovnaní so 100% ručnou prácou, ktorá bola vykonaná doteraz, v drvivej väčšine jednoduchšia.

Tiež vám podrobne vysvetlíme, ako si vybrať najlepší nástroj podľa vášho účelu a scény použitia!
Ak si prečítate tento článok, práca bude v porovnaní so 100% ručnou prácou, ktorá bola vykonaná doteraz, v drvivej väčšine jednoduchšia. Tiež vám podrobne vysvetlíme, ako si vybrať najlepší nástroj podľa vášho účelu a scény použitia!
Ak si prečítate tento článok, práca bude v porovnaní so 100% ručnou prácou, ktorá bola vykonaná doteraz, v drvivej väčšine jednoduchšia.

Sledujte prosím až do konca.

Sledujte prosím až do konca. Sledujte prosím až do konca.

[K dispozícii zadarmo] 15 odporúčaných softvérov/služieb na prepis hlasu

[K dispozícii zadarmo] 15 odporúčaný softvér/služby na prepis hlasu [K dispozícii zadarmo] 15 odporúčaný softvér/služby na prepis hlasu

1. Mr. Transkripcia (web)

1. Mr. Transkripcia (web) 1. Mr. Transkripcia (web)

mojiokoshi3

mojiokoshi3 mojiokoshi3 mojiokoshi3 mojiokoshi3mojiokoshi3

Mr. Transscription je všestranná a štandardná služba na prepis zvuku.

Mr. Transscription Mr. Transscription je všestranná a štandardná všestranná a štandardná služba prepisu zvuku. Mr. Transscription Mr. Transscription Mr. Transscription je všestranná , všestranná a štandardná služba pre prepis zvuku.

Toto je online nástroj na prepis AI, ktorý vám umožňuje jednoducho používať vysoko presné rozpoznávanie hlasu AI, takže ak si nie ste istí, odporúčame vám to !

Toto je online nástroj na prepis AI, ktorý vám umožňuje jednoducho používať vysoko presné rozpoznávanie hlasu AI, takže ak si nie ste istí, odporúča sa to, takže ak si nie ste istí, odporúčame to! Toto je online nástroj na prepis AI, ktorý vám umožňuje jednoducho používať vysoko presné rozpoznávanie hlasu AI. Ak si nie ste istí, odporúčame vám to. Ak si nie ste istí , odporúčame vám to. Ak si nie ste istí , odporúčame vám to!

Existujú dva typy AI, ktoré možno použiť : PerfectVoice a AmiVoice .
Oba sú nielen schopné vysoko presného a vysoko funkčného japonského prepisu, ale aj

Existujú dva typy AI, ktoré možno použiť : PerfectVoice a AmiVoice . Existujú dva typy AI, ktoré možno použiť : PerfectVoice : PerfectVoice a AmiVoice AmiVoice.
Obidve sú nielen schopné vysoko presného a vysoko funkčného japonského prepisu, ale tiež existujú dva typy AI, ktoré možno použiť : PerfectVoice a AmiVoice . Existujú dva typy AI, ktoré možno použiť : PerfectVoice : PerfectVoice a AmiVoice AmiVoice. Existujú dva typy AI, ktoré možno použiť : PerfectVoice : PerfectVoice a AmiVoice AmiVoice.
Oba sú nielen schopné vysoko presného a vysoko funkčného japonského prepisu, ale aj
 • PerfectVoice: podporovaných 100 jazykov
 • AmiVoice: Ideálne na prepisovanie stretnutí, pretože má funkciu oddelenia reproduktorov
 • PerfectVoice: podporovaných 100 jazykov
 • PerfectVoice: 100 podporovaných jazykov 100 podporovaných jazykov
 • AmiVoice: Ideálne na prepisovanie stretnutí, pretože má funkciu oddelenia reproduktorov
 • AmiVoice: Ideálne na prepisovanie stretnutí, pretože má funkciu oddelenia rečníkov Perfektné na prepisovanie stretnutí, pretože má funkciu oddelenia rečníkov
 • PerfectVoice: podporovaných 100 jazykov
 • PerfectVoice: 100 podporovaných jazykov 100 podporovaných jazykov PerfectVoice: 100 podporovaných jazykov 100 podporovaných jazykov 100 podporovaných jazykov
 • AmiVoice: Ideálne na prepisovanie stretnutí, pretože má funkciu oddelenia reproduktorov
 • AmiVoice: Ideálne na prepisovanie stretnutí, pretože má funkciu oddelenia rečníkov Perfektné na prepisovanie stretnutí, pretože má funkciu oddelenia rečníkov AmiVoice: Má funkciu oddelenia rečníkov, takže je ideálny na prepis stretnutí. Má funkciu oddelenia rečníkov, takže je ideálne na prepisovanie stretnutí. Má funkciu oddelenia rečníkov, takže je ideálny na prepisovanie stretnutí.

  Vzhľadom na jeho silné stránky ho možno použiť v závislosti od účelu!

  Vzhľadom na jeho silné stránky ho možno použiť v závislosti od účelu! Vzhľadom na jeho silné stránky ho možno použiť v závislosti od účelu!

  Ak chcete prepis zvuku zadarmo , môžete použiť skúšobnú verziu až na 1 minútu zadarmo.

  Ak chcete prepis zvuku zadarmo , môžete použiť skúšobnú verziu až na 1 minútu zadarmo. , skúšobnú verziu môžete používať až 1 minútu zadarmo. Ak chcete prepis zvuku zadarmo , môžete použiť skúšobnú verziu až na 1 minútu zadarmo. , skúšobnú verziu môžete používať až 1 minútu zadarmo. Skúšobnú verziu môžete používať zadarmo až na 1 minútu.

  Keďže ide o webovú aplikáciu, ktorá sa používa z prehliadača, možno ju používať bez ohľadu na zariadenie, ako je počítač (Windows/Mac) alebo smartfón (iPhone/Android).

  Keďže ide o webovú aplikáciu, ktorá sa používa z prehliadača, možno ju používať bez ohľadu na zariadenie, ako je počítač (Windows/Mac) alebo smartfón (iPhone/Android). Keďže ide o webovú aplikáciu, ktorá sa používa z prehliadača, možno ju používať bez ohľadu na zariadenie, ako je počítač (Windows/Mac) alebo smartfón (iPhone/Android).

  Ak ho chcete použiť, stačí otvoriť stránku a nahrať súbor.

  Ak ho chcete použiť, stačí otvoriť stránku a nahrať súbor. Ak ho chcete použiť, stačí otvoriť stránku a nahrať súbor.

  Okrem všeobecných konverzácií môžete špecifikovať aj špecializované oblasti, ako je lekárska starostlivosť a IT, aby ste ešte viac zlepšili presnosť.

  Okrem všeobecných konverzácií môžete špecifikovať aj špecializované oblasti, ako je lekárska starostlivosť a IT, aby ste ešte viac zlepšili presnosť. Okrem všeobecných konverzácií môžete špecifikovať aj špecializované oblasti, ako je lekárska starostlivosť a IT, aby ste ešte viac zlepšili presnosť.

  Presnosť rozpoznávania hlasu AI je zaručená .

  Presnosť rozpoznávania hlasu AI je zaručená . . Presnosť rozpoznávania hlasu AI je zaručená . . .

  Dá sa prispôsobiť rôznym účelom a obsahu.

  Dá sa prispôsobiť rôznym účelom a obsahu. Dá sa prispôsobiť rôznym účelom a obsahu. Dá sa prispôsobiť rôznym účelom a obsahu. Dá sa prispôsobiť rôznym účelom a obsahu. Dá sa prispôsobiť rôznym účelom a obsahu.
  • Metóda: AI
  • Podporované formáty: Podporuje rôzne zvukové súbory, ako napríklad mp3 .wav, ako aj videá, obrázky a PDF.
  • Čo môžete robiť zadarmo: 10 minút denne (až 1 minútu na zvukový súbor)
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI
 • Podporované formáty: Podporuje rôzne zvukové súbory, ako napríklad mp3 .wav, ako aj videá, obrázky a PDF.
 • Podporované formáty: Podporuje rôzne zvukové súbory, ako napríklad mp3 .wav, ako aj videá, obrázky a PDF.
 • Čo môžete robiť zadarmo: 10 minút denne (až 1 minútu na zvukový súbor)
 • Čo môžete robiť zadarmo: 10 minút denne (až 1 minútu na zvukový súbor)
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI Metóda: AI
 • Podporované formáty: Podporuje rôzne zvukové súbory, ako napríklad mp3 .wav, ako aj videá, obrázky a PDF.
 • Podporované formáty: Podporuje rôzne zvukové súbory, ako napríklad mp3 .wav, ako aj videá, obrázky a PDF. Podporované formáty: Podporuje rôzne zvukové súbory, ako napríklad mp3 .wav, ako aj videá, obrázky a PDF.
 • Čo môžete robiť zadarmo: 10 minút denne (až 1 minútu na zvukový súbor)
 • Čo môžete robiť zadarmo: 10 minút denne (až 1 minútu na zvukový súbor) Čo môžete robiť zadarmo: 10 minút denne (až 1 minútu na zvukový súbor) Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána →

  2. Texter (iPhone)

  2. Texter (iPhone) 2. Texter (iPhone)

  textár

  textár textár textár textártextár

  Zdroj obrázkov: Texter

  Zdroj obrázka: Texter Zdroj obrázka: Texter Zdroj obrázka: Texter Zdroj obrázka: Texter Zdroj obrázka: Texter

  Tu sú aplikácie pre smartfóny, ktoré majú dobrý pomer pohodlia a funkčnosti.

  Tu sú aplikácie pre smartfóny, ktoré majú dobrý pomer pohodlia a funkčnosti. Tu sú aplikácie pre smartfóny, ktoré majú dobrý pomer pohodlia a funkčnosti.

  Podporuje tiež konverziu na interpunkčné znamienka a otázniky a presnosť je pomerne vysoká.

  Podporuje tiež konverziu na interpunkčné znamienka a otázniky a presnosť je pomerne vysoká. Podporuje tiež konverziu na interpunkčné znamienka a otázniky a presnosť je pomerne vysoká.

  Môžete ho použiť zadarmo na krátke prepisy , takže je ideálny pre aplikácie hlasových poznámok.

  Môžete ho použiť zadarmo na krátke prepisy Môžete ho použiť zadarmo na krátke prepisy, takže je ideálny pre aplikácie hlasových poznámok. Krátkodobé prepisy je možné použiť bezplatne. Krátkodobé prepisy je možné použiť bezplatne. Krátkodobé prepisy je možné použiť zadarmo, vďaka čomu je ideálny pre aplikácie na vytváranie hlasových poznámok.

  Plne kompatibilný s iPad a Apple Watch. Môžete si tiež prezerať text na širokouhlej obrazovke iPadu alebo ho jednoducho nahrávať a prehrávať na hodinkách Apple Watch.

  Plne kompatibilný s iPad a Apple Watch. Môžete si tiež prezerať text na širokouhlej obrazovke iPadu alebo ho jednoducho nahrávať a prehrávať na hodinkách Apple Watch. Plne kompatibilný s iPad a Apple Watch. Môžete si tiež prezerať text na širokouhlej obrazovke iPadu alebo ho jednoducho nahrávať a prehrávať na hodinkách Apple Watch.

  *Predtým bola dostupná aj verzia pre Android, no momentálne je dostupná iba aplikácia pre iOS. Používatelia Androidu by mali používať Notta, ktorá bude predstavená neskôr.

  *Predtým bola dostupná aj verzia pre Android, no momentálne je dostupná iba aplikácia pre iOS. Používatelia Androidu by mali používať Notta, ktorá bude predstavená neskôr.

  *Predtým bola dostupná aj verzia pre Android, no momentálne je dostupná iba aplikácia pre iOS. Používatelia Androidu by mali používať Notta, ktorá bude predstavená neskôr.

  *Predtým bola dostupná aj verzia pre Android, no momentálne je dostupná iba aplikácia pre iOS. Používatelia Androidu by mali používať Notta, ktorá bude predstavená neskôr.

  *Predtým bola dostupná aj verzia pre Android, no momentálne je dostupná iba aplikácia pre iOS. Používatelia Androidu by mali používať Notta, ktorá bude predstavená neskôr. *Predtým bola dostupná aj verzia pre Android, no momentálne je dostupná iba aplikácia pre iOS. Používatelia Androidu by mali používať Notta, ktorá bude predstavená neskôr.
  • Metóda: AI
  • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
  • Čo môžete urobiť zadarmo: 1 minúta prepisu zvukových údajov v reálnom čase atď.
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Čo môžete urobiť zadarmo: 1 minúta prepisu zvukových údajov v reálnom čase atď.
 • Čo môžete urobiť zadarmo: 1 minúta prepisu zvukových údajov v reálnom čase atď.
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI Metóda: AI
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Podporované formáty: Import audio súborov v reálnom čase Podporované formáty: Import audio súborov v reálnom čase
 • Čo môžete urobiť zadarmo: 1 minúta prepisu zvukových údajov v reálnom čase atď.
 • Čo môžete urobiť zadarmo: 1 minúta prepisu zvukových údajov v reálnom čase atď. Čo môžete urobiť zadarmo: 1 minúta prepisu zvukových údajov v reálnom čase atď.

  Texter

  Texter Texter Texter Texter Texter

  3. Edivoice (Android)

  3.Edivoice (Android) 3.Edivoice (Android)

  Edivoice

  Edivoice Edivoice Edivoice EdivoiceEdivoice

  Zdroj obrázkov: Obchod Google Play

  Zdroj obrázka: Obchod Google Play Zdroj obrázka: Obchod Google Play

  *Od roku 2023 už nie je k dispozícii v obchode Google Play.

  *Od roku 2023 už nie je k dispozícii v obchode Google Play. *Od roku 2023 už nie je k dispozícii v obchode Google Play. *Od roku 2023 už nie je k dispozícii v obchode Google Play. *Od roku 2023 už nie je k dispozícii v obchode Google Play. *Od roku 2023 už nie je k dispozícii v obchode Google Play.

  Tu je aplikácia hlasového vstupu pre Android.

  Tu je aplikácia hlasového vstupu pre Android. Tu je aplikácia hlasového vstupu pre Android.

  Aj keď môžete používať hlasový vstup so štandardnou klávesnicou Google, zdá sa, že táto má viac funkcií.

  Aj keď môžete používať hlasový vstup so štandardnou klávesnicou Google, zdá sa, že táto má viac funkcií. Aj keď môžete používať hlasový vstup so štandardnou klávesnicou Google, zdá sa, že táto má viac funkcií.

  Je obzvlášť výhodné, aby ste mohli vkladať interpunkčné znamienka, symboly, zalomenia riadkov atď. jedným klepnutím a zároveň konvertovali zvuk na text v reálnom čase. Je tiež možné vkladať symboly iba pomocou hlasu.

  Je obzvlášť vhodné , aby ste mohli vkladať interpunkčné znamienka, symboly, zalomenia riadkov atď. jedným klepnutím pri konverzii zvuku, aby ste mohli vkladať interpunkčné znamienka, symboly, zalomenia riadkov atď. jedným klepnutím pri konverzii zvuku na text v reálnom čase čas. Je tiež možné vkladať symboly iba pomocou hlasu. Predovšetkým je vhodné, aby ste mohli vkladať interpunkčné znamienka, symboly, zalomenia riadkov atď. jedným klepnutím a vložiť interpunkčné znamienka, symboly, zalomenia riadkov atď. Je tiež možné vkladať symboly iba pomocou hlasu.

  Môžete tiež importovať textové údaje, ktoré vytvoríte, priamo do oblasti zadávania textu iných aplikácií, takže si prácu môžete rozdeliť pomocou editora, ktorý vždy používate na podrobné úpravy.

  Môžete tiež importovať textové údaje, ktoré vytvoríte, priamo do oblasti zadávania textu iných aplikácií, takže si prácu môžete rozdeliť pomocou editora, ktorý vždy používate na podrobné úpravy. Môžete tiež importovať textové údaje, ktoré vytvoríte, priamo do oblasti zadávania textu iných aplikácií, takže si prácu môžete rozdeliť pomocou editora, ktorý vždy používate na podrobné úpravy.
  • Metóda: AI
  • Podporovaný formát: v reálnom čase
  • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Všetko (*Obsahuje reklamy)
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Všetko (*Obsahuje reklamy)
 • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Všetko (*Obsahuje reklamy)
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI Metóda: AI
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Podporovaný formát: v reálnom čase Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Všetko (*Obsahuje reklamy)
 • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Všetko (*Obsahuje reklamy) Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Všetko (*Obsahuje reklamy)

  Edivoice

  Edivoice Edivoice Edivoice Edivoice Edivoice

  4. Notta (iPhone/Android/Web)

  4.Notta (iPhone/Android/Web) 4.Notta (iPhone/Android/Web)

  notta

  notta notta notta nottanotta

  Zdroj obrázkov: Notta

  Zdroj obrázka: Notta Zdroj obrázka: Notta Zdroj obrázka: Notta Zdroj obrázka: Notta Zdroj obrázka: Notta

  Aplikácia na prepis zvuku kompatibilná s iPhone aj Androidom.

  Aplikácia na prepis zvuku kompatibilná s iPhone aj Androidom. Aplikácia na prepis zvuku kompatibilná s iPhone aj Androidom.

  Existuje aj webová verzia, takže ju môžete používať z počítača.

  Existuje aj webová verzia, takže ju môžete používať z počítača. Existuje aj webová verzia, takže ju môžete používať z počítača.

  Táto aplikácia je jedinečná v tom, že má širokú škálu prekladových jazykov .

  Táto aplikácia je jedinečná v tom, že má širokú škálu prekladových jazykov a širokú škálu prekladových jazykov. Táto aplikácia sa vyznačuje širokou škálou jazykov, ktoré je možné preložiť do širokej škály jazykov, ktoré je možné preložiť.

  Má tiež funkcie, ako je označovanie a zdieľanie v reálnom čase, takže je vynikajúci aj ako jednoduchý nástroj na prepis.

  Má tiež funkcie, ako je označovanie a zdieľanie v reálnom čase, takže je vynikajúci aj ako jednoduchý nástroj na prepis. Má tiež funkcie, ako je označovanie a zdieľanie v reálnom čase, takže je vynikajúci aj ako jednoduchý nástroj na prepis.

  Ak použijete špeciálny mikrofón pre smartfón ``Langogo Mini'', budete môcť robiť ešte jasnejšie a presnejšie prepisy.

  Ak použijete špeciálny mikrofón pre smartfón ``Langogo Mini'', budete môcť robiť ešte jasnejšie a presnejšie prepisy. Ak použijete špeciálny mikrofón pre smartfón ``Langogo Mini'', budete môcť robiť ešte jasnejšie a presnejšie prepisy.

  Ak máte pocit, že vstavaný mikrofón nestačí, prečo to neskúsiť?

  Ak máte pocit, že vstavaný mikrofón nestačí, prečo to neskúsiť? Ak máte pocit, že vstavaný mikrofón nestačí, prečo to neskúsiť?
  • Metóda: AI
  • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
  • Čo môžete urobiť zadarmo: Len prepis v reálnom čase, 120 minút/mesiac, preklad do 104 jazykov, funkcia synchronizácie atď.
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Čo môžete urobiť zadarmo: Len prepis v reálnom čase, 120 minút/mesiac, preklad do 104 jazykov, funkcia synchronizácie atď.
 • Čo môžete urobiť zadarmo: Len prepis v reálnom čase, 120 minút/mesiac, preklad do 104 jazykov, funkcia synchronizácie atď.
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI Metóda: AI
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Podporované formáty: Import audio súborov v reálnom čase Podporované formáty: Import audio súborov v reálnom čase
 • Čo môžete urobiť zadarmo: Len prepis v reálnom čase, 120 minút/mesiac, preklad do 104 jazykov, funkcia synchronizácie atď.
 • Čo môžete urobiť zadarmo: Len prepis v reálnom čase, 120 minút/mesiac, preklad do 104 jazykov, funkcia synchronizácie atď. Čo môžete urobiť zadarmo: Iba prepis v reálnom čase, 120 minút/mesiac, preklad do 104 jazykov , funkcia synchronizácie atď.

  Notta

  Notta Notta Notta Notta Notta

  5. AutoMemo (iPhone/Android/Web)

  5. AutoMemo (iPhone/Android/Web) 5.AutoMemo (iPhone/Android/Web)

  automemo

  automemoautomemo

  Zdroj obrázkov: AutoMemo

  Zdroj obrázka: AutoMemo Zdroj obrázka: AutoMemo Zdroj obrázka : AutoMemo Zdroj obrázka: AutoMemo Zdroj obrázka: AutoMemo

  Toto je služba prepisu zvukových súborov poskytovaná spoločnosťou SourceNext, ktorá je známa službou Pocketalk a ďalšími službami.

  Toto je služba prepisu zvukových súborov poskytovaná spoločnosťou SourceNext, ktorá je známa službou Pocketalk a ďalšími službami. Toto je služba prepisu zvukových súborov poskytovaná spoločnosťou SourceNext, ktorá je známa službou Pocketalk a ďalšími službami.

  Zakúpením vyhradeného IC rekordéra si môžete bezplatne prepísať až jednu hodinu zvuku mesačne .

  Zakúpením vyhradeného IC rekordéra si môžete bezplatne prepísať až jednu hodinu zvuku mesačne, môžete zadarmo prepísať až jednu hodinu zvuku mesačne. Zakúpením vyhradeného IC rekordéra môžete bezplatne prepisovať zvuk až 1 hodinu mesačne. Môžete bezplatne prepisovať zvuk až 1 hodinu mesačne. Systém vám umožňuje prepisovať zvuk až 1 hodinu mesačne. zadarmo.

  Ovládanie IC rekordéra je veľmi jednoduché, stačí stlačiť tlačidlo nahrávania.

  Ovládanie IC rekordéra je veľmi jednoduché, stačí stlačiť tlačidlo nahrávania. Ovládanie IC rekordéra je veľmi jednoduché, stačí stlačiť tlačidlo nahrávania.

  Zvukové súbory sa automaticky nahrávajú a automaticky konvertujú do cloudu a v aplikácii môžete kontrolovať textové údaje aj zvuk (môžete tiež prijímať e-maily).

  Zvukové súbory sa automaticky nahrávajú a automaticky konvertujú do cloudu a v aplikácii môžete kontrolovať textové údaje aj zvuk (môžete tiež prijímať e-maily). Zvukové súbory sa automaticky nahrávajú a automaticky konvertujú do cloudu a v aplikácii môžete kontrolovať textové údaje aj zvuk (môžete tiež prijímať e-maily).

  Môžete tiež nahrávať a prepisovať webové konferencie pripojením zvukového kábla k počítaču. Škála použitia sa zdá byť prekvapivo široká.

  Môžete tiež nahrávať a prepisovať webové konferencie pripojením zvukového kábla k počítaču. Škála použitia sa zdá byť prekvapivo široká. Môžete tiež nahrávať a prepisovať webové konferencie pripojením zvukového kábla k počítaču. Škála použitia sa zdá byť prekvapivo široká.
  • Metóda: AI
  • Podporované formáty: Import audio súboru
  • Čo môžete urobiť zadarmo: Cloudová konverzia hlasu na text (1 hodina/mesiac) *Vyžaduje sa zakúpenie IC rekordéra
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI
 • Podporované formáty: Import audio súboru
 • Podporované formáty: Import audio súboru
 • Čo môžete urobiť zadarmo: Cloudová konverzia hlasu na text (1 hodina/mesiac) *Vyžaduje sa zakúpenie IC rekordéra
 • Čo môžete urobiť zadarmo: Cloudová konverzia hlasu na text (1 hodina/mesiac) *Vyžaduje sa zakúpenie IC rekordéra
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI Metóda: AI
 • Podporované formáty: Import audio súboru
 • Podporované formáty: Import audio súboru Podporované formáty: Import audio súboru
 • Čo môžete urobiť zadarmo: Cloudová konverzia hlasu na text (1 hodina/mesiac) *Vyžaduje sa zakúpenie IC rekordéra
 • Čo môžete urobiť zadarmo: Cloudová konverzia hlasu na text (1 hodina/mesiac) *Vyžaduje sa zakúpenie IC rekordéra Čo môžete urobiť zadarmo: Cloudová konverzia hlasu na text (1 hodina/mesiac) *Zakúpenie Vyžaduje sa záznamník IC

  AutoMemo

  AutoMemo AutoMemo AutoMemo AutoMemo AutoMemo

  6. Koerabo (web)

  6. Koerabo (web) 6. Koerabo (web)

  coera lab

  coera lab coera lab coera lab coera labcoera lab

  Zdroj obrázkov: Koerabo

  Zdroj obrázka: Koerabo Zdroj obrázka: Koerabo Zdroj obrázka: Koerabo Zdroj obrázka: Koerabo Zdroj obrázka: Koerabo

  Ide o službu, ktorá je aktualizovanou modernou verziou staromódnej prepisovacej služby, ktorá vyžaduje ručné písanie na klávesnici.

  Ide o službu, ktorá je aktualizovanou modernou verziou staromódnej prepisovacej služby, ktorá vyžaduje ručné písanie na klávesnici. Ide o službu, ktorá je aktualizovanou modernou verziou staromódnej prepisovacej služby, ktorá vyžaduje ručné písanie na klávesnici.

  Hoci má rozumnú cenu 132 jenov/minútu , vyznačuje sa vysokou kvalitou, ktorá zahŕňa dôkladnú dvojitú kontrolu a korektúry.

  Hoci má prijateľnú cenu 132 jenov/minúta 132 jenov/minútu, vyznačuje sa vysokou kvalitou, ktorá zahŕňa dôkladnú dvojitú kontrolu a korektúry. Hoci má cenovo dostupný systém 132 jenov/minúta 132 jenov/minútu, vyznačuje sa vysokou kvalitou, ktorá zahŕňa dôkladnú dvojitú kontrolu a korektúry.

  Dostal aj certifikáciu ochrany osobných údajov, takže je úplne bezpečný.

  Dostal aj certifikáciu ochrany osobných údajov, takže je úplne bezpečný. Dostal aj certifikáciu ochrany osobných údajov, takže je úplne bezpečný.

  Expresný plán umožňuje doručenie do jedného dňa.

  Expresný plán umožňuje doručenie do jedného dňa. Expresný plán umožňuje doručenie do jedného dňa.

  Okrem toho, ak zaplatíte poplatok, môžete tiež dostať doručenie v ten istý deň alebo nasledujúci deň, takže sa zdá, že to bude užitočné, keď potrebujete textové údaje hneď.

  Okrem toho, ak zaplatíte poplatok, môžete tiež dostať doručenie v ten istý deň alebo nasledujúci deň, takže sa zdá, že to bude užitočné, keď potrebujete textové údaje hneď. Okrem toho, ak zaplatíte poplatok, môžete tiež dostať doručenie v ten istý deň alebo nasledujúci deň, takže sa zdá, že to bude užitočné, keď potrebujete textové údaje hneď.
  • Metóda: Manuálne zadanie zapisovateľom
  • Podporované formáty: Import audio súboru
  • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Žiadne (*Pomocou úvodnej kampane je to možné urobiť v podstate zadarmo)
 • Metóda: Manuálne zadanie zapisovateľom
 • Metóda: Manuálne zadanie zapisovateľom
 • Podporované formáty: Import audio súboru
 • Podporované formáty: Import audio súboru
 • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Žiadne (*Pomocou úvodnej kampane je to možné urobiť v podstate zadarmo)
 • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Žiadne (*Pomocou úvodnej kampane je to možné urobiť v podstate zadarmo)
 • Metóda: Manuálne zadanie zapisovateľom
 • Metóda: Manuálny vstup zapisovačom Metóda: Manuálny vstup zapisovačom
 • Podporované formáty: Import audio súboru
 • Podporované formáty: Import audio súboru Podporované formáty: Import audio súboru
 • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Žiadne (*Pomocou úvodnej kampane je to možné urobiť v podstate zadarmo)
 • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Žiadne (*V úvodnej kampani je to možné urobiť v podstate zadarmo) Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Žiadne (*V úvodnej kampani je to možné urobiť v podstate zadarmo)

  coera lab

  coera lab coera lab KoeraboCoelabo KoeraboCoelabo

  7. Voice Rep Pro (Windows)

  7.Voice Rep Pro (Windows) 7.Voice Rep Pro (Windows)

  hlasové technológie

  hlasové technológiehlasové technológie

  Zdroj obrázka: Voice Rep Pro 3

  Zdroj obrázka: Voice Rep Pro 3 Zdroj obrázka: Voice Rep Pro 3 Zdroj obrázka: Voice Rep Pro 3 Zdroj obrázka: Voice Rep Pro 3 Zdroj obrázka: Voice Rep Pro 3

  Toto je jeden z mála inštalovateľných prepisovacích programov pre Windows.

  Toto je jeden z mála inštalovateľných prepisovacích programov pre Windows. Toto je jeden z mála inštalovateľných prepisovacích programov pre Windows.

  Tento nástroj je súprava, ktorá obsahuje internetovú službu rozpoznávania reči (Google) a editor prepisov.

  Tento nástroj je súprava, ktorá obsahuje internetovú službu rozpoznávania reči (Google) a editor prepisov. Tento nástroj je súprava, ktorá obsahuje internetovú službu rozpoznávania reči (Google) a editor prepisov.

  Samotný editor funguje offline, takže ho môžete jednoducho používať aj na cestách.

  Samotný editor funguje offline, takže ho môžete jednoducho používať aj na cestách. Samotný editor funguje offline, takže ho môžete jednoducho používať aj na cestách.

  Má tiež vynikajúce funkcie, ako je automatické vkladanie časovej pečiatky, preklad do 10 jazykov a nástroje na kontrolu gramatiky.

  Má tiež vynikajúce funkcie, ako je automatické vkladanie časovej pečiatky, preklad do 10 jazykov a nástroje na kontrolu gramatiky. Má tiež vynikajúce funkcie, ako je automatické vkladanie časovej pečiatky, preklad do 10 jazykov a nástroje na kontrolu gramatiky.

  Je ideálny pre ľudí, ktorí chcú skombinovať automatický prepis a manuálnu prácu .

  Je ideálny pre ľudí, ktorí chcú skombinovať automatický prepis a manuálnu prácu, pre ľudí, ktorí chcú skombinovať automatický prepis a manuálnu prácu. Ľudia, ktorí chcú pracovať s kombináciou automatického prepisu a manuálnej práce This People, ktorí chcú pracovať s kombináciou automatického prepisu a ručnej práce Toto je ideálne pre ľudí, ktorí chcú pracovať s kombináciou automatického prepisu a ručnej práce.
  • Metóda: Manuálne/AI
  • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
  • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Žiadne (*dostupná 3-minútová skúšobná verzia)
 • Metóda: Manuálne/AI
 • Metóda: Manuálne/AI
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Žiadne (*dostupná 3-minútová skúšobná verzia)
 • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Žiadne (*dostupná 3-minútová skúšobná verzia)
 • Metóda: Manuálne/AI
 • Metóda: Manual/AI Metóda: Manual/AI
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Podporované formáty: Import audio súborov v reálnom čase Podporované formáty: Import audio súborov v reálnom čase
 • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Žiadne (*dostupná 3-minútová skúšobná verzia)
 • Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Žiadne (*dostupná 3-minútová skúšobná verzia) Veci, ktoré môžete robiť zadarmo: Žiadne (*dostupná 3-minútová skúšobná verzia)

  Voice Rep Pro 3

  Voice Rep Pro 3 Voice Rep Pro 3 Voice Rep Pro 3 Voice Rep Pro 3 Voice Rep Pro 3

  8. Miestny systém prepisu zvuku používateľa (web)

  8. Lokálny systém prepisu zvuku používateľa (web) 8. Lokálny systém prepisu zvuku používateľa (web)

  lokálny používateľ

  lokálny používateľlokálny používateľ

  Zdroj obrázka: Systém audio minút (zadarmo) – Používateľ lokálne

  Zdroj obrázka: Systém zvukových minút (zadarmo) - Miestny používateľ Zdroj obrázka: Systém zvukových minút (zadarmo) - Miestny používateľ Zdroj obrázka: Systém zvukových minút (zadarmo) - Miestny používateľ Zdroj obrázka: Systém zvukových minút (zadarmo) - Miestny používateľ Zdroj obrázka : Systém zvukových minút (zadarmo) – lokálny používateľ

  Tu je bezplatný systém nahrávania zvukových minút, ktorý možno použiť z prehliadača (Google Chrome).

  Tu je bezplatný systém nahrávania zvukových minút, ktorý možno použiť z prehliadača (Google Chrome). Tu je bezplatný systém nahrávania zvukových minút, ktorý možno použiť z prehliadača (Google Chrome).

  Ak ju chcete použiť , stačí zdieľať adresu URL stretnutia s členmi .

  Ak ju chcete použiť , jednoducho zdieľajte URL schôdze s členmi , jednoducho zdieľajte URL schôdze s členmi. Ak ju chcete použiť, jednoducho zdieľajte webovú adresu stretnutia so svojimi členmi , vašimi členmi .

  Výpovede účastníkov sa automaticky prepisujú a môžete tiež upravovať svoje vlastné výpovede.

  Výpovede účastníkov sa automaticky prepisujú a môžete tiež upravovať svoje vlastné výpovede. Výpovede účastníkov sa automaticky prepisujú a môžete tiež upravovať svoje vlastné výpovede.

  Prepísané minúty je možné stiahnuť ako súbor csv.

  Prepísané minúty je možné stiahnuť ako súbor csv. Prepísané minúty je možné stiahnuť ako súbor csv.

  Zaujímavé je, že automaticky extrahuje tematické slová z komentárov všetkých účastníkov a analyzuje emócie rečníkov na dva typy: „pozitívne/negatívne“ a „5 emócií (radosť, láska, smútok, strach, hnev). Dodáva sa s nástrojmi.

  Zaujímavé je, že automaticky extrahuje tematické slová z komentárov všetkých účastníkov a analyzuje emócie rečníkov na dva typy: „pozitívne/negatívne“ a „5 emócií (radosť, láska, smútok, strach, hnev). Dodáva sa s nástrojmi. Zaujímavé je, že automaticky extrahuje tematické slová z komentárov všetkých účastníkov a analyzuje emócie rečníkov na dva typy: „pozitívne/negatívne“ a „5 emócií (radosť, láska, smútok, strach, hnev). Dodáva sa s nástrojmi.

  Mohlo by to byť užitočné na analýzu minút neskôr?

  Mohlo by to byť užitočné na analýzu minút neskôr? Mohlo by to byť užitočné na analýzu minút neskôr?
  • Metóda: AI
  • Podporovaný formát: v reálnom čase
  • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko
 • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI Metóda: AI
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Podporovaný formát: v reálnom čase Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko
 • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko Čo môžete robiť zadarmo: Všetko

  Systém prepisu zvuku (zadarmo) – lokálny používateľ

  Systém prepisu zvuku (zadarmo) - lokálny systém prepisu zvuku (zadarmo) - lokálny systém prepisovania zvuku (zadarmo) - Miestny systém zvukových minút (zadarmo) - Používateľ miestny Systém minút zvuku (zadarmo) - Miestny používateľ

  9. Vydra (iPhone/Android/Web)

  9. Vydra (iPhone/Android/Web) 9. Vydra (iPhone/Android/Web)

  vydra

  vydravydra

  Zdroj obrázkov: Vydra

  Zdroj obrázka: Vydra Zdroj obrázka: Vydra Zdroj obrázka: Vydra Zdroj obrázka: Vydra Zdroj obrázka: Vydra

  Kliknite sem pre online prepisovú službu špecializovanú na angličtinu.

  Kliknite sem pre online prepisovú službu špecializovanú na angličtinu. Kliknite sem pre online prepisovú službu špecializovanú na angličtinu.

  Hlavnou funkciou je, že dokáže automaticky identifikovať viacero reproduktorov .

  Hlavnou funkciou je, že dokáže automaticky identifikovať viacero reproduktorov, dokáže automaticky identifikovať viacero reproduktorov. Dokáže automaticky identifikovať viacero reproduktorov Dokáže automaticky identifikovať viacero reproduktorov Hlavnou funkciou je, že dokáže automaticky identifikovať viacero reproduktorov.

  Okrem toho sú pri prehrávaní zvuku zvýraznené časti, ktoré sa čítajú, čo je užitočné na kontrolu častí, ktoré nepočujete v reálnom čase.

  Okrem toho sú pri prehrávaní zvuku zvýraznené časti, ktoré sa čítajú, čo je užitočné na kontrolu častí, ktoré nepočujete v reálnom čase. Okrem toho sú pri prehrávaní zvuku zvýraznené časti, ktoré sa čítajú, čo je užitočné na kontrolu častí, ktoré nepočujete v reálnom čase.

  Nechýba ani funkcia synchronizácie v reálnom čase. Ak sa prihlásite pomocou rovnakého účtu, môžete nahrávať na smartfóne a kontrolovať text v počítači, takže sa dá použiť aj na vytváranie zápisníc zo stretnutí.

  Nechýba ani funkcia synchronizácie v reálnom čase. Ak sa prihlásite pomocou rovnakého účtu, môžete nahrávať na smartfóne a kontrolovať text v počítači, takže sa dá použiť aj na vytváranie zápisníc zo stretnutí. Nechýba ani funkcia synchronizácie v reálnom čase. Ak sa prihlásite pomocou rovnakého účtu, môžete nahrávať na smartfóne a kontrolovať text v počítači, takže sa dá použiť aj na vytváranie zápisníc zo stretnutí.
  • Metóda: AI
  • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
  • Čo môžete robiť zadarmo: 600 minút mesačne
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Čo môžete robiť zadarmo: 600 minút mesačne
 • Čo môžete robiť zadarmo: 600 minút mesačne
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI Metóda: AI
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Podporované formáty: Import audio súborov v reálnom čase Podporované formáty: Import audio súborov v reálnom čase
 • Čo môžete robiť zadarmo: 600 minút mesačne
 • Čo môžete robiť zadarmo: 600 minút mesačne Čo môžete robiť zadarmo: 600 minút mesačne

  Vydra

  Vydra Vydra Vydra Vydra Vydra

  10. Prepis skupiny (iPhone)

  10. Skupinový prepis (iPhone) 10. Skupinový prepis (iPhone)

  Skupinový prepis

  Skupinový prepisSkupinový prepis

  Zdroj: Group Transscribe (App Store)

  Zdroj: Group Transcribe (App Store) Zdroj: Group Transcribe (App Store) Zdroj: Group Transcribe (App Store) Zdroj: Group Transcribe (App Store) Zdroj: Group Transcribe (App Store)

  Group Transcribe je prepisovacia služba poskytovaná spoločnosťou Microsoft.
  Pri stretnutí s viacerými ľuďmi možno obsah stretnutia rozdeliť na „kto hovoril“ a automaticky prepísať pomocou AI.

  Group Transcribe je prepisovacia služba poskytovaná spoločnosťou Microsoft.
  Pri stretnutí s viacerými ľuďmi možno obsah stretnutia rozdeliť na „kto hovoril“ a automaticky prepísať pomocou AI. Group Transcribe je prepisovacia služba poskytovaná spoločnosťou Microsoft.
  Pri stretnutí s viacerými ľuďmi možno obsah stretnutia rozdeliť na „kto hovoril“ a automaticky prepísať pomocou AI.

  Bezplatné použitie.
  Každý, s kým sa v rovnakom čase rozprávate, však musí mať aplikáciu vo svojom smartfóne.

  Bezplatné použitie.
  Každý, s kým sa v rovnakom čase rozprávate, však musí mať aplikáciu vo svojom smartfóne. Bezplatné použitie.
  Každý, s kým sa v rovnakom čase rozprávate, však musí mať aplikáciu vo svojom smartfóne.

  Je to jedinečná aplikácia od spoločnosti Microsoft, ktorá využíva svoje skúsenosti s balíkom Office a inými aplikáciami, no mám dojem, že jej špecializácia na stretnutia má výhody aj nevýhody.

  Je to jedinečná aplikácia od spoločnosti Microsoft, ktorá využíva svoje skúsenosti s balíkom Office a inými aplikáciami, no mám dojem, že jej špecializácia na stretnutia má výhody aj nevýhody. Je to jedinečná aplikácia od spoločnosti Microsoft, ktorá využíva svoje skúsenosti s balíkom Office a inými aplikáciami, no mám dojem, že jej špecializácia na stretnutia má výhody aj nevýhody.
  • Metóda: AI
  • Podporovaný formát: v reálnom čase
  • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko
 • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI Metóda: AI
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Podporovaný formát: v reálnom čase Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko
 • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko Čo môžete robiť zadarmo: Všetko

  Skupinový prepis

  Skupinový prepis Skupinový prepis Skupinový prepis Skupinový prepis Skupinový prepis

  11. RIMO Voice (web)

  11.RIMO Voice (web) 11.RIMO Voice (web)

  Hlas RIMO

  Hlas RIMOHlas RIMO

  Zdroj: RIMO Voice

  Zdroj: RIMO Voice Zdroj: RIMO Voice Zdroj: RIMO Voice Zdroj: RIMO Voice Zdroj: RIMO Voice

  RIMO Voice je jednou z transkripčných služieb využívajúcich AI.
  Jazyk sa špecializuje na japončinu a používa sa na obchodné účely.

  RIMO Voice je jednou z transkripčných služieb využívajúcich AI.
  Jazyk sa špecializuje na japončinu a používa sa na obchodné účely. RIMO Voice je jednou z transkripčných služieb využívajúcich AI.
  Jazyk sa špecializuje na japončinu a používa sa na obchodné účely.

  Funkciou je, že je založená na čase (existuje bezplatná úroveň).

  Funkciou je, že je založená na čase (existuje bezplatná úroveň). Funkciou je, že je založená na čase (existuje bezplatná úroveň).

  Pre jednotlivcov každých 30 sekúnd.
  Pre podnikových používateľov sú plány určené časovými úsekmi 10/20/45/100 hodín.

  Pre jednotlivcov každých 30 sekúnd.
  Pre podnikových používateľov sú plány určené časovými úsekmi 10/20/45/100 hodín. Pre jednotlivcov každých 30 sekúnd.
  Pre podnikových používateľov sú plány určené časovými úsekmi 10/20/45/100 hodín.

  Hovorí sa, že je to dobré aj na zaznamenávanie minút, takže to môže byť možnosť na obchodné účely.

  Hovorí sa, že je to dobré aj na zaznamenávanie minút, takže to môže byť možnosť na obchodné účely. Hovorí sa, že je to dobré aj na zaznamenávanie minút, takže to môže byť možnosť na obchodné účely.
  • Metóda: AI
  • Podporované formáty: Import audio/video súborov
  • Čo môžete urobiť zadarmo: Bezplatná úroveň na osobné použitie, hodinový poplatok
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI
 • Podporované formáty: Import audio/video súborov
 • Podporované formáty: Import audio/video súborov
 • Čo môžete urobiť zadarmo: Bezplatná úroveň na osobné použitie, hodinový poplatok
 • Čo môžete urobiť zadarmo: Bezplatná úroveň na osobné použitie, hodinový poplatok
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI Metóda: AI
 • Podporované formáty: Import audio/video súborov
 • Podporované formáty: Import audio/video súborov Podporované formáty: Import audio/video súborov
 • Čo môžete urobiť zadarmo: Bezplatná úroveň na osobné použitie, hodinový poplatok
 • Čo môžete robiť zadarmo: Bezplatná úroveň na osobné použitie, hodinový poplatok Čo môžete robiť zadarmo: Bezplatná úroveň na osobné použitie, hodinový poplatok

  Hlas RIMO

  RIMO hlas RIMO hlas RIMO hlas RIMO hlas RIMO hlas

  12.YOMEL (web, aplikácia)

  12.YOMEL (web, aplikácia) 12.YOMEL (web, aplikácia)

  YOMEL

  YOMELYOMEL

  Zdroj: YOMEL

  Zdroj: YOMEL Zdroj: YOMEL Zdroj: YOMEL Zdroj: YOMEL Zdroj: YOMEL

  YOMEL je tiež prepisovacia služba, ktorá podporuje zápisnice zo stretnutí.

  YOMEL je tiež prepisovacia služba, ktorá podporuje zápisnice zo stretnutí. YOMEL je tiež prepisovacia služba, ktorá podporuje zápisnice zo stretnutí.

  Namiesto nahrávania súborov ide o službu v reálnom čase a je určená na spustenie nahrávania pri začatí schôdze a na zastavenie nahrávania po skončení schôdze.

  Namiesto nahrávania súborov ide o službu v reálnom čase a je určená na spustenie nahrávania pri začatí schôdze a na zastavenie nahrávania po skončení schôdze. Namiesto nahrávania súborov ide o službu v reálnom čase a je určená na spustenie nahrávania pri začatí schôdze a na zastavenie nahrávania po skončení schôdze.

  Hoci ide v podstate o platenú službu, k dispozícii je aj bezplatné skúšobné obdobie.

  Hoci ide v podstate o platenú službu, k dispozícii je aj bezplatné skúšobné obdobie. Hoci ide v podstate o platenú službu, k dispozícii je aj bezplatné skúšobné obdobie.
  • Metóda: AI
  • Podporovaný formát: v reálnom čase
  • Čo môžete robiť zadarmo: K dispozícii je 2-týždňové skúšobné obdobie
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Čo môžete robiť zadarmo: K dispozícii je 2-týždňové skúšobné obdobie
 • Čo môžete robiť zadarmo: K dispozícii je 2-týždňové skúšobné obdobie
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI Metóda: AI
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Podporovaný formát: v reálnom čase Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Čo môžete robiť zadarmo: K dispozícii je 2-týždňové skúšobné obdobie
 • Čo môžete robiť zadarmo: K dispozícii je 2-týždňové skúšobné obdobie Čo môžete robiť zadarmo: K dispozícii je 2-týždňové skúšobné obdobie

  YOMEL

  YOMEL YOMEL YOMEL YOMEL YOMEL

  13. Recoco (iPhone)

  13. Recoco (iPhone) 13. Recoco (iPhone)

  Recoco

  RecocoRecoco

  Zdroj: Recoco (App Store)

  Zdroj: Recoco (App Store) Zdroj: Recoco (App Store) Zdroj: Recoco (App Store) Zdroj: Recoco (App Store) Zdroj: Recoco (App Store)

  Recoco je aplikácia pre smartfóny, ktorú je možné nainštalovať na váš iPhone.

  Recoco je aplikácia pre smartfóny, ktorú je možné nainštalovať na váš iPhone. Recoco je aplikácia pre smartfóny, ktorú je možné nainštalovať na váš iPhone.

  Dá sa povedať, že je to jedna z možností ako aplikácia pre smartfóny na prepis zvuku.

  Dá sa povedať, že je to jedna z možností ako aplikácia pre smartfóny na prepis zvuku. Dá sa povedať, že je to jedna z možností ako aplikácia pre smartfóny na prepis zvuku.

  Spustite aplikáciu a stlačením tlačidla záznamu spustite prepis.
  Na vykonávanie prepisu používa AI.

  Spustite aplikáciu a stlačením tlačidla záznamu spustite prepis.
  Na vykonávanie prepisu používa AI. Spustite aplikáciu a stlačením tlačidla záznamu spustite prepis.
  Na vykonávanie prepisu používa AI.

  Výhodou je bezplatné používanie, no posledná aktualizácia bola v roku 2018.
  V neustále sa rozvíjajúcom svete prepisu AI ho odporúčame pred použitím porovnať s inými službami.

  Výhodou je bezplatné používanie, no posledná aktualizácia bola v roku 2018.
  V neustále sa rozvíjajúcom svete prepisu AI ho odporúčame pred použitím porovnať s inými službami. Výhodou je bezplatné používanie, no posledná aktualizácia bola v roku 2018.
  V neustále sa rozvíjajúcom svete prepisu AI ho odporúčame pred použitím porovnať s inými službami.
  • Metóda: AI
  • Podporovaný formát: v reálnom čase
  • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko
 • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI Metóda: AI
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Podporovaný formát: v reálnom čase Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko
 • Čo môžete robiť zadarmo: Všetko Čo môžete robiť zadarmo: Všetko

  Recoco

  Recoco Recoco Recoco Recoco Recoco

  14.Speechy Lite (iPhone)

  14.Speechy Lite (iPhone) 14.Speechy Lite (iPhone)

  Speechy Lite

  Speechy LiteSpeechy Lite

  Zdroj: Speechy Lite (App Store)

  Zdroj: Speechy Lite (App Store) Zdroj: Speechy Lite (App Store) Zdroj: Speechy Lite (App Store) Zdroj: Speechy Lite (App Store) Zdroj: Speechy Lite (App Store)

  Speechy Lite je tiež aplikácia na prepis AI, ktorú je možné nainštalovať na váš iPhone.

  Speechy Lite je tiež aplikácia na prepis AI, ktorú je možné nainštalovať na váš iPhone. Speechy Lite je tiež aplikácia na prepis AI, ktorú je možné nainštalovať na váš iPhone.

  Môžete si ho nainštalovať a používať zadarmo, ale zaplatením môžete odomknúť ďalšie funkcie.

  Môžete si ho nainštalovať a používať zadarmo, ale zaplatením môžete odomknúť ďalšie funkcie. Môžete si ho nainštalovať a používať zadarmo, ale zaplatením môžete odomknúť ďalšie funkcie.

  Ako naznačuje názov „Lite“, existujú obmedzenia týkajúce sa času používania a funkčnosti, ale ak venujete pozornosť týmto obmedzeniam, možno povedať, že sú užitočné.

  Ako naznačuje názov „Lite“, existujú obmedzenia týkajúce sa času používania a funkčnosti, ale ak venujete pozornosť týmto obmedzeniam, možno povedať, že sú užitočné. Ako naznačuje názov „Lite“, existujú obmedzenia týkajúce sa času používania a funkčnosti, ale ak venujete pozornosť týmto obmedzeniam, možno povedať, že sú užitočné.
  • Metóda: AI
  • Podporovaný formát: v reálnom čase
  • Čo môžete robiť zadarmo: Zadarmo (s obmedzenou funkčnosťou, funkciami dostupnými v platenej verzii)
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Čo môžete robiť zadarmo: Zadarmo (s obmedzenou funkčnosťou, funkciami dostupnými v platenej verzii)
 • Čo môžete robiť zadarmo: Zadarmo (s obmedzenou funkčnosťou, funkciami dostupnými v platenej verzii)
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI Metóda: AI
 • Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Podporovaný formát: v reálnom čase Podporovaný formát: v reálnom čase
 • Čo môžete robiť zadarmo: Zadarmo (s obmedzenou funkčnosťou, funkciami dostupnými v platenej verzii)
 • Čo môžete robiť zadarmo: Zadarmo (s obmedzenou funkčnosťou, funkciami dostupnými v platenej verzii) Čo môžete robiť zadarmo: Zadarmo (s obmedzenou funkčnosťou, funkciami dostupnými v platenej verzii)

  Speechy Lite

  Speechy Lite Speechy Lite Speechy Lite Speechy Lite Speechy Lite

  15. AmiVoice Cloud Platform (API)

  15. AmiVoice Cloud Platform (API) 15. AmiVoice Cloud Platform (API)

  Amivoice

  AmivoiceAmivoice

  Zdroj obrázkov: AmiVoice Cloud Platform

  Zdroj obrázka: AmiVoice Cloud Platform Zdroj obrázka: AmiVoice Cloud Platform Zdroj obrázka: AmiVoice Cloud Platform Zdroj obrázka: AmiVoice Cloud Platform Zdroj obrázka: AmiVoice Cloud Platform

  Tu je online verzia ``AmiVoice'', prepisovacieho softvéru, ktorý bol predtým populárny spolu s ``Dragon Speech''.

  Tu je online verzia ``AmiVoice'', prepisovacieho softvéru, ktorý bol predtým populárny spolu s ``Dragon Speech.'' Tu je online verzia ``AmiVoice,'' prepisovacieho softvéru, ktorý bol predtým populárny spolu s `` "Dračia reč."

  Jeho hlavnou črtou je vysoká miera rozpoznávania reči, ktorá je dosiahnutá nahromadením viac ako 20-ročného know-how a implementáciou najnovšej technológie.

  Jeho hlavnou črtou je vysoká miera rozpoznávania reči, vysoká miera rozpoznávania reči, ktorá je dosiahnutá nahromadením viac ako 20-ročného know-how a implementáciou najnovšej hĺbkovej technológie. Jeho hlavnou črtou je vysoká miera rozpoznávania reči, čo je vysoká miera rozpoznávania reči, ktorá je dosiahnutá nahromadením viac ako 20-ročného know-how a implementáciou najnovšej hĺbkovej technológie.

  V závislosti od scenára použitia môžete použiť 13 typov motorov na rozpoznávanie reči, od všeobecnej konverzácie pre podniky až po špecializované oblasti a odvetvia.

  V závislosti od scenára použitia môžete použiť 13 typov motorov na rozpoznávanie reči, od všeobecnej konverzácie pre podniky až po špecializované oblasti a odvetvia. V závislosti od scenára použitia môžete použiť 13 typov motorov na rozpoznávanie reči, od všeobecnej konverzácie pre podniky až po špecializované oblasti a odvetvia.

  Pri jeho používaní si však treba dávať pozor.

  Pri jeho používaní si však treba dávať pozor. Pri jeho používaní si však treba dávať pozor. Pri jeho používaní si však treba dávať pozor. Pri jeho používaní si však treba dávať pozor. Pri jeho používaní si však treba dávať pozor.

  Môže to byť trochu technické, ale poskytuje sa ako API (nástroj na použitie s inými programami) , takže ak ho chcete použiť, môžete ho buď naprogramovať do nástroja, ktorý ste vyvinuli, alebo ho preniesť cez inú aplikáciu, ktorá má API implementovaná. Vyžaduje si to vedomosti a úsilie .

  ale to je v poriadku.
  Ak chcete používať AmiVoice , môžete použiť AI ​​prepisovací nástroj Mr. Transscription , aby ste plynulo a jednoducho využili jeho výkon.

  Môže to byť trochu technické, ale poskytuje sa ako API (nástroj na použitie s inými programami) poskytuje sa ako API (nástroj na použitie s inými programami), takže ak ho chcete použiť, môžete ho buď naprogramovať do nástroj, ktorý ste vyvinuli alebo ho prešli cez inú aplikáciu, ktorá má implementované API. Vyžaduje si to vedomosti a úsilie si vyžaduje vedomosti a úsilie.

  ale to je v poriadku.
  Keď chcete používať AmiVoice Ak chcete používať AmiVoice , môžete použiť , môžete použiť AI ​​prepisovací nástroj Mr. Transscription Nástroj AI AI ​​prepisovací nástroj Mr. Transscription Mr. Transscription Mr. plynulo a jednoducho využite jeho výkon. Obsah je trochu technický, ale poskytuje sa ako API (nástroj na použitie s inými programami). poskytuje sa ako API (nástroj na použitie s inými programami). Vyžaduje si to znalosti a úsilie až znalosti a úsilie naprogramovať ho do nástroja, ktorý ste vyvinuli, alebo ho preniesť cez iné aplikácie s implementáciou API.

  ale to je v poriadku.
  Keď chcete použiť AmiVoiceKeď chcete použiť Keď chcete použiť AmiVoiceAk chcete použiť AmiVoice , použite Mr. Transscription, nástroj na prepis AI Mr. , použite Mr. Mr. Mr. AI transkripčný nástroj Mr. Transkripcia, transkripcia , AI transkripčný nástroj Mr. Mr. Mr. Transkripcia, transkripcia, AI transkripčný nástrojPomocou , môžete využiť jeho výkon hladko a jednoducho. , môžete plynule a jednoducho využívať výhody jeho výkonu. Vďaka tomu môžete plynule a jednoducho využívať výhody jeho výkonu.
  • Metóda: AI
  • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
  • Čo môžete robiť zadarmo: 60 minút mesačne (všeobecná konverzácia, angličtina, čínština)
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Čo môžete robiť zadarmo: 60 minút mesačne (všeobecná konverzácia, angličtina, čínština)
 • Čo môžete robiť zadarmo: 60 minút mesačne (všeobecná konverzácia, angličtina, čínština)
 • Metóda: AI
 • Metóda: AI Metóda: AI
 • Podporované formáty: Import súborov v reálnom čase/audio
 • Podporované formáty: Import v reálnom čase/audio súborov Podporované formáty: Import v reálnom čase/audio súborov
 • Čo môžete robiť zadarmo: 60 minút mesačne (všeobecná konverzácia, angličtina, čínština)
 • Čo môžete robiť zadarmo: 60 minút/mesiac (všeobecná konverzácia, angličtina, čínština) Čo môžete robiť zadarmo: 60 minút/mesiac (všeobecná konverzácia, angličtina, čínština)

  Cloudová platforma AmiVoice

  Cloudová platforma AmiVoice AmiVoice Cloudová platforma AmiVoice Cloudová platforma AmiVoice Cloudová platforma AmiVoice Cloudová platforma

  Ak máte pochybnosti, ktorý nástroj na prepis odporúčate?

  Ak máte pochybnosti, ktorý nástroj na prepis odporúčate? Ak máte pochybnosti, ktorý nástroj na prepis odporúčate?
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  kat
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  kat
  KOMENTÁR 1
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  kat
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  kat
  kat UKONČIŤ KOMENTÁR 1
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  kat
  KOMENTÁR 1
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  kat
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  kat
  kat UKONČIŤ KOMENTÁR 1 KOMENTÁR 1
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  kat
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  kat
  kat
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať? Ktorý z nich mám teda použiť, ak ho chcem hneď prepísať?
  kat
  katkat UKONČIŤ KOMENTÁR 1

  Ak teda chcete prepis okamžite, ktorý nástroj je najlepší?

  Ak teda chcete prepis okamžite, ktorý nástroj je najlepší? Ak teda chcete prepis okamžite, ktorý nástroj je najlepší? Ak teda chcete prepis okamžite, ktorý nástroj je najlepší? Ak teda chcete prepis okamžite, ktorý nástroj je najlepší? Ak teda chcete prepis okamžite, ktorý nástroj je najlepší?

  Na záver odporúčam použiť "Mr. Transscription" .

  Na záver, Na záver odporúčam použiť Odporúčam použiť "Pán Prepis" "Pán Prepis" "Pán Prepis" "Pán Prepis" . Na záver, na záver , na záver odporúčame použiť , odporúčame použiť ``Mr. Prepis,'' `` ``Pán. Prepis,'' `` ``Pán. Prepis,'' `` ``Pán. Prepis,'' `` Pán Prepis,'' ` Pán Prepis,'' ` Pán Prepis,'' ` `Pán. Prepis,“ a „Mr. Prepis,'' a ,,Mr. Prepis.'' Odporúča sa použiť .

  mojiokoshi3

  mojiokoshi3 mojiokoshi3 mojiokoshi3 mojiokoshi3mojiokoshi3

  Po otvorení hornej stránky pomocou modrého tlačidla nižšie môžete okamžite zažiť prepis nahraním svojho zvukového súboru .
  Ak máte problémy s prepisom, použite najskôr službu prepisu AI „Mr. Transscription“ .

  Keď otvoríte hornú stránku z modrého tlačidla nižšie, môžete okamžite zažiť prepis odovzdaním svojho zvukového súboru a odovzdaním zvukového súboru .
  Ak máte problémy s prepisom, použite najskôr službu prepisu AI „Pán Prepis“ „Pán Prepis“ „Pán Prepis“. Akonáhle otvoríte hornú stránku z modrého tlačidla nižšie, všetko, čo musíte urobiť, je nahrať váš zvukový súbor, váš zvukový súbor a môžete okamžite zažiť prepis.
  Ak máte problémy s prepisom, najskôr použite služby prepisu AI ``Mr. Prepis'', ,,Pán. Prepis'', ,,Pán. Prepis'', ,,Pán. Transkripcia'' a ` ``Mr. Prepis'' a ,,Mr. Prepis''. Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána →

  Ako si vybrať nástroj na prepis hlasu špecifický pre váš účel

  Ako si vybrať nástroj na prepis hlasu špecifický pre váš účel Ako si vybrať nástroj na prepis hlasu špecifický pre váš účel
  pes

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  pes

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  KOMENTÁR 1
  pes

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  pes
  pes

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu... KONIEC KOMENTÁRA 1
  pes

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  KOMENTÁR 1
  pes

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  pes
  pes

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu... UKONČIŤ KOMENTÁR 1 KOMENTÁR 1
  pes

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  pes
  pes

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...
  pes
  pespes

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu...

  Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď ich je 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu... Pozrel som si veľa nástrojov, ale keď tam je ich 15, stále neviem, ako vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje môjmu účelu... UKONČIŤ KOMENTÁR 1

  Predstavíme vám prepisovacie nástroje špecializované na každý zo scenárov použitia prepisu zvuku.

  Predstavíme vám prepisovacie nástroje špecializované na každý zo scenárov použitia prepisu zvuku. Predstavíme vám prepisovacie nástroje špecializované na každý zo scenárov použitia prepisu zvuku.

  Chcem prepisovať ľahko a hladko.

  Chcem prepisovať ľahko a hladko. Chcem prepisovať ľahko a hladko.

  Chcem ľahko prepísať

  Chcem ľahko prepísaťChcem ľahko prepísať

  Ak chcete nástroj, ktorý sa ľahko používa a umožňuje vám rýchlo prepisovať bez toho, aby ste boli zmätení, odporúčame „Mr. Transscription“.

  Ak chcete nástroj, ktorý sa ľahko používa a umožňuje vám rýchlo prepisovať bez toho, aby ste boli zmätení, bez zmätku, odporúčame „Mr. Transscription“. "Pán Prepis." Ak chcete nástroj, ktorý sa ľahko používa a umožňuje vám rýchlo prepisovať bez váhania, bez váhania, odporúčame ``Mr. Prepis'' a ,, Mr. Prepis'' a ,,Mr. Prepis.''

  Obsluha je veľmi jednoduchá!

  Obsluha je veľmi jednoduchá! Obsluha je veľmi jednoduchá! Obsluha je veľmi jednoduchá! Obsluha je veľmi jednoduchá! Obsluha je veľmi jednoduchá!

  Stačí otvoriť stránku a nahrať súbor.

  Stačí otvoriť stránku a nahrať súbor. Stačí otvoriť stránku a nahrať súbor. Stačí otvoriť stránku a nahrať súbor. Stačí otvoriť stránku a nahrať súbor. Stačí otvoriť stránku a nahrať súbor.

  Samozrejme, pokiaľ ide o výkon, je možné použiť vysoko výkonný motor na rozpoznávanie reči AI, takže presnosť prepisu je vynikajúca .

  Samozrejme, pokiaľ ide o výkon, je možné použiť vysoko výkonný motor na rozpoznávanie reči AI, takže presnosť prepisu je vynikajúca, presnosť prepisu je vynikajúca. Samozrejme, pokiaľ ide o výkon, je možné použiť vysokovýkonný motor na rozpoznávanie hlasu AI, takže presnosť prepisu je vynikajúca. Presnosť prepisu je vynikajúca. Presnosť prepisu je vynikajúca.

  Ak si nie ste istí, ktorý z nich použiť, skúste najskôr použiť Mr. Transscription.

  Ak si nie ste istí, ktorý z nich použiť, skúste najskôr použiť Mr. Transscription. Ak si nie ste istí, ktorý z nich použiť, skúste najskôr použiť Mr. Transscription. Ak si nie ste istí, ktorý z nich použiť, skúste najskôr použiť Mr. Transscription. Ak si nie ste istí, ktorý z nich použiť, skúste najskôr použiť Mr. Transscription. Ak si nie ste istí, ktorý z nich použiť, skúste najskôr použiť Mr. Transscription. Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána →

  Chcem prepísať veľa typov súborov.

  Chcem prepísať veľa typov súborov. Chcem prepísať veľa typov súborov.

  Prepisujte mnoho typov súborov

  Prepisujte mnoho typov súborovPrepisujte mnoho typov súborov

  Ak chcete prepisovať veľa typov súborov , odporúčame Mr. Transscription .

  Ak chcete prepísať veľa typov súborov, chcete prepísať veľa typov súborov, odporúčame vám Mr. Transscription Mr. Transscription. Ak chcete prepísať veľa typov súborov, chcete prepísať veľa typov súborov, odporúčame ``Mr. Prepis'' a ,, Mr. Prepis'' a ,,Mr. Transscription'', ak chcete prepísať veľa typov súborov.

  Funkciou Mr. Transscription je, že dokáže prepísať nielen zvukové súbory, ale aj obrázky, videá a súbory PDF .

  Funkciou Mr. Transcription je, že dokáže prepísať nielen zvukové súbory, ale aj obrázky, videá a súbory PDF, dokáže prepísať nielen zvukové súbory, ale aj obrázky, videá a súbory PDF. Funkciou Mr. Transcription je, že dokáže prepisovať nielen zvukové súbory, ale aj obrázky, videá a súbory PDF. Dokáže prepísať nielen zvukové súbory, ale aj obrázky, videá a súbory PDF. Dokáže prepísať nielen zvukové súbory, ale aj obrázky, videá a súbory PDF.

  Konkrétne podporuje nasledujúce formáty súborov.

  Konkrétne podporuje nasledujúce formáty súborov. Konkrétne podporuje nasledujúce formáty súborov.
  • Zvuk: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
  • Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
  • Obrázky: .jpg .jpeg .png .webp
  • Text: .pdf
 • Zvuk: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
 • Zvuk: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
 • Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
 • Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
 • Obrázky: .jpg .jpeg .png .webp
 • Obrázky: .jpg .jpeg .png .webp
 • Text: .pdf
 • Text: .pdf
 • Zvuk: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
 • Zvuk: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc Zvuk: .mp3 .wav .wma .m4a .aifc .flac .aac .aiff .aifc
 • Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
 • Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp Video: .mp4 .mov .avi .flv .mkv .webm .wmv .3gp
 • Obrázky: .jpg .jpeg .png .webp
 • Obrázky: .jpg .jpeg .png .webp Obrázky: .jpg .jpeg .png .webp
 • Text: .pdf
 • Text: .pdf Text: .pdf

  Samozrejme, môžete tiež jednoducho nahrať zvukové súbory nahrané na vašom iPhone alebo smartfóne so systémom Android.

  Samozrejme, môžete tiež jednoducho nahrať zvukové súbory nahrané na vašom iPhone alebo smartfóne so systémom Android. môžete tiež jednoducho nahrať zvukové súbory nahrané na vašom iPhone alebo smartfóne so systémom Android. Samozrejme, môžete tiež jednoducho nahrať zvukové súbory nahrané na vašom iPhone alebo smartfóne so systémom Android. môžete tiež jednoducho nahrať zvukové súbory nahrané na vašom iPhone alebo smartfóne so systémom Android. Môžete tiež jednoducho nahrať zvukové súbory nahrané na vašom iPhone alebo smartfóne so systémom Android.

  Môžete ho bez váhania prepísať.

  Môžete ho bez váhania prepísať. Môžete ho bez váhania prepísať.

  Ďalším bodom je, že nie je potrebné prevádzať video súbory na zvukové súbory .

  Ďalším bodom je, že nie je potrebné prevádzať video súbory na zvukové súbory, nie je potrebné prevádzať video súbory na zvukové súbory. Nie je potrebné prevádzať video súbory na zvukové súbory Nie je potrebné prevádzať video súbory na zvukové súbory Ďalším bodom je, že nie je potrebné prevádzať video súbory na zvukové súbory.

  Ak chcete jednoducho prepisovať pomocou AI bez toho, aby ste sa museli starať o formáty súborov, odporúčame Mr. Transscription.

  Ak chcete jednoducho prepisovať pomocou AI bez toho, aby ste sa museli starať o formáty súborov, odporúčame Mr. Transscription. Ak chcete jednoducho prepisovať pomocou AI bez toho, aby ste sa museli starať o formáty súborov, odporúčame Mr. Transscription. Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána →

  Chcem urobiť zápisnicu zo stretnutia.

  Chcem urobiť zápisnicu zo stretnutia. Chcem urobiť zápisnicu zo stretnutia.

  Prepis stretnutia

  Prepis stretnutiaPrepis stretnutia

  Ak ste dostali zvukové údaje zo stretnutia a chcete si ich prepísať, odporúčame „Pán Prepis“ !

  Ak ste dostali zvukové údaje zo stretnutia a chcete si ich prepísať, dostali ste zvukové údaje zo stretnutia a chcete ich prepísať, odporúčame „Pán Prepis“ „Pán Prepis“ ! Ak sú vám poskytnuté zvukové údaje schôdze a sú vám poskytnuté zvukové údaje schôdze a chcete si ich prepísať, odporúčame „Pán Prepis“ „Pán Prepis“ a „Pán Prepis“!

  Ako som spomenul vyššie, ``Transcription'' podporuje nielen zvukové údaje, ale aj obrazové údaje , takže keď chcete prepísať video z prednášky alebo konferencie, nemusíte sa starať o konverziu video súboru na zvukový súbor. . Nič to nestojí.

  Ako som spomenul vyššie, ``Transcription'' podporuje nielen zvukové údaje, ale aj obrazové údaje , takže keď chcete prepísať video z prednášky alebo konferencie, nemusíte sa starať o konverziu video súboru na zvukový súbor. . Nič to nestojí. , takže keď chcete prepísať video z prednášky alebo konferencie, nemusíte sa starať o konverziu videosúboru na zvukový súbor. Nič to nestojí. Ako som spomenul vyššie, ``Transcription'' podporuje nielen zvukové údaje, ale aj obrazové údaje , takže keď chcete prepísať video z prednášky alebo konferencie, nemusíte sa starať o konverziu video súboru na zvukový súbor. . Nič to nestojí. , takže keď chcete prepísať video z prednášky alebo konferencie, nemusíte sa starať o konverziu videosúboru na zvukový súbor. Nič to nestojí. Keď chcete prepísať video z prednášky alebo konferencie, nemusíte sa starať o konverziu video súboru na zvukový súbor.

  Ďalšou dobrou možnosťou je ``Voice Rep Pro.''
  Navyše, ak sa sami zúčastňujete stretnutia, ``Používateľský lokálny audio minútový systém'' je tiež vhodný.

  Ďalšou dobrou možnosťou je ``Voice Rep Pro.''
  Navyše, ak sa sami zúčastňujete stretnutia, ``Používateľský lokálny audio minútový systém'' je tiež vhodný. Ďalšou dobrou možnosťou je ``Voice Rep Pro.''
  Navyše, ak sa sami zúčastňujete stretnutia, ``Používateľský lokálny audio minútový systém'' je tiež vhodný.

  Ak nemáte čas na ručný prepis, je dobré využiť outsourcingovú službu, ako je Koerabo.

  Ak nemáte čas na ručný prepis, je dobré využiť outsourcingovú službu, ako je Koerabo. Ak nemáte čas na ručný prepis, je dobré využiť outsourcingovú službu, ako je Koerabo.

  Aká je trhová cena outsourcingu za prepis zvuku? [Vysvetlenie tipov na žiadanie lacných požiadaviek]|Prepis

  Aká je trhová cena outsourcingu za prepis zvuku? [Vysvetlenie tipov na žiadanie lacných požiadaviek]|Prepis Aká je trhová cena za prepis zvuku pri outsourcingu? [Vysvetlenie tipov na žiadanie lacných požiadaviek]|Prepis Aká je trhová cena za prepis zvuku pri outsourcingu? [Vysvetlenie tipov, ako nakupovať lacno] | Pán Prepis Aká je trhová cena za prepis zvuku pri outsourcingu? [Vysvetlenie tipov, ako nakupovať lacno] | Pán Prepis Aká je trhová cena za prepis zvuku pri outsourcingu? [Vysvetlenie tipov na žiadanie lacných požiadaviek]|Prepis

  Chcem prepísať rozhovor

  Chcem prepísať rozhovor Chcem prepísať rozhovor

  Ak chcete používať svoj smartfón ako hlasový záznamník a súčasne nahrávať a prepisovať v reálnom čase, sú užitočné ``Texter'' a ``Notta'' .

  Ak chcete používať svoj smartfón ako hlasový záznamník a súčasne nahrávať a prepisovať v reálnom čase, sú užitočné ``Texter'' ``Texter'' a ``Notta'' ``Notta''. Ak chcete svoj smartfón použiť ako hlasový záznamník a súčasne nahrávať a prepisovať v reálnom čase, ``Texter'' ``Texter'' , ``Texter'' , ``Notta'' , ``Notta'' a ``Notta'' sú užitočné.

  Ak by ste si chceli pripraviť samostatný IC rekordér, ``AutoMemo'', ktorý sa dodáva ako súprava so službou prepisu, je perfektný (všimnite si, že sa dodáva s hardvérom ako súprava).

  Ak by ste si chceli pripraviť samostatný IC rekordér, ``AutoMemo'', ktorý sa dodáva ako súprava so službou prepisu, je perfektný (všimnite si, že sa dodáva s hardvérom ako súprava). Ak by ste si chceli pripraviť samostatný IC rekordér, ``AutoMemo'', ktorý sa dodáva ako súprava so službou prepisu, je perfektný (všimnite si, že sa dodáva s hardvérom ako súprava).

  rozhovor

  rozhovorrozhovor

  Rovnako ako v prípade minút, ak máte iba zvukové údaje, skúste použiť ``Mr. Prepis.''

  Rovnako ako v prípade minút, ak máte iba zvukové údaje, skúste použiť ``Mr. Prepis.'' Rovnako ako pri minútach, ak máte len zvukové údaje, skúste použiť ``Mr. Prepis.'' Rovnako ako pri minútach, ak máte len zvukové údaje, skúste použiť ``Mr. Prepis.'' Rovnako ako pri minútach, ak máte len zvukové údaje, skúste použiť ``Mr. Prepis.'' Rovnako ako pri minútach, ak máte len zvukové údaje, skúste použiť ``Mr. Prepis.''

  Chcem to použiť ako hlasovú poznámku

  Chcem to použiť ako hlasovú poznámku Chcem to použiť ako hlasovú poznámku

  Spomedzi aplikácií a služieb iných ako štandardné hlasové poznámky smartfónu odporúčame ``Texter'' a ``Edivoice'', ak chcete jednoducho robiť hlasové poznámky na cestách.

  Spomedzi aplikácií a služieb iných ako štandardné hlasové poznámky smartfónu odporúčame ``Texter'' a ``Edivoice'', ak chcete jednoducho robiť hlasové poznámky na cestách. Spomedzi aplikácií a služieb iných ako štandardné hlasové poznámky smartfónu odporúčame ``Texter'' a ``Edivoice'', ak chcete jednoducho robiť hlasové poznámky na cestách.

  Texter je kompatibilný aj s Apple Watch, takže môžete nahrávať hlasové poznámky, aj keď máte smartfón vo vrecku alebo taške.

  Texter je kompatibilný aj s Apple Watch, takže môžete nahrávať hlasové poznámky, aj keď máte smartfón vo vrecku alebo taške. Texter je kompatibilný aj s Apple Watch, takže môžete nahrávať hlasové poznámky, aj keď máte smartfón vo vrecku alebo taške.

  Ak si chcete sadnúť pred počítač a zadať určité množstvo textu hlasom, môže byť pre vás výhodné použiť ``Voice Rep Pro'', ktorý má vstavaný editor, ktorý obsahuje aj nástroje na korektúry.

  Ak si chcete sadnúť pred počítač a zadať určité množstvo textu hlasom, môže byť pre vás výhodné použiť ``Voice Rep Pro'', ktorý má vstavaný editor, ktorý obsahuje aj nástroje na korektúry. Ak si chcete sadnúť pred počítač a zadať určité množstvo textu hlasom, môže byť pre vás výhodné použiť ``Voice Rep Pro'', ktorý má vstavaný editor, ktorý obsahuje aj nástroje na korektúry.

  Ak si chcete len niečo zaznamenať, v skutočnosti postačí štandardná hlasová poznámka alebo aplikácia na nahrávanie v smartfóne.
  Ak ho chcete prepísať pomocou externej služby, môžete súbor nahrať na Mr. Transscription .

  Ak si chcete len niečo zaznamenať, v skutočnosti postačí štandardná hlasová poznámka alebo aplikácia na nahrávanie v smartfóne. Ak si chcete len niečo zaznamenať, v skutočnosti postačí štandardná hlasová poznámka alebo aplikácia na nahrávanie v smartfóne.
  Ak ho chcete prepísať pomocou externej služby, môžete súbor nahrať do Mr. Transscription nahrať súbor do Mr. Transscription Mr. Transscription . Ak si chcete len niečo zaznamenať, v skutočnosti postačí štandardná hlasová poznámka alebo aplikácia na nahrávanie v smartfóne. Ak si chcete len niečo zaznamenať, v skutočnosti postačí štandardná hlasová poznámka alebo aplikácia na nahrávanie v smartfóne. Ak si chcete len niečo zaznamenať, v skutočnosti postačí štandardná hlasová poznámka alebo aplikácia na nahrávanie v smartfóne.
  Potom, ak chcete prepisovať pomocou externej služby, je dobré nahrať súbor na ``Mr. Transkripcia'' a nahrajte súbor do ``Mr. Prepis'' ,, Pán. Transkripcia'' a nahrajte súbor na ``Mr. Prepis''.

  Chcem prepísať anglický zvuk

  Chcem prepísať anglický zvuk Chcem prepísať anglický zvuk

  "Mr. Transscription" podporuje 100 rôznych jazykov vrátane angličtiny!

  "Mr. Transscription" podporuje 100 rôznych jazykov vrátane angličtiny! "Mr. Transscription" "Mr. Transscription" podporuje 100 rôznych jazykov vrátane angličtiny! "Mr. Transscription" podporuje 100 rôznych jazykov vrátane angličtiny! "Mr. Transscription" "Mr. Transscription" podporuje 100 rôznych jazykov vrátane angličtiny! ``Pán Prepis'' ` `Pán. Prepis'' ``Pán. Transscription'' podporuje 100 rôznych jazykov vrátane angličtiny!

  Otter je nástroj, ktorý sa špecializuje na anglický prepis zvuku .
  Dobrou voľbou sú aj iné nástroje, ktoré tvrdia, že sú kompatibilné s angličtinou, ako napríklad Notta.
  Notta podporuje mnoho jazykov a má vstavanú funkciu prekladu, takže je vhodná aj pre tých, ktorí ju chcú používať ako jazykový nástroj.

  Otter je nástroj, ktorý sa špecializuje na prepis zvuku v angličtine, nástroj, ktorý sa špecializuje na prepis zvuku v angličtine.
  Dobrou voľbou sú aj iné nástroje, ktoré tvrdia, že sú kompatibilné s angličtinou, ako napríklad Notta.
  Notta podporuje mnoho jazykov a má vstavanú funkciu prekladu, takže je vhodná aj pre tých, ktorí ju chcú používať ako jazykový nástroj. Nástroj, ktorý sa špecializuje na prepis zvuku v angličtine Nástroj, ktorý sa špecializuje na prepis zvuku v angličtine Nástroj, ktorý sa špecializuje na prepis zvuku v angličtine, je ``Otter''.
  Dobrou voľbou sú aj iné nástroje, ktoré tvrdia, že sú kompatibilné s angličtinou, ako napríklad Notta.
  Notta podporuje mnoho jazykov a má vstavanú funkciu prekladu, takže je vhodná aj pre tých, ktorí ju chcú používať ako jazykový nástroj.

  Chcem ho používať v offline prostredí

  Chcem ho používať v offline prostredí Chcem ho používať v offline prostredí

  offline prostredia

  offline prostrediaoffline prostredia

  Takmer všetky nedávne prepisovacie služby, vrátane nástrojov predstavených tentoraz, využívajú AI na konverziu reči na text v cloude, takže ich nemožno použiť na miestach bez internetového pripojenia.

  Takmer všetky nedávne prepisovacie služby, vrátane nástrojov predstavených tentoraz, využívajú AI na konverziu reči na text v cloude, takže ich nemožno použiť na miestach bez internetového pripojenia. Takmer všetky nedávne prepisovacie služby, vrátane nástrojov predstavených tentoraz, využívajú AI na konverziu reči na text v cloude, takže ich nemožno použiť na miestach bez internetového pripojenia. Takmer všetky nedávne prepisovacie služby, vrátane nástrojov predstavených tentoraz, využívajú AI na konverziu reči na text v cloude, takže ich nemožno použiť na miestach bez internetového pripojenia. Takmer všetky nedávne prepisovacie služby, vrátane nástrojov predstavených tentoraz, využívajú AI na konverziu reči na text v cloude, takže ich nemožno použiť na miestach bez internetového pripojenia. Takmer všetky prepisovacie služby v súčasnosti používajú AI na konverziu reči na text v cloude, takže ich nemožno použiť na miestach bez internetového pripojenia.

  *V prípade služieb manuálneho prepisu sa zvukové údaje vymieňajú najmä cez internet.

  *V prípade služieb manuálneho prepisu sa zvukové údaje vymieňajú najmä cez internet. *V prípade služieb manuálneho prepisu sa zvukové údaje vymieňajú najmä cez internet.

  Ak chcete vykonávať prepisovanie v prostredí, kde sa nemôžete pripojiť na internet,

  Ak chcete vykonávať prepisovacie práce v prostredí, kde sa nemôžete pripojiť na internet, Ak chcete vykonávať prepisovacie práce v prostredí, kde sa nemôžete pripojiť na Internet,
  • Offline prostredie: Nahrávanie, oprava textu atď.
  • Online prostredie: Automatický prepis iba pri pripojení na internet
 • Offline prostredie: Nahrávanie, oprava textu atď.
 • Offline prostredie: Nahrávanie, oprava textu atď.
 • Online prostredie: Automatický prepis iba pri pripojení na internet
 • Online prostredie: Automatický prepis iba pri pripojení na internet
 • Offline prostredie: Nahrávanie, oprava textu atď.
 • Offline prostredie: Nahrávanie, oprava textu atď. Offline prostredie: Nahrávanie, oprava textu atď.
 • Online prostredie: Automatický prepis iba pri pripojení na internet
 • Online prostredie: Automatický prepis iba pri pripojení na internet Online prostredie: Automatický prepis iba pri pripojení na internet

  Je potrebné ich správne používať.

  Je potrebné ich správne používať. Je potrebné ich správne používať.

  Odporúčame vám nahrávať pomocou IC rekordéra alebo smartfónu v offline prostredí, a keď sa budete môcť pripojiť na internet, použite prepisovú službu AI, ako je Mr. Transscription .

  Odporúčame vám nahrávať pomocou IC rekordéra alebo smartfónu v offline prostredí, a keď sa budete môcť pripojiť na internet, použite prepisovú službu AI, ako je Mr. Transscription . Odporúčame vám nahrávať pomocou IC rekordéra alebo smartfónu v offline prostredí, a keď sa budete môcť pripojiť na internet, použite prepisovú službu AI, ako je Mr. Transscription Mr. Transscription . Odporúčame vám nahrávať pomocou IC rekordéra alebo smartfónu v offline prostredí, a keď sa môžete pripojiť na internet, použite prepisovú službu AI, napríklad ``Mr. Prepis.'' V offline prostredí nahrávajte pomocou IC rekordéra alebo smartfónu. Odporúčame vám nahrávať pomocou IC rekordéra alebo smartfónu v offline prostredí, a keď sa môžete pripojiť na internet, použite prepisovú službu AI, napríklad ``Mr. Prepis.' ' ,,Pán. Prepis.'' V offline prostredí nahrávajte pomocou IC rekordéra alebo smartfónu. Ak sa môžete pripojiť na internet, použite službu prepisu AI, ako je napríklad ``Mr. Prepis'' ,, Pán. Prepis'' alebo ,,Mr. Prepis.''

  Prípadne môžete získať existujúce zásoby samostatného softvéru, ako napríklad Dragon Speech alebo AmiVoice SP2, ktoré sú v súčasnosti ukončené.

  Prípadne by ste si mohli zaobstarať existujúce zásoby samostatného softvéru, ako je Dragon Speech alebo AmiVoice SP2, ktoré sú v súčasnosti ukončené. Ďalšou možnosťou je získať existujúci inventár samostatného softvérového samostatného softvéru, ako sú Dragon Speech a AmiVoice SP2, ktoré sú v súčasnosti ukončené.

  Typy transkripčných nástrojov

  Typy transkripčných nástrojov Typy transkripčných nástrojov

  Predstavili sme rôzne typy nástrojov na prepis, vrátane tých, ktoré možno použiť zadarmo, a odporúčania pre každú scénu.
  Odtiaľ sa pozrime bližšie na funkcie nástroja na prepis .

  Predstavili sme rôzne typy nástrojov na prepis, vrátane tých, ktoré možno použiť zadarmo, a odporúčania pre každú scénu.
  Odtiaľ sa pozrime bližšie na funkcie nástroja na prepis funkcie nástroja na prepis . Predstavili sme rôzne typy nástrojov na prepis, vrátane tých, ktoré možno použiť zadarmo, a odporúčania pre každú scénu.
  Odtiaľto sa pozrime bližšie na funkcie nástroja na prepis. Nechajte funkcie nástroja na prepis. Poďme sa pozrieť na funkcie nástroja na prepis.
  pes
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  pes
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  KOMENTÁR 1
  pes
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  pes
  pes
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú? UKONČIŤ KOMENTÁR 1
  pes
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  KOMENTÁR 1
  pes
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  pes
  pes
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú? UKONČIŤ KOMENTÁR 1 KOMENTÁR 1
  pes
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  pes
  pes
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  pes
  pespes
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú?
  Aké typy transkripčných nástrojov existujú? Aké typy transkripčných nástrojov existujú? UKONČIŤ KOMENTÁR 1

  Existuje niekoľko klasifikácií vrátane AI a manuálnych metód, webových aplikácií a aplikácií pre PC/smartfóny, ale aké sú rozdiely?

  Existuje niekoľko klasifikácií vrátane AI a manuálnych metód, webových aplikácií a aplikácií pre PC/smartfóny, ale aké sú rozdiely? Existuje niekoľko klasifikácií vrátane AI a manuálnych metód, webových aplikácií a aplikácií pre PC/smartfóny, ale aké sú rozdiely?

  AI prepis a manuálny prepis

  AI transkripcia a manuálna transkripcia AI transkripcia a manuálna transkripcia

  AI prepis a manuálny prepis

  AI prepis a manuálny prepisAI prepis a manuálny prepis

  Jednou z klasifikácií prepisu je, či je „prepisovaný AI“ alebo „prepisovaný ručne pomocou klávesnice“.

  Jedna z klasifikácií transkripcie je, či je ``prepisovaná AI'' alebo ``prepisovaná ručne pomocou klávesnice.'' `` prepisovaná AI'' alebo ``prepisovaná ručne pomocou klávesnice''. Jedna z klasifikácií transkripcie je ``prepis pomocou AI'', ``prepis ľudskými rukami pomocou klávesnice'', ``prepis je ``prepis pomocou AI'', ``prepis ľudskými rukami pomocou klávesnice'' , ``prepis pomocou AI'' alebo ``prepis ľudskou rukou pomocou klávesnice''. Môže to tak byť.

  Väčšina nástrojov a služieb predstavených tentoraz sú prepisovacie služby AI.
  Medzi službami, ktoré som predstavil, je ``Koerabo'' služba, kde autori prepisujú text.

  Väčšina nástrojov a služieb predstavených tentoraz sú prepisovacie služby AI. Väčšina nástrojov a služieb predstavených tentoraz sú prepisovacie služby AI.
  Medzi službami, ktoré som predstavil, je ``Koerabo'' služba, kde autori prepisujú text. Väčšina nástrojov a služieb predstavených tentoraz sú prepisovacie služby AI. Väčšina nástrojov a služieb predstavených tentoraz sú prepisovacie služby AI. Väčšina nástrojov a služieb predstavených tentoraz sú prepisovacie služby AI.
  Medzi službami, ktoré som predstavil, je ``Koerabo'' služba, kde autori prepisujú text.

  Zdá sa, že šírenie AI napreduje naraz, so Stable Diffusion (umelá inteligencia na vytváranie obrázkov) v roku 2022 a ChatGPT v roku 2023.
  Samozrejme, AI je najväčším dôvodom, prečo sa vysokokvalitné prepisovacie služby stávajú dostupnejšie.

  Zdá sa, že šírenie AI napreduje naraz, so Stable Diffusion (umelá inteligencia na vytváranie obrázkov) v roku 2022 a ChatGPT v roku 2023.
  Samozrejme, AI je najväčším dôvodom, prečo sa vysokokvalitné prepisovacie služby stávajú dostupnejšie. Samozrejme, AI je najväčším dôvodom, prečo sa vysokokvalitné prepisovacie služby stávajú dostupnejšie. Zdá sa, že šírenie AI napreduje naraz, so Stable Diffusion (umelá inteligencia na vytváranie obrázkov) v roku 2022 a ChatGPT v roku 2023.
  Samozrejme, AI je najväčším dôvodom, prečo sa vysokokvalitné prepisovacie služby stávajú dostupnejšie. Samozrejme, AI je najväčším dôvodom, prečo sa vysokokvalitné prepisovacie služby stávajú dostupnejšie. Samozrejme, AI je najväčším dôvodom, prečo sa vysokokvalitné prepisovacie služby stávajú dostupnejšie.

  Už predtým existovala možnosť prepisovať zvukové súbory na počítači.
  Kým sa však AI v posledných rokoch nerozšírila, dalo by sa povedať, že jej chýbala praktickosť .
  Niektorí z vás možno vyskúšali hlasový vstup na starom počítači a zistili, že je nepoužiteľný.

  Už predtým existovala možnosť prepisovať zvukové súbory na počítači.
  Kým sa však AI v posledných rokoch nerozšírila, dalo by sa povedať, že jej chýbala praktickosť, kým sa AI v posledných rokoch nerozšírila, dalo by sa povedať, že jej chýbala praktickosť.
  Niektorí z vás možno vyskúšali hlasový vstup na starom počítači a zistili, že je nepoužiteľný. Už predtým existovala možnosť prepisovať zvukové súbory na počítači.
  Kým sa však AI v posledných rokoch nerozšírila, chýbala jej praktickosť. Kým sa AI v posledných rokoch nerozšírila, chýbala jej praktickosť. Kým sa AI v posledných rokoch nerozšírila, dalo by sa povedať, že jej chýbala praktickosť.
  Niektorí z vás možno vyskúšali hlasový vstup na starom počítači a zistili, že je nepoužiteľný.

  píšte pomocou klávesnice

  píšte pomocou klávesnicepíšte pomocou klávesnice

  Ak ste teda predtým chceli niečo prepísať, nemali ste inú možnosť, ako počas počúvania zvukového súboru pokračovať v písaní na klávesnici.
  Nájdete si čas na to, aby ste to prepísali sami, alebo si zaplatíte profesionála, ktorý to urobí za vás?
  V oboch prípadoch bol konečný výsledok taký, že človek písal na klávesnici.

  Ak ste teda predtým chceli niečo prepísať, nemali ste inú možnosť, ako počas počúvania zvukového súboru pokračovať v písaní na klávesnici.
  Nájdete si čas na to, aby ste to prepísali sami, alebo si zaplatíte profesionála, ktorý to urobí za vás?
  V oboch prípadoch bol konečný výsledok taký, že človek písal na klávesnici. Ak ste teda predtým chceli niečo prepísať, nemali ste inú možnosť, ako počas počúvania zvukového súboru pokračovať v písaní na klávesnici.
  Nájdete si čas na to, aby ste to prepísali sami, alebo si zaplatíte profesionála, ktorý to urobí za vás?
  V oboch prípadoch bol konečný výsledok taký, že človek písal na klávesnici.

  Ale nie teraz!
  Vysoko kvalitný prepis, vrátane ``Mr. Transscription'', je zadarmo - k dispozícii za veľmi rozumnú cenu!

  Ale nie teraz! Ale nie teraz!
  Vysoko kvalitný prepis, vrátane ``Mr. Transscription'', je zadarmo - k dispozícii za veľmi rozumnú cenu! Vysoko kvalitný prepis, vrátane ``Mr. Prepis'', ,,Pán. Transscription'', je zadarmo - k dispozícii za veľmi rozumnú cenu! Ale nie teraz! Ale nie teraz! Ale nie teraz!
  Vysoko kvalitný prepis, vrátane ``Mr. Transscription'', je zadarmo - k dispozícii za veľmi rozumnú cenu! Vysoko kvalitný prepis, vrátane ``Mr. Prepis'', ,,Pán. Transscription'', je zadarmo - k dispozícii za veľmi rozumnú cenu! ``Pán Prepis'' ,, Pán. Prepis'' ,,Pán. Prepis'' a ďalšie vysokokvalitné prepisy sú zadarmo – dostupné za veľmi rozumnú cenu!

  Prepis je jednou z oblastí, ktoré z AI profitujú najviac .
  Ak poznáte iba starý prepisovací softvér, vyskúšajte ho a budete ohromení jeho výkonom!

  Prepis je jednou z oblastí, ktoré majú z AI najväčší úžitok.
  Ak poznáte iba starý prepisovací softvér, vyskúšajte ho a budete ohromení jeho výkonom! Transkripcia je jednou z oblastí , ktoré majú z AI najväčší úžitok.
  Ak poznáte iba starý prepisovací softvér, vyskúšajte ho a budete ohromení jeho výkonom!

  Vyskúšajte si prepis zadarmo.

  Vyskúšajte si prepis zadarmo. Vyskúšajte si prepis zadarmo.

  Prostredie na prepis (web/PC/smartphone)

  Prostredie na prepis (web/PC/smartphone) Prostredie na prepis (web/PC/smartphone)

  Ďalšou klasifikáciou je typ prostredia, v ktorom sa transkripcia vykonáva.
  Je rozdiel , či to robíte na webe, v aplikácii pre PC alebo v aplikácii pre smartfóny .

  Ďalšou klasifikáciou je typ prostredia, v ktorom sa transkripcia vykonáva.
  Rozdiel je v tom, či to robíte na webe, v aplikácii pre PC alebo v aplikácii pre smartfóny, či to robíte na webe, v aplikácii pre počítač alebo v aplikácii pre smartfóny. Ďalšou klasifikáciou je typ prostredia, v ktorom sa transkripcia vykonáva.
  Rozdiel je v tom, či to robíte na webe, v počítačovej aplikácii alebo v aplikácii pre smartfóny. Robíte to, či to robíte na webe, v počítačovej aplikácii alebo v aplikácii pre smartfóny. Robíte to na webe, v počítačovej aplikácii alebo aplikáciu pre smartfón?

  V minulosti sa rozpoznávanie a prepis reči často vykonávalo inštaláciou aplikácie (softvéru) do počítača.
  Teraz sa však veci zmenili, keď sa prepis AI rozšíril.

  V minulosti sa rozpoznávanie a prepis reči často vykonávalo inštaláciou aplikácie (softvéru) do počítača.
  Teraz sa však veci zmenili, keď sa prepis AI rozšíril. V minulosti sa rozpoznávanie a prepis reči často vykonávalo inštaláciou aplikácie (softvéru) do počítača.
  Teraz sa však veci zmenili, keď sa prepis AI rozšíril.

  Prepis AI sa používa hlavne z webu

  Prepis AI sa používa hlavne z webu Prepis AI sa používa hlavne z webu

  Teraz, keď sa prepisovacie služby AI rozšírili, najčastejšie používané služby sú web, teda služby používané v prehliadačoch ako Chrome, Safari a Edge.

  Teraz, keď sa prepisovacie služby AI rozšírili, najčastejšie používané služby sú web, teda služby používané v prehliadačoch ako Chrome, Safari a Edge. najčastejšie používané služby sú web, teda služby používané v prehliadačoch ako Chrome, Safari a Edge. Teraz, keď sa prepisovacie služby AI rozšírili, najčastejšie používané služby sú web, teda služby používané v prehliadačoch ako Chrome, Safari a Edge. najčastejšie používané služby sú web, teda služby používané v prehliadačoch ako Chrome, Safari a Edge. Najčastejšie využívané služby sú web, teda služby používané v prehliadačoch ako Chrome, Safari, Edge.

  Služby používané na webe sú hlavným prúdom

  Služby používané na webe sú hlavným prúdomSlužby používané na webe sú hlavným prúdom

  Napríklad s ``Mr. Prepis'', všetko, čo musíte urobiť, je otvoriť hornú stránku a nahrať súbory, ako je zvuk a video!

  Napríklad s ``Mr. Prepis'', ,,Pán. Prepis'', všetko, čo musíte urobiť, je otvoriť hornú stránku a nahrať súbory, ako je zvuk a video! Napríklad ``Mr. Prepis'' ,, Pán. Prepis'' S ``Mr. Prepis'', všetko, čo musíte urobiť, je otvoriť hornú stránku a nahrať súbory, ako je zvuk a video!

  Týmto spôsobom sa mnohé prepisovacie služby AI používajú otvorením webovej stránky služby v prehliadači .

  Týmto spôsobom sa mnohé prepisovacie služby AI používajú otvorením webovej lokality služby v prehliadači, mnohé prepisovacie služby AI sa používajú otvorením webovej lokality služby v prehliadači . Týmto spôsobom sa mnohé prepisovacie služby AI používajú otvorením webovej lokality služby v prehliadači. Mnoho prepisovacích služieb AI sa používa otvorením webovej lokality služby v prehliadači. Mnohé prepisovacie služby AI sa používajú otvorením webovej lokality služby v prehliadači.

  Najväčším dôvodom, prečo sa veľa prepisov AI vykonáva vo webovom prostredí, je to, že na používanie pokročilej AI je potrebný vysokovýkonný počítač .
  Niektorí nadšenci používajú rôzne typy AI na výkonných počítačoch doma, ale nie všetky AI je možné spustiť na počítačoch, ktoré je možné nainštalovať doma.
  Aj keby AI fungovala na vašom domácom počítači, nemohli by ste importovať zvukové údaje do domáceho počítača, ak ich chcete prepísať do práce.

  Najväčší dôvod, prečo sa veľa prepisov AI vykonáva vo webovom prostredí, je ten, že na používanie pokročilej AI je potrebný vysokovýkonný počítač, na používanie pokročilej AI je potrebný vysokovýkonný počítač.
  Niektorí nadšenci používajú rôzne typy AI na výkonných počítačoch doma, ale nie všetky AI je možné spustiť na počítačoch, ktoré je možné nainštalovať doma.
  Aj keby AI fungovala na vašom domácom počítači, nemohli by ste importovať zvukové údaje do domáceho počítača, ak ich chcete prepísať do práce. Najväčší dôvod, prečo sa veľa prepisov AI vykonáva vo webovom prostredí, je ten, že na používanie pokročilej AI potrebujete vysokovýkonný počítač. Na to, aby ste mohli používať pokročilú AI, potrebujete vysokovýkonný počítač. Ak chcete používať pokročilú AI, potrebujete vysokovýkonný počítač.
  Niektorí nadšenci používajú rôzne typy AI na výkonných počítačoch doma, ale nie všetky AI je možné spustiť na počítačoch, ktoré je možné nainštalovať doma.
  Aj keby AI fungovala na vašom domácom počítači, nemohli by ste importovať zvukové údaje do domáceho počítača, ak ich chcete prepísať do práce.

  Na druhej strane, ak nahrávate zvukový súbor do výkonného počítača cez internet, výkon vášho domáceho počítača je irelevantný.

  Na druhej strane, ak nahrávate zvukový súbor do výkonného počítača cez internet, výkon vášho domáceho počítača je irelevantný. Na druhej strane, ak nahrávate zvukový súbor do výkonného počítača cez internet, výkon vášho domáceho počítača je irelevantný. Na druhej strane, ak nahrávate zvukový súbor do výkonného počítača cez internet, výkon vášho domáceho počítača je irelevantný. Na druhej strane, ak nahrávate zvukový súbor do výkonného počítača cez internet, výkon vášho domáceho počítača je irelevantný. Na druhej strane, ak nahrávate zvukový súbor do výkonného počítača cez internet, výkon vášho domáceho počítača je irelevantný.

  Dá sa použiť v akomkoľvek webovom prostredí

  Môže byť použitý v akomkoľvek webovom prostredí Môže byť použitý v akomkoľvek webovom prostredí

  Používanie prepisovacích služieb z webu má tiež ďalšiu výhodu!

  Používanie prepisovacích služieb z webu má tiež ďalšiu výhodu! Používanie prepisovacích služieb z webu má tiež ďalšiu výhodu!

  To znamená, že ho môžete používať v akomkoľvek prostredí, či už ide o PC alebo smartfón .

  To znamená, že ho môžete používať v akomkoľvek prostredí, či už ide o počítač alebo smartfón, môžete ho používať v akomkoľvek prostredí, či už ide o počítač alebo smartfón. To znamená , že ho môžete používať bez zmeny v akomkoľvek prostredí, či už ide o počítač alebo smartfón. Môžete ho používať bez zmeny v akomkoľvek prostredí, či už ide o počítač alebo smartfón. Môžete ho používať bez zmeny v akomkoľvek prostredí. prostredia, či už ide o PC alebo smartfón.

  Možno použiť na PC alebo smartfóne

  Možno použiť na PC alebo smartfóneMožno použiť na PC alebo smartfóne

  Ak napríklad nahrávate pomocou smartfónu na cestách, môžete ho nahrať do prepisovacej služby AI zo svojho prehliadača.
  Keď sa vrátite do kancelárie, skontrolujte výsledky prepisu v počítači .
  Môžete to tak jednoducho použiť.

  Ak napríklad nahrávate pomocou smartfónu na cestách, môžete ho nahrať do prepisovacej služby AI zo svojho prehliadača. , ak nahrávate pomocou smartfónu na cestách, môžete ho nahrať do služby prepisu AI z vášho prehliadača.
  Keď sa vrátite do kancelárie, skontrolujte výsledky prepisu v počítači Keď sa vrátite do kancelárie, skontrolujte výsledky prepisu v počítači.
  Môžete to tak jednoducho použiť. Ak napríklad nahrávate pomocou smartfónu na cestách, môžete ho nahrať do prepisovacej služby AI zo svojho prehliadača. , ak nahrávate pomocou smartfónu na cestách, môžete ho nahrať do služby prepisu AI z vášho prehliadača. Nahrávajte pomocou smartfónu na cestách a nahrajte ho do služby prepisu AI z vášho prehliadača.
  Keď sa vrátite do kancelárie, skontrolujte výsledky prepisu z počítača. Keď sa vrátite do kancelárie, skontrolujte výsledky prepisu z počítača. Keď sa vrátite do kancelárie, skontrolujte výsledky prepisu z počítača.
  Môžete to tak jednoducho použiť.

  Inštalácia samozrejme nezaberie veľa času.

  Inštalácia samozrejme nezaberie veľa času. Inštalácia samozrejme nezaberie veľa času.

  Ak v súčasnosti používate službu prepisu , odporúčame vám použiť webovú službu, ako je ``Mr. Prepis'' !

  Ak v súčasnosti používate službu prepisu , odporúčame vám použiť webovú službu, ako je ``Mr. Prepis'' ! , odporúčame použiť webovú službu, napríklad ``Mr. Prepis'' ,, Pán. Prepis''! Ak v súčasnosti používate službu prepisu , odporúčame vám použiť webovú službu, ako je ``Mr. Prepis'' ! , odporúčame použiť webovú službu, napríklad ``Mr. Prepis'' ,, Pán. Prepis''! Odporúčame používať webové služby ako ``Mr. Prepis'' ,, Pán. Prepis'' a ,,Mr. Prepis''!

  Nahrať alebo v reálnom čase?

  Nahrať alebo v reálnom čase? Nahrať alebo v reálnom čase?

  Posledný bod: to, či nahráte zvukový súbor a prepíšete ho, alebo či sa to, čo hovoríte, prepíše v reálnom čase, závisí od služby.

  Posledný bod: či nahrávate zvukový súbor a prepisujete ho, alebo či sa to, čo hovoríte, prepisuje v reálnom čase, či nahrávate zvukový súbor a prepisujete ho, alebo či sa to, čo hovoríte, prepisuje v reálnom čase, závisí od služba. Na záver ešte jeden bod: Buď nahráte zvukový súbor a prepíšete ho, alebo sa obsah, ktorý hovoríte, prepíše v reálnom čase. Môžete Buď nahrať zvukový súbor a prepísať ho, alebo sa obsah, ktorý hovoríte, prepíše v reálnom čase Môžete nahrať zvukový súbor a prepísať ho, alebo môžete prepísať obsah, ktorý hovoríte v reálnom čase. Závisí to od služby.

  Čas prepisu

  Čas prepisuČas prepisu

  Rozdiel medzi službou nahrávania a službou v reálnom čase je čas potrebný na dokončenie prepisu .
  Samozrejme, so službami prepisu v reálnom čase je prepis dokončený v momente, keď sa stretnutie skončí.
  Na druhej strane, pri prepisovacích službách, ktoré vyžadujú nahrávanie, bez ohľadu na to, ako rýchlo je nahrávanie dokončené, trvá nahrávanie čas a čaká na dokončenie procesu.

  Rozdiel medzi službou nahrávania a službou v reálnom čase je čas potrebný na dokončenie prepisu a čas potrebný na dokončenie prepisu .
  Samozrejme, so službami prepisu v reálnom čase je prepis dokončený v momente, keď sa stretnutie skončí.
  Na druhej strane, pri prepisovacích službách, ktoré vyžadujú nahrávanie, bez ohľadu na to, ako rýchlo je nahrávanie dokončené, trvá nahrávanie čas a čaká na dokončenie procesu. Rozdiel medzi nahranými službami a službami v reálnom čase je čas potrebný na dokončenie prepisu úplný prepis .
  Samozrejme, so službami prepisu v reálnom čase je prepis dokončený v momente, keď sa stretnutie skončí.
  Na druhej strane, pri prepisovacích službách, ktoré vyžadujú nahrávanie, bez ohľadu na to, ako rýchlo je nahrávanie dokončené, trvá nahrávanie čas a čaká na dokončenie procesu.

  však.
  Musíte zvážiť, aký veľký časový rozdiel bude pri skutočnom používaní.
  Napríklad v prípade zápisníc alebo rozhovorov, aby sme ich zhrnuli do konečnej podoby, je potrebné skontrolovať chyby v prepise, konverziu kanji a chyby vlastného mena.
  Toto úsilie je potrebné aj pre transkripciu v reálnom čase.

  však.
  Musíte zvážiť, aký veľký časový rozdiel bude pri skutočnom používaní. Musíte zvážiť, aký veľký časový rozdiel bude pri skutočnom používaní.
  Napríklad v prípade zápisníc alebo rozhovorov, aby sme ich zhrnuli do konečnej podoby, je potrebné skontrolovať chyby v prepise, konverziu kanji a chyby vlastného mena. Napríklad v prípade zápisníc alebo rozhovorov, aby sme ich zhrnuli do konečnej podoby, je potrebné skontrolovať chyby v prepise, konverziu kanji a chyby vlastného mena.
  Toto úsilie je potrebné aj pre transkripciu v reálnom čase. Toto úsilie je potrebné aj pre transkripciu v reálnom čase. však.
  Musíte zvážiť, aký veľký časový rozdiel bude pri skutočnom používaní. Musíte zvážiť, aký veľký časový rozdiel bude pri skutočnom používaní. Musíte zvážiť, aký veľký časový rozdiel bude pri skutočnom používaní.
  Aby sme napríklad zhrnuli zápisnice zo stretnutí a rozhovory do ich konečnej podoby, je potrebné skontrolovať prepísaný obsah, či neobsahuje chyby, konverziu kanji a chyby vlastných podstatných mien. Aby sme napríklad zhrnuli zápisnice zo stretnutí a rozhovory do ich konečnej podoby, je potrebné skontrolovať prepísaný obsah, či neobsahuje chyby, konverziu kanji a chyby vlastných podstatných mien. Musíte skontrolovať obsah, či neobsahuje chyby, konverziu kanji a chyby správnych podstatných mien.
  Toto úsilie je potrebné aj pre transkripciu v reálnom čase. Toto úsilie je potrebné aj pre transkripciu v reálnom čase. Toto úsilie je potrebné aj pre transkripciu v reálnom čase.

  Okrem toho služby nahrávania a prepisu, ako napríklad ``Mr. Transscription'' má tú výhodu , že je kompatibilný s mnohými typmi audio a video súborov, pretože súbor stačí nahrať neskôr .

  Okrem toho služby nahrávania a prepisu, ako napríklad ``Mr. Transscription'' má tú výhodu , že je kompatibilný s mnohými typmi audio a video súborov, pretože súbor stačí nahrať neskôr, pretože je kompatibilný s mnohými typmi audio a video súborov, pretože súbor stačí nahrať neskôr. Okrem toho služby ako ``Mr. Prepis'' , ktorý vám umožňuje nahrávať a prepisovať súbory, môže podporovať mnoho typov zvukových súborov a videosúborov, ktorý vám umožňuje nahrávať a prepisovať súbory, môže podporovať mnoho typov zvukových súborov a videosúborov, pretože súbor stačí nahrať neskôr . Výhodou je tiež kompatibilita s mnohými typmi súborov a video súborov.

  Služba prepisu v reálnom čase je potrebná na účely, ako je „súčasná distribúcia prepísaného obsahu“, ale na iné účely môže byť flexibilnejšia služba, ktorá nahráva súbory a používa ich .

  Služba prepisu v reálnom čase je potrebná na účely, ako je „súčasná distribúcia prepísaného obsahu“, ale na iné účely môže byť flexibilnejšia služba, ktorá nahráva súbory a používa ich , služba, ktorá nahráva súbory a používa ich, môže byť flexibilnejšia . Služba prepisu v reálnom čase je potrebná na účely, ako je „súčasná distribúcia prepísaného obsahu“, ale na iné účely sú služby, ktoré používajú nahrávanie súborov, flexibilnejšie.Služby , ktoré využívajú nahrávanie súborov, sú flexibilnejšie. flexibilnejšie. Myslím, že sa dá povedať, že je to užitočné.

  Odporúčané typy transkripčných nástrojov

  Odporúčané typy prepisovacích nástrojov Odporúčané typy prepisovacích nástrojov

  Doteraz sme sa na typy transkripčných nástrojov pozreli z rôznych aspektov.

  Doteraz sme sa na typy transkripčných nástrojov pozreli z rôznych aspektov. Doteraz sme sa na typy transkripčných nástrojov pozreli z rôznych aspektov.

  Takže s ohľadom na to, aké nástroje odporúčate?

  Takže s ohľadom na to, aké nástroje odporúčate? Takže s ohľadom na to, aké nástroje odporúčate?

  Na záver

  Na záver Na záver
  • AI transkripcia
  • Dostupné z webu
  • Nahrajte a použite
 • AI transkripcia
 • AI transkripcia
 • Dostupné z webu
 • Dostupné z webu
 • Nahrajte a použite
 • Nahrajte a použite
 • AI transkripcia
 • AI transkripcia AI transkripcia
 • Dostupné z webu
 • Dostupné z webu Dostupné z webu
 • Nahrajte a použite
 • Nahrať a použiť Nahrať a použiť

  Toto sa odporúča, ak sa odteraz chystáte prepisovať.

  Toto sa odporúča, ak sa odteraz chystáte prepisovať. Toto sa odporúča, ak sa odteraz chystáte prepisovať.

  Ak hľadáte službu prepisu, ak si vyberiete tieto tri body, určite dosiahnete dobré výsledky.

  Ak hľadáte službu prepisu, ak si vyberiete tieto tri body, určite dosiahnete dobré výsledky. Ak hľadáte službu prepisu, ak si vyberiete tieto tri body, určite dosiahnete dobré výsledky. Ak hľadáte službu prepisu, ak si vyberiete tieto tri body, určite dosiahnete dobré výsledky. Ak hľadáte službu prepisu, ak si vyberiete tieto tri body, určite dosiahnete dobré výsledky. Ak hľadáte službu prepisu, ak si vyberiete tieto tri body, určite dosiahnete dobré výsledky.

  ``Pán Transkripcia'' je jedným z takýchto prepisovacích nástrojov, tak prečo to najskôr nevyskúšať zadarmo?

  ``Pán Transkripcia'' je jedným z takýchto prepisovacích nástrojov, tak prečo to najskôr nevyskúšať zadarmo? ``Pán Transkripcia'' je jedným z takýchto prepisovacích nástrojov, tak prečo to najskôr nevyskúšať zadarmo? ``Pán Transkripcia'' je jedným z takýchto prepisovacích nástrojov, tak prečo to najskôr nevyskúšať zadarmo? ``Pán Transkripcia'' je jedným z takýchto prepisovacích nástrojov, tak prečo to najskôr nevyskúšať zadarmo? ``Pán Transkripcia'' je jedným z takýchto prepisovacích nástrojov, tak prečo to najskôr nevyskúšať zadarmo? Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána →

  Čo treba zvážiť pri výbere nástroja na prepis

  Čo treba zvážiť pri výbere nástroja na prepis Čo treba zvážiť pri výbere nástroja na prepis

  Čo by ste teda mali venovať pozornosť pri výbere nástroja na prepis?

  Čo by ste teda mali venovať pozornosť pri výbere nástroja na prepis? Čo by ste teda mali venovať pozornosť pri výbere nástroja na prepis?

  Skontrolujte, či si to môžete vyskúšať zadarmo

  Skontrolujte, či to môžete vyskúšať zadarmo Skontrolujte, či to môžete vyskúšať zadarmo

  Prvá vec, ktorú treba mať na pamäti pri výbere nástroja na prepis.
  To je dôvod, prečo si ho môžete vyskúšať zadarmo predtým, ako zaplatíte za používanie .

  Prvá vec, ktorú treba mať na pamäti pri výbere nástroja na prepis.
  To je dôvod, prečo si to môžete vyskúšať zadarmo predtým, ako zaplatíte za používanie, môžete si to vyskúšať zadarmo predtým, ako zaplatíte za používanie. Prvá vec, ktorú treba mať na pamäti pri výbere nástroja na prepis.
  Teda, či si to môžete vyskúšať zadarmo pred zaplatením, alebo či si to môžete vyskúšať zadarmo pred zaplatením, alebo či si to môžete vyskúšať zadarmo pred zaplatením.

  Môžem to vyskúšať zadarmo predtým, ako zaplatím za používanie?

  Môžem to vyskúšať zadarmo predtým, ako zaplatím za používanie?Môžem to vyskúšať zadarmo predtým, ako zaplatím za používanie?

  Môžete napríklad skúsiť ``Mr. Prepis'' zadarmo bez registrácie (kliknutím sem získate ďalšie informácie o bezplatnej skúšobnej verzii) .

  Môžete napríklad skúsiť ``Mr. Prepis'' ,, Pán. Prepis'' zadarmo bez registrácie (kliknutím sem získate ďalšie informácie o bezplatnej skúšobnej verzii) (kliknutím sem získate ďalšie informácie o bezplatnej skúšobnej verzii) . Môžete napríklad skúsiť ``Mr. Prepis'' ,, Pán. Prepis'' a ,,Mr. Prepis'' zadarmo bez registrácie (Kliknite sem pre viac informácií o bezplatnej skúšobnej verzii) (Kliknite sem pre viac informácií o bezplatnej skúšobnej verzii) (Kliknite sem pre viac informácií o bezplatnej skúšobnej verzii).

  Prečo je funkcia bezplatnej skúšobnej verzie, ako je táto, dôležitá?
  Je to preto, že môžete skontrolovať, aká vysoká môže byť skutočne kvalita prepisu .

  Prečo je funkcia bezplatnej skúšobnej verzie, ako je táto, dôležitá?
  Je to preto, že môžete skontrolovať, aká vysoká kvalita prepisu môže skutočne byť, môžete skontrolovať, aká vysoká môže byť kvalita prepisu skutočne. Prečo je funkcia bezplatnej skúšobnej verzie, ako je táto, dôležitá?
  Je to preto, že môžete skontrolovať, koľko kvalitného prepisu je možné skutočne urobiť. Vy, pretože môžete skontrolovať, koľko kvalitného prepisu je možné skutočne urobiť. Môžete skontrolovať, koľko kvalitného prepisu je možné skutočne urobiť.

  Bola by škoda, keby ste to nemohli prepísať, kým ste nezaplatili, a kvalita bola nízka, keď to bolo skutočne prepísané.
  Aj keď sa výkon prepisu AI neustále zlepšuje, existujú určité problémy, pre ktoré je nevhodný, v závislosti od kvality zvuku, ako je zvuk zo špecializovaných oblastí alebo šum .
  Ak teda v teste prepíšete iba časť zvuku, môžete zistiť, či každá prepisovacia služba dokáže plynulo prepísať zvuk, ktorý chcete prepísať.

  Bola by škoda, keby ste to nemohli prepísať, kým ste nezaplatili, a kvalita bola nízka, keď to bolo skutočne prepísané.
  Aj keď sa výkon prepisu AI neustále zlepšuje, existujú určité problémy, pre ktoré je nevhodný, v závislosti od kvality zvuku, ako je zvuk zo špecializovaných oblastí alebo šum, existujú určité problémy, ktoré ho robia nevhodným v závislosti od kvality zvuku. zvuk, ako je zvuk zo špecializovaných oblastí alebo šum .
  Ak teda v teste prepíšete iba časť zvuku, môžete zistiť, či každá prepisovacia služba dokáže plynulo prepísať zvuk, ktorý chcete prepísať. Ak teda v teste prepíšete iba časť zvuku, môžete zistiť, či každá prepisovacia služba dokáže plynulo prepísať zvuk, ktorý chcete prepísať. Bola by škoda, keby ste to nemohli prepísať, kým ste nezaplatili, a kvalita bola nízka, keď to bolo skutočne prepísané.
  Výkon prepisu AI sa neustále zvyšuje, ale môže byť nevhodný v závislosti od kvality zvuku, ako je šum alebo šum v špecializovanej oblasti. môže byť nevhodné v závislosti od kvality zvuku, ako je šum alebo šum v špecializovanej oblasti. Nevýhody existujú.
  Ak teda prepíšete iba časť zvuku v teste, môžete zistiť, či zvuk, ktorý chcete prepísať, je možné plynulo prepísať s každou službou prepisu. Prepis iba časti zvuku v teste Preto prepisom iba časti zvuku v teste, môžete zistiť, či zvuk, ktorý chcete prepísať, je možné plynulo prepísať pomocou každej prepisovacej služby. Prepis iba časti zvuku v teste Vyskúšaním môžete zistiť, či každá prepisovacia služba dokáže prepísať zvuk, ktorý chcete plynulo prepísať.

  Môžete skúsiť „Mr. Prepis“ zadarmo!

  Môžete skúsiť „Mr. Prepis“ zadarmo! Môžete skúsiť „Mr. Prepis“ zadarmo!

  mojiokoshi3

  mojiokoshi3 mojiokoshi3 mojiokoshi3 mojiokoshi3mojiokoshi3

  Ako som spomenul vyššie, môžete skúsiť „Mr. Prepis“ zadarmo!
  Môžete si to vyskúšať zadarmo až na 1 minútu bez registrácie, ale registráciou ako bezplatný člen môžete pomocou AI prepisovať zvukové súbory v dĺžke až 1 minúty každý deň po dobu až 10 minút.

  Ako som spomenul vyššie, môžete skúsiť „Mr. Prepis“ zadarmo! môžete skúsiť „Mr. Prepis“ zadarmo!
  Môžete si to vyskúšať zadarmo až na 1 minútu bez registrácie, ale registráciou ako bezplatný člen môžete pomocou AI prepisovať zvukové súbory v dĺžke až 1 minúty každý deň po dobu až 10 minút. Ako som spomenul vyššie, môžete skúsiť „Mr. Prepis“ zadarmo! môžete skúsiť „Mr. Prepis“ zadarmo! Môžete skúsiť „Mr. Prepis“ zadarmo!
  Môžete si to vyskúšať zadarmo až na 1 minútu bez registrácie, ale registráciou ako bezplatný člen môžete pomocou AI prepisovať zvukové súbory v dĺžke až 1 minúty každý deň po dobu až 10 minút.

  Prečo nevyskúšať vysokú kvalitu najnovšieho prepisu AI zadarmo?

  Prečo nevyskúšať vysokú kvalitu najnovšieho prepisu AI zadarmo? Prečo nevyskúšať vysokú kvalitu najnovšieho prepisu AI zadarmo? Prečo nevyskúšať vysokú kvalitu najnovšieho prepisu AI zadarmo? Prečo nevyskúšať vysokú kvalitu najnovšieho prepisu AI zadarmo? Prečo nevyskúšať vysokú kvalitu najnovšieho prepisu AI zadarmo? Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána →

  Skontrolujte čas, kedy môžete prepisovať

  Skontrolujte čas, kedy môžete prepisovať Skontrolujte čas, kedy môžete prepisovať

  Čas, ktorý môžete prepisovať, sa líši v závislosti od nástroja.
  Aj pri rovnakej službe sa čas, ktorý môžete prepisovať, môže líšiť v závislosti od plánu.

  Čas, ktorý môžete prepisovať Čas, ktorý môžete prepisovať, sa líši v závislosti od nástroja.
  Aj pri rovnakej službe sa čas, ktorý môžete prepisovať, môže líšiť v závislosti od plánu. Čas, ktorý môžete prepisovať , sa líši v závislosti od nástroja.
  Aj pri rovnakej službe sa čas, ktorý môžete prepisovať, môže líšiť v závislosti od plánu.

  Napríklad ``Mr. Prepis'' má viacero plánov , od bezplatného plánu, ktorý vám umožňuje prepisovať až 10 minút denne, až po plán, ktorý vám umožňuje prepisovať 20 hodín mesačne (Referencia: Funkcie Mr. Transscription | Zvuk / Prepis videí a obrázky) .
  Pri prihlásení na odber nástroja na prepis vyberte nástroj, ktorý zodpovedá dĺžke zvuku, ktorý prepisujete, a frekvencii prepisu.

  Napríklad ``Mr. Prepis'' , ,,Pán. Transcription'' má viacero plánov má viacero plánov , od bezplatného plánu, ktorý vám umožňuje prepisovať až 10 minút denne, až po plán, ktorý vám umožňuje prepisovať 20 hodín mesačne (Odkaz: Funkcie Mr. Transscription | Audio/ Prepis videí a obrázkov) (Odkaz: Funkcie Mr. Transscription | Zvuk/ Prepis videí a obrázkov) .
  Pri prihlásení na odber nástroja na prepis vyberte nástroj, ktorý zodpovedá dĺžke zvuku, ktorý prepisujete, a frekvencii prepisu. Napríklad ``Mr. Prepis'' , ,,Pán. Prepis'' ,,Pán. Transscription'' má viacero plánov, od bezplatného plánu, ktorý vám umožňuje prepisovať až 10 minút denne, až po plán, ktorý vám umožňuje viac plánov, od bezplatného plánu, ktorý vám umožňuje prepisovať až 10 minút za deň deň na plán, ktorý vám umožňuje prepisovať 20 hodín mesačne ( Referencia: Charakteristika Mr. Transkripcie | Prepis zvuku, videa a obrázkov) ( Referencia: Charakteristika Mr. Transkripcie | Prepis zvuku, videa a obrázkov) (Odkaz: Charakteristika Mr. Transscription | Transkripcia zvuku, videa a obrázkov).
  Pri prihlásení na odber nástroja na prepis vyberte nástroj, ktorý zodpovedá dĺžke zvuku, ktorý prepisujete, a frekvencii prepisu.

  Skontrolujte bezpečnosť

  Skontrolujte bezpečnosť Skontrolujte bezpečnosť

  Bezpečnosť je problémom pri používaní nástrojov na prepis.
  Najmä na obchodné účely, ako je prepis zápisníc zo stretnutí, je úplne prirodzené, že službu nebudete môcť používať na prácu, pokiaľ nebude uznaná ako služba bez bezpečnostných problémov.

  Bezpečnosť je problémom pri používaní nástrojov na prepis. Bezpečnosť je problémom pri používaní nástrojov na prepis.
  Najmä na obchodné účely, ako je prepis zápisníc zo stretnutí, je úplne prirodzené, že službu nebudete môcť používať na prácu, pokiaľ nebude uznaná ako služba bez bezpečnostných problémov. Bezpečnosť je problémom pri používaní nástrojov na prepis. Bezpečnosť je problémom pri používaní nástrojov na prepis. Bezpečnosť je problémom pri používaní nástrojov na prepis.
  Najmä na obchodné účely, ako je prepis zápisníc zo stretnutí, je úplne prirodzené, že službu nebudete môcť používať na prácu, pokiaľ nebude uznaná ako služba bez bezpečnostných problémov.

  Preto je pri výbere prepisovacieho nástroja dôležité skontrolovať, či má každá služba vhodné bezpečnostné opatrenia .

  Preto je pri výbere nástroja na prepis dôležité skontrolovať, či má každá služba vhodné bezpečnostné opatrenia. Dôležité je skontrolovať, či má každá služba vhodné bezpečnostné opatrenia. Preto je pri výbere nástroja na prepis dôležité skontrolovať, či má každá služba zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia. Je dôležité skontrolovať, či má každá služba zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia. Je dôležité skontrolovať, či má každá služba vhodné zavedené bezpečnostné opatrenia.

  Skontrolujte bezpečnosť

  Skontrolujte bezpečnosťSkontrolujte bezpečnosť

  Napríklad v prípade pána Transkripcie sme prijali dôkladné bezpečnostné opatrenia vrátane toho, že sme nezanechali žiadne záznamy v AI ​​engine (Odkaz 1: "Špecifikácie a bezpečnosť" Odkaz 2: "Podmienky služby" ).
  Toto je najdôležitejší bod pri používaní prepisu na prácu , preto si vopred skontrolujte bezpečnostné opatrenia prepisovacej služby!

  Napríklad v prípade pána Transkripcie sme prijali dôkladné bezpečnostné opatrenia, vrátane toho, že v AI ​​engine nenecháme žiadne záznamy. Napríklad v prípade pána Transkripcie sme prijali dôkladné bezpečnostné opatrenia vrátane toho, aby sme neopúšťali akékoľvek protokoly v AI ​​engine (Odkaz 1: "Špecifikácie a zabezpečenie" "Špecifikácie a zabezpečenie" Referencia 2: "Podmienky služby" "Podmienky služby" ).
  Toto je najdôležitejší bod pri používaní prepisu na prácu najdôležitejší bod pri používaní prepisu na prácu, takže si vopred skontrolujte bezpečnostné opatrenia prepisovacej služby! Napríklad v prípade ``Mr. Transkripcia'' sme prijali dôkladné bezpečnostné opatrenia vrátane toho, že na AI ​​engine nenecháme žiadne záznamy. Napríklad v prípade ``Mr. Transkripcia'', prijali sme dôkladné bezpečnostné opatrenia vrátane toho, že sme na motore AI nezanechali žiadne záznamy. Napríklad v prípade ``Mr. Transkripcia'' sme prijali dôkladné bezpečnostné opatrenia vrátane toho, že na AI ​​engine nenecháme žiadne záznamy. Napríklad v prípade ``Mr. Transkripcia'', prijali sme dôkladné bezpečnostné opatrenia vrátane toho, že sme na motore AI nezanechali žiadne záznamy. Prijali sme dôkladné bezpečnostné opatrenia (Odkaz 1: ``Špecifikácie a bezpečnosť'' ``Špecifikácie a bezpečnosť'' ``Špecifikácie a bezpečnosť'' Odkaz 2: ``Podmienky služby'' ``Podmienky služby'' `` Podmienky služby'').
  Najdôležitejší bod pri používaní prepisu na prácu Najdôležitejší bod pri používaní prepisu na prácu Toto je najdôležitejší bod pri používaní prepisu na prácu, preto si vopred skontrolujte bezpečnostné opatrenia prepisovacej služby!

  Koľko jazykov podporuje?

  Koľko jazykov podporuje? Koľko jazykov podporuje?

  Viacjazyčné

  ViacjazyčnéViacjazyčné

  Najčastejšie ľudia, ktorí čítajú tento článok, pravdepodobne hľadajú japonský prepisovací nástroj.
  Dôležitým bodom však je, koľko jazykov podporuje .

  Najčastejšie ľudia, ktorí čítajú tento článok, pravdepodobne hľadajú japonský prepisovací nástroj.
  Dôležitým bodom je však to, koľko jazykov podporuje, dôležitým bodom je, koľko jazykov podporuje. Najčastejšie ľudia, ktorí čítajú tento článok, pravdepodobne hľadajú japonský prepisovací nástroj.
  Dôležitým bodom je však aj to, koľko jazykov podporuje. Dôležitým bodom je aj to, koľko jazykov podporuje. Dôležitým bodom je aj to, koľko jazykov podporuje.

  Japončina je samozrejme k dispozícii, ale mnohé služby dostupné v Japonsku podporujú aj angličtinu.
  Iné jazyky však nemusia byť podporované, pokiaľ nevyberiete službu.

  Japončina je samozrejme k dispozícii, ale mnohé služby dostupné v Japonsku podporujú aj angličtinu.
  Iné jazyky však nemusia byť podporované, pokiaľ nevyberiete službu. Iné jazyky však nemusia byť podporované, pokiaľ nevyberiete službu. Japončina je samozrejme k dispozícii, ale mnohé služby dostupné v Japonsku podporujú aj angličtinu.
  Iné jazyky však nemusia byť podporované, pokiaľ nevyberiete službu. Iné jazyky však nemusia byť podporované, pokiaľ nevyberiete službu. Iné jazyky však nemusia byť podporované, pokiaľ nevyberiete službu.

  Prečo je viacjazyčná podpora dôležitá.
  Je to preto, že transkripciu možno ľahko preložiť do japončiny .

  Prečo je viacjazyčná podpora dôležitá.
  Je to preto, že transkripcia môže byť ľahko preložená do japončiny transkripcia môže byť ľahko preložená do japončiny. Prečo je viacjazyčná podpora dôležitá.
  Je to preto , že je možné jednoducho preložiť do japončiny prepisom textu je možné jednoducho preložiť do japončiny prepisom textu.

  Preklad je tiež oblasťou, kde sa kvalita náhle zlepšila vďaka sile AI, vrátane DeepL, ktorá je teraz veľmi populárna.
  Kombináciou prepisu AI a prekladu AI môžete jednoducho čítať obchodné dokumenty zo zámoria.

  Preklad je tiež oblasťou, kde sa kvalita náhle zlepšila vďaka sile AI, vrátane DeepL, ktorá je teraz veľmi populárna. Preklad je tiež oblasťou, kde sa kvalita náhle zlepšila vďaka sile AI, vrátane DeepL, ktorá je teraz veľmi populárna.
  Kombináciou prepisu AI a prekladu AI môžete jednoducho čítať obchodné dokumenty zo zámoria. Preklad je tiež oblasťou, kde sa kvalita náhle zlepšila vďaka sile AI, vrátane DeepL, ktorá je teraz veľmi populárna. Preklad je tiež oblasťou, kde sa kvalita náhle zlepšila vďaka sile AI, vrátane DeepL, ktorá je teraz veľmi populárna. Preklad je ďalšou oblasťou, kde sa kvalita náhle zlepšila vďaka sile AI.
  Kombináciou prepisu AI a prekladu AI môžete jednoducho čítať obchodné dokumenty zo zámoria.

  Napríklad „Mr. Transscription“ podporuje 99 jazykov!
  Pri výbere prepisovacieho nástroja nezabudnite skontrolovať, či podporuje viacero jazykov.

  Napríklad „Mr. Transscription“ podporuje 99 jazykov! Napríklad „Mr. Transscription“ podporuje 99 jazykov!
  Pri výbere prepisovacieho nástroja nezabudnite skontrolovať, či podporuje viacero jazykov. Napríklad „Mr. Transscription“ podporuje 99 jazykov! Napríklad „Mr. Transscription“ podporuje 99 jazykov! Napríklad „Mr. Transscription“ podporuje 99 jazykov!
  Pri výbere prepisovacieho nástroja nezabudnite skontrolovať, či podporuje viacero jazykov. Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána → Skúste použiť prepis pána →

  zhrnutie

  súhrnný súhrn

  Tentoraz sme vysvetlili odporúčané nástroje na prepis zvuku a ako ich vybrať a používať .

  Tentoraz sme vysvetlili odporúčané nástroje na prepis zvuku odporúčané nástroje na prepis zvuku a ako ich vybrať a používať, ako ich vybrať a používať. Tentoraz sme vysvetlili odporúčané zvukové nástroje na prepis zvuku a konkrétne spôsoby výberu a konkrétne spôsoby ich výberu a použitia.

  Na záver by som ešte raz zhrnul softvér a služby predstavené v článku.

  Na záver by som ešte raz zhrnul softvér a služby predstavené v článku. Na záver by som ešte raz zhrnul softvér a služby predstavené v článku.
  • Pán Prepis : Všestranný. Stačí nahrať súbor a AI ho automaticky prepíše
  • Texter : Jednoduchá hlasová poznámka/prepis na iPhone alebo Apple Watch
  • Edivoice : Vysokovýkonná klávesnica hlasového vstupu pre Android
  • Notta : Aplikácia na prepis pre smartfóny, ktorá je silná v preklade. Odporúča sa aj špeciálny mikrofón.
  • AutoMemo : IC rekordér + sada nástrojov na prepis
  • Koerabo : Prepisová služba od spisovateľov
  • Voice Rep Pro : Softvér Windows, ktorý uľahčuje manuálny prepis
  • Systém lokálnych zvukových minút používateľa : Jednoducho vytvorte minúty webových konferencií zdieľaním adresy URL
  • Vydra : Anglický prepisovací nástroj s pohodlnou identifikáciou rečníka a funkciami automatického zvýrazňovania
  • Group Transcribe : Nástroj na prepis schôdze poskytovaný spoločnosťou Microsoft
  • RIMO Voice : Nástroj na prepis, ktorý možno použiť na hodinovú fakturáciu
  • YOMEL : Prepisovací nástroj špecializovaný na stretnutia
  • Recoco : Bezplatná aplikácia pre iPhone
  • Speechy Lite : Bezplatná aplikácia pre iPhone, funkcie dostupné pri kúpe
  • Platforma AmiVoice Cloud : Pridajte funkciu prepisu do svojich vlastných nástrojov a vývojových aplikácií
 • Pán Prepis : Všestranný. Stačí nahrať súbor a AI ho automaticky prepíše
 • Mr. Transkripcia Mr. Transkripcia : Všestranné. Stačí nahrať súbor a AI ho automaticky prepíše
 • Texter : Jednoduchá hlasová poznámka/prepis na iPhone alebo Apple Watch
 • Texter Texter : Jednoduchá hlasová poznámka/prepis na iPhone alebo Apple Watch
 • Edivoice : Vysokovýkonná klávesnica hlasového vstupu pre Android
 • Edivoice Edivoice : Vysokovýkonná klávesnica hlasového vstupu pre Android
 • Notta : Aplikácia na prepis pre smartfóny, ktorá je silná v preklade. Odporúča sa aj špeciálny mikrofón.
 • Notta Notta: Aplikácia na prepis smartfónu, ktorá je silná v preklade. Odporúča sa aj špeciálny mikrofón.
 • AutoMemo : IC rekordér + sada nástrojov na prepis
 • AutoMemo AutoMemo : IC rekordér + sada nástrojov na prepis
 • Koerabo : Prepisová služba od spisovateľov
 • Koerabo Koerabo : Prepisová služba spisovateľov
 • Voice Rep Pro : Softvér Windows, ktorý uľahčuje manuálny prepis
 • Voice Rep Pro Voice Rep Pro: Softvér Windows, ktorý uľahčuje manuálny prepis
 • Systém lokálnych zvukových minút používateľa : Jednoducho vytvorte minúty webových konferencií zdieľaním adresy URL
 • Používateľský lokálny audiozáznamový systém Používateľský lokálny audiozáznamový systém: Jednoduché vytváranie zápisníc z webových konferencií zdieľaním URL
 • Vydra : Anglický prepisovací nástroj s pohodlnou identifikáciou rečníka a funkciami automatického zvýrazňovania
 • Otter Otter : Prepisovací nástroj špecifický pre angličtinu s pohodlnou identifikáciou rečníka a funkciami automatického zvýrazňovania
 • Group Transcribe : Nástroj na prepis schôdze poskytovaný spoločnosťou Microsoft
 • Skupinový prepis Skupinový prepis : Nástroj na prepis stretnutí poskytovaný spoločnosťou Microsoft
 • RIMO Voice : Nástroj na prepis, ktorý možno použiť na hodinovú fakturáciu
 • RIMO Voice RIMO Voice : Nástroj na prepis, ktorý možno použiť na hodinovú fakturáciu
 • YOMEL : Prepisovací nástroj špecializovaný na stretnutia
 • YOMEL YOMEL : Prepisovací nástroj špecializovaný na stretnutia
 • Recoco : Bezplatná aplikácia pre iPhone
 • Recoco Recoco: Bezplatná aplikácia pre iPhone
 • Speechy Lite : Bezplatná aplikácia pre iPhone, funkcie dostupné pri kúpe
 • Speechy Lite Speechy Lite : Bezplatná aplikácia pre iPhone, funkcie dostupné pri kúpe
 • Platforma AmiVoice Cloud : Pridajte funkciu prepisu do svojich vlastných nástrojov a vývojových aplikácií
 • Cloudová platforma AmiVoice Cloudová platforma AmiVoice: Pridajte funkciu prepisu do svojich vlastných nástrojov a vývojových aplikácií
 • Pán Prepis : Všestranný. Stačí nahrať súbor a AI ho automaticky prepíše.
 • Mr. Transkripcia Mr. Transkripcia : Všestranné. Stačí nahrať súbor a AI ho automaticky prepíše. Pán Transkripcia Pán Transkripcia Pán Transkripcia: Všestranné. Stačí nahrať súbor a AI ho automaticky prepíše.
 • Texter : Jednoduchá hlasová poznámka/prepis na iPhone alebo Apple Watch
 • Texter Texter: Jednoduchá hlasová poznámka/prepis na iPhone alebo Apple Watch Texter Texter: Jednoduchá hlasová poznámka/prepis na iPhone alebo Apple Watch
 • Edivoice : Vysokovýkonná klávesnica hlasového vstupu pre Android
 • Edivoice Edivoice: Vysokovýkonná klávesnica hlasového vstupu pre Android Edivoice Edivoice Edivoice: Vysokovýkonná klávesnica hlasového vstupu pre Android
 • Notta : Aplikácia na prepis pre smartfóny, ktorá je silná v preklade. Odporúča sa aj špeciálny mikrofón.
 • Notta Notta: Aplikácia na prepis smartfónu, ktorá je silná v preklade. Odporúča sa aj špeciálny mikrofón. Notta Notta Notta: Aplikácia na prepis smartfónu, ktorá je silná v preklade. Odporúča sa aj špeciálny mikrofón.
 • AutoMemo : IC rekordér + sada nástrojov na prepis
 • AutoMemo AutoMemo : IC rekordér + súprava nástrojov na prepis AutoMemo AutoMemo AutoMemo: IC rekordér + súprava nástrojov na prepis
 • Koerabo : Prepisová služba od spisovateľov
 • Koerabo Koerabo : Prepisová služba od spisovateľov KoeraboCoerabo KoeraboCoerabo : Prepisová služba od spisovateľov
 • Voice Rep Pro : Softvér Windows, ktorý uľahčuje manuálny prepis
 • Voice Rep Pro Voice Rep Pro : Softvér Windows, ktorý uľahčuje manuálny prepis Voice Rep Pro Voice Rep Pro Voice Rep Pro: Softvér Windows, ktorý uľahčuje ručný prepis
 • Systém lokálnych zvukových minút používateľa : Jednoducho vytvorte minúty webových konferencií zdieľaním adresy URL
 • Používateľský lokálny audiozáznamový systém Používateľský lokálny audiozáznamový systém: Jednoduché vytváranie zápisníc z webových konferencií zdieľaním adresy URL Používateľský systém lokálnych zvukových minút Používateľský systém lokálnych zvukových minút Používateľský systém lokálnych zvukových zápisníc: Jednoduché vytváranie zápisov z webových stretnutí zdieľaním URL
 • Vydra : Anglický prepisovací nástroj s pohodlnou identifikáciou rečníka a funkciami automatického zvýrazňovania
 • Otter Otter : Prepisovací nástroj špecifický pre angličtinu s pohodlnou identifikáciou rečníka a funkciami automatického zvýrazňovania Otter Otter Otter: Prepisovací nástroj pre angličtinu s pohodlnou identifikáciou rečníka a funkciami automatického zvýrazňovania
 • Group Transcribe : Nástroj na prepis schôdze poskytovaný spoločnosťou Microsoft
 • Group Transcribe Group Transcribe : Nástroj na prepis schôdze poskytovaný spoločnosťou Microsoft Group Transcribe Group Transcribe Group Transcribe: Nástroj na prepis schôdze poskytovaný spoločnosťou Microsoft
 • RIMO Voice : Nástroj na prepis, ktorý možno použiť na hodinovú fakturáciu
 • RIMO Voice RIMO Voice: Nástroj na prepis, ktorý možno použiť na hodinovú fakturáciu RIMO Voice RIMO Voice RIMO Voice: Nástroj na prepis, ktorý možno použiť aj na hodinovú fakturáciu
 • YOMEL : Prepisovací nástroj špecializovaný na stretnutia
 • YOMEL YOMEL : Prepisovací nástroj špecializovaný na stretnutia YOMEL YOMEL YOMEL: Prepisovací nástroj špecializovaný na stretnutia
 • Recoco : Bezplatná aplikácia pre iPhone
 • Recoco Recoco: Bezplatná aplikácia pre iPhone Recoco Recoco Recoco: Bezplatná aplikácia pre iPhone
 • Speechy Lite : Bezplatná aplikácia pre iPhone, funkcie dostupné pri kúpe
 • Speechy Lite Speechy Lite : Bezplatná aplikácia pre iPhone, funkcie dostupné po zakúpení Speechy Lite Speechy Lite Speechy Lite: Bezplatná aplikácia pre iPhone, funkcie odomknuté zakúpením
 • Platforma AmiVoice Cloud : Pridajte funkciu prepisu do svojich vlastných nástrojov a vývojových aplikácií
 • Cloudová platforma AmiVoice AmiVoice Cloudová platforma: Pridajte funkciu prepisu do svojich vlastných nástrojov a vývojových aplikácií AmiVoice Cloudová platforma AmiVoice Cloudová platforma AmiVoice Cloudová platforma: Pridajte funkciu prepisu do svojich vlastných nástrojov a vývojových aplikácií

  Každý nástroj má svoje silné a slabé stránky , takže si vyberte najlepší softvér alebo službu pre to, čo chcete robiť, a niekedy ich skúste skombinovať pomocou pokusov a omylov!

  Každý nástroj má svoje silné a slabé stránky , takže si vyberte najlepší softvér alebo službu pre to, čo chcete robiť, a niekedy ich skúste skombinovať pomocou pokusov a omylov! , takže si vyberte najlepší softvér alebo službu pre to, čo chcete robiť, a niekedy ich skúste skombinovať pomocou pokusov a omylov! Každý nástroj má svoje silné a slabé stránky , takže si vyberte najlepší softvér alebo službu pre to, čo chcete robiť, a niekedy ich skúste skombinovať pomocou pokusov a omylov! , takže si vyberte najlepší softvér alebo službu pre to, čo chcete robiť, a niekedy ich skúste skombinovať pomocou pokusov a omylov! Vyberte si najlepší softvér a služby podľa toho, čo chcete robiť, a niekedy ich kombinujte pomocou pokusov a omylov!

  Mnohé z nich si môžete bezplatne vyskúšať, takže je dôležité vyskúšať si ich a zistiť, aké jednoduché sú ich používanie.

  Mnohé z nich si môžete bezplatne vyskúšať, takže je dôležité vyskúšať si ich a zistiť, aké jednoduché sú ich používanie. Mnohé z nich si môžete bezplatne vyskúšať, takže je dôležité vyskúšať si ich a zistiť, aké jednoduché sú ich používanie.

  ■ Služba prepisu AI „Mr. Transscription“

  "Mr. Transscription" je online nástroj na prepis, ktorý možno používať od nulových počiatočných nákladov a 1 000 jenov mesačne (* dostupná bezplatná verzia).

  • Podporuje viac ako 20 formátov súborov, ako sú zvuk, video a obrázky
  • Dá sa používať z počítača aj zo smartfónu
  • Podporuje asi 30 jazykov vrátane japončiny, angličtiny a čínštiny
  • Podporuje technické termíny, ako je lekárska starostlivosť, IT a dlhodobá starostlivosť
  • K dispozícii je prispôsobená funkcia slovníka

  Ak ho chcete použiť, stačí nahrať zvukový súbor z webu. Text prepisu je k dispozícii v priebehu niekoľkých sekúnd až desiatok minút.
  Môžete ho použiť bezplatne, ak ho prepisujete až na 10 minút, skúste to teda raz.

  Je to „pán prepis“, ktorý môže ľahko prepisovať zo zvuku, videa a obrázkov. Prepis vám umožňuje prepis až 10 minút zadarmo. Prepisovaný text môžete kopírovať, sťahovať, vyhľadávať, mazať atď. Môžete tiež vytvoriť súbory s titulkami, čo je ideálne na prepis videozáznamov z rozhovorov.
  HP: mojiokoshi3.com
  Email: mojiokoshi3.com@gmail.com
  |
  Súvisiaci článok